Print  

KURSER

Transport og logistik

KØREKORT TIL LASTBIL OG BUS
holdstart hver 2. uge.

Nedenfor finder du kommende fælleskurser inden for transport og logistik. 

Se også: Seks ugers jobrettet uddannelse - positivlisten

Alle priser på kurserne er med forbehold for lovændringer.

Kommende kurser 

Ledige pladser 

Kursusdato 

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 4 ledige pladser 16-10-2017
Se alle planlagte hold
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank 4 ledige pladser 16-10-2017
Se alle planlagte hold
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1 2 ledige pladser 16-10-2017
Se alle planlagte hold
ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. 4 ledige pladser 16-10-2017
Se alle planlagte hold
ADR Repetition - Grundkursus 2 ledige pladser 30-10-2017
Se alle planlagte hold
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1 2 ledige pladser 30-10-2017
Se alle planlagte hold
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1 + Klasse 7 2 ledige pladser 30-10-2017
Se alle planlagte hold
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 7 2 ledige pladser 30-10-2017
Se alle planlagte hold
ADR Repetition - Grundkursus + Tank 2 ledige pladser 30-10-2017
Se alle planlagte hold
ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Kl.1 + Kl.7 2 ledige pladser 30-10-2017
Se alle planlagte hold
ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1 2 ledige pladser 30-10-2017
Se alle planlagte hold
ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 7 2 ledige pladser 30-10-2017
Se alle planlagte hold
Billettering og god kundebetjening 10 ledige pladser 26-10-2017
Direkte prøve gaffeltruck - teori 2 ledige pladser 28-06-2017
Se alle planlagte hold
Efteruddannelse for erfarne truckførere 12 ledige pladser 20-12-2017
Energirigtig + Køreteknik for erhvervschauffører 8 ledige pladser 02-10-2017
Enhedslaster 9 ledige pladser 31-08-2017
EU efterudd.gods, køreteknik ajourf, uheldsforebyg. 16 ledige pladser 21-08-2017
Se alle planlagte hold
EU efteruddannelse bus, obl. del., buspas., uheld 5 ledige pladser 28-08-2017
Se alle planlagte hold
Gaffeltruck, certifikatkursus B, 7 dage 10 ledige pladser 10-08-2017
Se alle planlagte hold
Godstransport med lastbil 2 ledige pladser 14-08-2017
Se alle planlagte hold
Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan. 1 ledige pladser 14-08-2017
Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus 0 ledige pladser 28-08-2017
Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil 1 ledige pladser 28-08-2017
Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil 1 ledige pladser 28-08-2017
International godstransport 6 ledige pladser 04-12-2017
Intro off. servicetrafik, BAB-sygdom, BAB-fysik 12 ledige pladser 14-08-2017
Se alle planlagte hold
Konflikthåndtering 4 ledige pladser 16-08-2017
Kunde/leverandørforhold for operatører 10 ledige pladser 17-08-2017
Kundebetjening - lager 8 ledige pladser 09-08-2017
Kørsel med modulvogntog 5 ledige pladser 14-08-2017
Kørsel med specielle busser 6 ledige pladser 01-11-2017
Kørsel med sættevogn 5 ledige pladser 09-10-2017
Se alle planlagte hold
Kørsel med vogntog, kategori C/E 10 ledige pladser 28-08-2017
Se alle planlagte hold
Lagerindretning og lagerarbejde 9 ledige pladser 24-08-2017
Lagerstyring med it 8 ledige pladser 14-08-2017
Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner 8 ledige pladser 16-10-2017
Lagerstyring med it - udvidede funktioner 9 ledige pladser 27-11-2017
Lagerøkonomi 1 ledige pladser 15-11-2017
Se alle planlagte hold
Lastbilmonterede kraner, certifikat D m/integ anh 8 ledige pladser 21-08-2017
Se alle planlagte hold
Lastbilmonterede kraner, certifikat D, 1 dag 0 ledige pladser 01-09-2017
Lastbilmonterede kraner, certifikat E 7 ledige pladser 23-10-2017
Se alle planlagte hold
Lastsikring og stuvning af gods 16 ledige pladser 18-09-2017
Logistik og samarbejde 9 ledige pladser 04-12-2017
Manuel lagerstyring 10 ledige pladser 18-12-2017
Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere 3 ledige pladser 06-11-2017
Modulvogntog sammenkobling og regler 1 ledige pladser 14-08-2017
Opbevaring og forsendelse af farligt gods 5 ledige pladser 17-08-2017
Personbefordring med bus 1 ledige pladser 14-08-2017
Se alle planlagte hold
Personbefordring med bus - ordinær kvalifikation 1 ledige pladser 14-08-2017
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling. 15 ledige pladser 28-11-2017
Ren- og vedligehold af busser 10 ledige pladser 04-09-2017
Rutebilkørsel udbud 14 ledige pladser 06-09-2017
Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert. 8 ledige pladser 18-12-2017
Teleskoplæsser med gafler - betjening 8 ledige pladser 04-12-2017
Se alle planlagte hold
Time-, sags- og ressourcestyring 1 ledige pladser 14-08-2017
Transport af temperaturfølsomt gods 8 ledige pladser 21-08-2017
Udvikling og teknologi i transporterhvervene 10 ledige pladser 18-12-2017

Ikke datofastsatte kurser 

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 + 7
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 7
ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank
ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 7+Tank
ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Kl.1 + Kl.7
ADR Specialiseringskursus - Klasse 1
ADR Specialiseringskursus - Klasse 7
ADR Specialiseringskursus - Tank
Anhugning af byrder
Anvendelse af RFID i lagerarbejdet
Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer
Befordring af bevægelseshæmmede
Befordring af fysisk handicappede passagerer
Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik
Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.
Billettering og check af rejsehjemmel
Brancherettet kørsel, m. high fidelity simulator
Defensiv kørsel og manøv. m. high fidelity simul.
Direkte prøve gaffeltruckcertifikat A eller B
Energirigtig kørsel
Energirigtig kørsel, m. high fidelity simulator
Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører
EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del
EU-Efteruddannelse for godschauffører
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del
EU-Efteruddannelse for rute- og bybuschauffører
Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage
Gaffeltruck B for erfarne førere
Grundlæggende flakkøretøjer
Grundlæggende kvalifikationer for varebilschauffør
Håndtering af mælk og mejeriprod. under deltransp.
Håndtering af olie- og kemikalieaffald
Håndtering af olie- og kemikalieaffald
Individuel kompetencevurdering i AMU
Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil
Introduktion til offentlig servicetrafik
Kommunikation og kulturforståelse
Konflikthåndtering for personbefordringschauffører
Kundeservice
Køre- og hviletidsregler
Køreteknik
Køreteknik - vanskelige trafikale situationer
Køreteknik ajourføring
Køreteknik ajourføring
Køreteknik for to/tre-hjulede køretøjer
Køreteknik og manøvrering
Køreteknik og ny teknologi
Kørsel med lastbil - uheldsforebyggelse
Kørsel med vogntog, kategori D/E
Manøvrering gaffeltruck, stabler og færdselslære.
Manøvrering, forsikringer og færdselsregler
Natdistribution for godschauffører i byområder
Personbefordring for lastbilchauffører
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Rutebuskørsel
Sikker adfærd - nul arbejdsulykker
Sikker adfærd - nul arbejdsulykker
Sikkerhed ved anvendelse af lagerreoler
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
Stregkoder og håndterminaler
Sundhed for erhvervschauffører
Sundhed for godschauffører
Sundhed for personbefordringschauffører
Sundhed, sikkerhed, service og logistik
Transport af fødevarer med kølevogn
Transport af mælk og mejeriprodukter
Transportpapirer inden for vejtransport
Udvidelse af GK for buschauffører
Udvidelse af GK for godschauffører
Uheldforebyggelse for erhvervschauffører
Uheldforebyggelse for erhvervschauffører
Vedligeholdelse af transportmateriel
Vejgodstransport for buschauffører
Vurdering af basale færdigheder
Værdibaserede arbejdspladser

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok