Print  

KURSER

L-AUS, tavle og installationsarbejde - fjernundervisning

Undervisningen foregår på Internettet og giver dig mulighed for at gennemføre kurset fleksibelt, når du vil. Du slipper for kørsel, får mindre løn/driftstab m.v. ved at gennemføre kurset som fjernundervisning. L-aus kursus klæder dig på til at opfylde SBEis bestemmelser: "Arbejde på installationer under spænding skal udføres af sagkyndige personer, der har kendskab til og erfaring i de arbejdsoperationer, der skal udføres"

Image -aarhustech _o 0c 5343-elektriker

Formål

Du kan efter uddannelsen på elektriker/el-teknikerniveau selvstændigt udføre arbejds- og betjeningsopgaver på eller ved tavleanlæg og elektriske installationer under iagttagelse af de foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger, således, at der ikke opstår fare for personer, anlæg og drift.

Indhold

Du får kendskab til Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, kapitel 63, vedrørende arbejde på eller i nærheden af spændingsløse og spændingsførende elektriske installationer, således at du i en given arbejdssituation kan vurdere de lovmæssige og sikkerhedsmæssige aspekter i opgaven med hensyn til risici, personale og værktøj.

Du får et grundlæggende kendskab til relevant førstehjælp i relation til L-AUS.

Du får et sådant teoretisk og praktisk kendskab til værktøj og udrustning for L-AUS, at du kan anvende, kontrollere og vedligeholde dette korrekt.

Du får kendskab til at udføre L-AUS arbejde, herunder vurdering af den elektriske risiko samt den sikkerhedsmæssige betydning af tilstrækkelig arbejdsinstruktion. Du kan vælge korrekt værktøj og udrustning, således at du, efter en praktisk oplæringsperiode, selvstændigt kan udføre L-AUS arbejde.

Varighed

Ved L-aus som fjernundervisning bruger du den tid der er nødvendig for at dokumentere at du har opnået nødvendige kvalifikationer i henhold til bekendtgørelsens indhold. Efter tilmelding har du 4 uger til at gennemgå kurset (du kan gå til og fra) og max 5 forsøg til at bestå

Eksamen/bevis

Du får et testcertifikat efter kurset, hvis de indlagte test er med tilfredsstillende resultat.

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok