Print  

KURSER

Byggeri

 

Nedenfor finder du kommende fælleskurser inden for byggeriet. 

Ud over de gængse kurser udbyder vi også asbest og epoxy, sjakbajs, stillads, miljø, byggepladsens funktioner (projekt-forståelse, -planlægning og –håndtering) samt vejen som arbejdsplads.

Se også: Seks ugers jobrettet uddannelse - positivlisten

Alle priser på kurserne er med forbehold for lovændringer.

Kommende kurser 

Ledige pladser 

Kursusdato 

Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen 25 ledige pladser 19-06-2017
Afvanding - Dræn, brønde, faste ledninger 25 ledige pladser 22-05-2017
Arbejdsmiljø-Sikkerhed og sundhed på byggepladsen 25 ledige pladser 19-12-2017
Armering - anv. af elektriske klippe-/bukkemask. 20 ledige pladser 10-08-2017
Armering - placering af indstøbningsdele 20 ledige pladser 15-11-2017
Avanceret mønsterbrolægning 16 ledige pladser 23-10-2017
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 0 ledige pladser 08-05-2017
Se alle planlagte hold
Brolægning - forskrifter og regler 12 ledige pladser 02-10-2017
Brolægning - udførelse af kombinationsbrolægning 12 ledige pladser 03-10-2017
Brolægning - udførelse af mønsterbrolægning 12 ledige pladser 09-10-2017
Brolægning - udførelse af støttemure og trapper 12 ledige pladser 16-10-2017
Brolægning, underlagsopbygning og komprimering 18 ledige pladser 28-08-2017
Byggepladslogistik 25 ledige pladser 01-06-2017
Bygningshåndværkerens takt og tone 25 ledige pladser 27-06-2017
CAD - 3D på byggepladsen 25 ledige pladser 09-10-2017
Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme. 25 ledige pladser 24-10-2017
Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen 25 ledige pladser 08-06-2017
Forskalling - opstilling til vibreringsfri beton 20 ledige pladser 17-10-2017
Forskalling - udførelse af enkle løsninger 20 ledige pladser 31-07-2017
Graveskader - Forebyggelse 25 ledige pladser 16-08-2017
Grundlæggende faglig matematik 24 ledige pladser 15-05-2017
Se alle planlagte hold
Grundlæggende faglig regning 25 ledige pladser 18-05-2017
Se alle planlagte hold
Impl. af arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirks. 25 ledige pladser 09-08-2017
Instruktører og elever i praktikcentret 24 ledige pladser 13-06-2017
IT i byggeprocessen - for udførende 25 ledige pladser 28-08-2017
Jura i byggeriet - anvendelse 25 ledige pladser 29-06-2017
Kabelarbejde - etablering af nyanlæg 24 ledige pladser 21-08-2017
Kabelarbejde - planlægning og samarbejde 25 ledige pladser 04-09-2017
Kabelarbejde - retablering af belægninger 25 ledige pladser 11-09-2017
Kabelarbejde - tegningslæsning og kabelsøgning 25 ledige pladser 11-08-2017
Kloakrørlæggeruddannelsen 20 ledige pladser 06-11-2017
Konflikthåndtering. 23 ledige pladser 16-08-2017
Kundefokus og valg af klimaløsninger. 25 ledige pladser 26-10-2017
Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg 23 ledige pladser 06-06-2017
Mindre blandeanlæg - mørtel og beton 20 ledige pladser 19-10-2017
Mål og læring i praktikcentret 24 ledige pladser 15-06-2017
Nivellering 20 ledige pladser 30-10-2017
Opmåling og afsætning af bygge- og anlægsopgaver 25 ledige pladser 29-05-2017
Opstart af bygge- og anlægsprojekter 25 ledige pladser 24-05-2017
PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse 20 ledige pladser 23-10-2017
Se alle planlagte hold
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater 2 ledige pladser 04-05-2017
Se alle planlagte hold
Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen 25 ledige pladser 29-05-2017
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling 23 ledige pladser 09-05-2017
Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge 25 ledige pladser 30-06-2017
Projektweb - dokumenthåndtering i udførelsesfasen 25 ledige pladser 29-08-2017
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 20 ledige pladser 08-09-2017
Se alle planlagte hold
Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer 13 ledige pladser 24-10-2017
Se alle planlagte hold
Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet 25 ledige pladser 18-12-2017
Sjakbajs - Byggeriets lov- og regelsystem 25 ledige pladser 15-12-2017
Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs 25 ledige pladser 27-11-2017
Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet 25 ledige pladser 01-12-2017
Sjakbajs - Procesgranskning og kvalitetssikring 25 ledige pladser 06-12-2017
Sjakbajs - Service og kundepleje 25 ledige pladser 14-12-2017
Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering 25 ledige pladser 08-12-2017
Sjakbajsen som leder 25 ledige pladser 21-12-2017
Slap armering - udførelse af enkle opgaver 20 ledige pladser 07-08-2017
Systemforskalling - opstilling af vægforskalling 20 ledige pladser 12-10-2017
Systemstilladser - opstilling mv. 1 ledige pladser 04-12-2017
Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert. 12 ledige pladser 18-12-2017
Teleskoplæsser med gafler - betjening 12 ledige pladser 04-12-2017
Se alle planlagte hold
Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirks. 25 ledige pladser 22-05-2017
Udstøbning af byggepladsbeton 20 ledige pladser 20-11-2017
Vejbygning - bygning af fortovsarealer 25 ledige pladser 12-06-2017
Vejbygning - Tilsyn med vej- og sidearealer 23 ledige pladser 19-06-2017
Vejen som arbejdsplads - Certifikat 5 ledige pladser 08-05-2017
Se alle planlagte hold

Ikke datofastsatte kurser 

Anhugning på byggepladsen
Anhugning på byggepladsen
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger
Anvendelse af ekstraudstyr til entreprenørmaskiner
Betjening af dozere
Betjening af dumpere
Betjening af entreprenørmaskiner
Betjening af gummihjulslæssere
Betjening af hydrauliske gravemaskiner
Betjening af minigravere og minilæssere
Betjening af personlifte
Betjening af rendegravere
Betjening af teleskoplæssere med mandskabskurv
Brolægning - Tilsyn af belægning ved anlægsarbejde
CAD - 2D på byggepladsen
CAD - Kommunikation på projektweb
Digital ansøgning i bygge- og miljøsager
Dimensionering og udlægning af vejasfaltmaterialer
Dykker - Assistance ved erhvervs-/redningsdykning
Dykker - Kammeroperatør på trykkammersystem
Dykker - Rept. i førstehjælp for dykker og dyk.ass
Dykker - Undervandssvejsning og højtryksspuling
Dykkerarbejde - undervandssprængning
Eftersyn af entreprenørmaskiner
Finplanering og regulering med entreprenørmaskiner
Graveskader - Forebyggelse
Håndt. af brændstoffer og smøremidler til ent.mask
Håndtering af uheld og ulykker
Kloakering - Afløbsplan for enfamiliehus
Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning
Kloakering - Ajorføring for TV-operatører
Kloakering - Anlæg til genbrug af vand
Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser
Kloakering - Arbejdsmiljø
Kloakering - Beregnig af koter, fald og rumfang mv
Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner
Kloakering - Dræning af bygværker
Kloakering - KS af afløbsinstallationer
Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer
Kloakering - Spuleoperatør
Kloakering - Strømpeforing af afløbsledninger
Kloakering - TV-inspektion af større ledninger
Kloakering - Udfør. af afløbinstall. i stål mv.
Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads
Komprimering med entreprenørmaskiner
Kundefokus og valg af klimaløsninger
Lasernivellering
Nedrivning - anvendelse af love og regler mv.
Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner
Projektweb - anvendelse på byggepladsen
Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen
Sprængteknik - udførelse af sprængninger
Teglblokke - udførelse og lovkrav
Vejbygning - Bygning af mindre veje - ubundne mat.
Vejbygning - Kontrol med entrepriser og udbud
Vejbygning - Kvalitetskontrol ved vejbygning

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok