Print  

KURSER

Opfølgningskursus - L-AUS El-Sikkerhed

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der arbejder på eller nær ved elektriske installationer, maskiner og tavler.

Indhold

Deltagerne får en opdatering i forhold at udføre opgaver på eller nær ved spændingsløse og spændingsførende tavle- og fordelingsanlæg, i installationer, under iagttagelse af de foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger således, at der ikke opstår fare for personer, anlæg og drift.

Ifølge Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, 637.4.1, skal personer, der udfører L-AUS på tavler, instrueres mindst en gang årligt i de gældende bestemmelser.

Med baggrund i Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser instrueres deltagerne primært i hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal foretages ved arbejde på elektriske installationer for at forebygge elektrisk stød samt kortslutning og lysbue.

Hovedemner

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen, gyldighedsområde og definitioner
  • Generelt om el-sikkerhed
  • Orientering om skader på personer og materiel, forårsaget af hhv. ulykker og uheld under arbejde på elektriske anlæg
  • Forholdsregler ved el-ulykker
  • Sikkerhedsregler ved arbejde på anlæg med og uden spænding
  • L-AUS bestemmelser
  • Værktøj og udrustning
  • Sikkerhed ved anvendelse af måleinstrumenter og -tilbehør

Varighed

3 timer

Pris

Samlet kursuspris er kr. 3000,- incl moms og materialer for undervisning på AARHUS TECH.

Max. antal deltagere er 20 personer.

Hvis kurset gennemføres i et firma er der tillæg for kørsel + transporttid (timepris kr. 300,-).

Nærmere oplysninger og tilmelding

Kontakt Charlotte Jensen på T 6198 7539 eller chj@aarhustech.dk

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok