• Varighed 2 år - 2 år og 6 mdr. (inkl. grundforløb 1 og 2)
 • Praktik Muligt i ind- og udland
Serviceassistent

Uddannelsen som serviceassistent med speciale rettet mod ansættelse i virksomheder og institutioner gør, at du kan varetage en lang række servicefunktioner. Det er selvfølgelig først og fremmest rengøring, men mange virksomheder har behov for en fleksibel person, som kan varetage opgaver indenfor lettere madlavning, anretning og servering, kontorarbejde, mødesupport og andre forefaldende opgaver. Rengøringsteknikeren arbejder udelukkende med rengøring.

Som hospitalsserviceassistent udfører du de funktioner på et hospital eller plejehjem, som har med rengøring af stuer og gange, skift af sengelinned, anretning og servering af mad og drikke at gøre. Men mange andre opgaver kan også forekomme, f.eks. transport af patienter mellem afdelinger, flytning af patienter fra senge til toilet og baderum osv.

 

*) HAR DU GO'E SERVICEGENER*

Der er selvfølgelig ikke noget, der hedder et SERVICEGEN. men for nogle personer falder service ganske naturligt. Man kunne næsten sige, at det hos nogen ligger i deres DNA at hjælpe, assistere og servicere. 

 

SKOLEFORLØB

 • Uddannelsen starter med et grundforløb. Afhængig af om du kommer direkte fra 9./10. klasse eller har afsluttet for mere end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 eller 2. Se  adgangskrav.

  Grundforløb 1 - fagretning
  - For dig der kommer direkte fra 9./10. klasse 
  Du starter med et halvt års grundforløb, som tager udgangspunkt i det interesseunivers, du har valgt. På den måde får du mulighed for at snuse til hele fagområdet, inden du vælger dig ind på en uddannelse. .

  Grundforløb 2 - uddannelsen
  - For dig der har afsluttet 9./10. klasse for mere end et år siden. 
  Du kan begynde med grundforløbet, eller du kan begynde i praktik, hvis du har en praktikaftale med en arbejdsgiver. Uddannelsens længde er den samme, uanset om du starter på den ene eller anden måde.
  Her lærer du at arbejde med service- og vedligeholdelsesopgaver i og uden for bygninger og tekniske anlæg.

  Grundforløb 2 varer 20 uger.

  Er du over 25 år, er der tre uddannelsesveje, du kan tage for at komme i gang med din erhvervsuddannelse - læs mere om dine muligheder her 

  Uddannelsesoversigt
  Serviceassistent oversigt

 • For at komme videre efter grundforløb 2 til hovedforløbet skal du have gennemført og bestået følgende:

  Grundfag
  - Naturfag F
  - Informationsteknologi F
  - Dansk E

  Uddannelsesspecifikke fag og Grundforløbsprøven
  I de uddannelsesspecifikke fag får du grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for serviceassistent, og undervisningen afsluttes med en grundforløbsprøve, som er praktisk og teoretisk. 

  Certifikater
  - Almen fødevarehygiejne
  - Førstehjælp på mellemniveau
  - Elementær brandbekæmpelse

   

 • Når du har afsluttet dit grundforløb, kan du gå videre til uddannelsens hovedforløb. Det er her, du skal vælge dit speciale.

  For at du kan starte på hovedforløbet, skal du have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed. På uddannelsen til serviceassistent er der også mulighed for at komme i skolepraktik, hvis du ikke kan få en praktikplads. Hovedforløbet veksler mellem praktik i virksomheden og skoleophold.

  Serviceassistentuddannelsen tager 2 år, hvoraf de 43 uger foregår på skole. Trinnet rengøringstekniker tager 1 år og 6 måneder med 31 uger på skole.
  Uddannelsen har et særligt 1-årigt forløb for branchevante voksne. Skoleundervisningen er da på 28 uger.

   

 • Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Du kan fx benytte databasenwww.praktikpladsen.dk til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed, som du gerne vil i praktik hos.

  Har du en praktikplads under grundforløbet, får du løn allerede her. Hvor meget du får i løn, er afhængigt af, hvilken uddannelse du er i gang med. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdet. Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

   

 • Uddannelsen har følgende trin og specialer: Trinnet rengøringstekniker og specialerne hospitalsservice (2år) og virksomhedsservice (2 år).


  Rengøringsteknikeren (2 år) 
  Rengøringsteknikeren arbejder udelukkende med rengøring.

  Serviceassistent - hospitalsserviceassistent
  (2 år og 6 mdr.)
  Som hospitalsserviceassistent udfører du de funktioner på et hospital eller plejehjem, som har med rengøring af stuer og gange, skift af sengelinned, anretning og servering af mad og drikke at gøre. Men mange andre opgaver kan også forekomme, fx transport af patienter mellem afdelinger, flytning af patienter fra senge til toilet og baderum osv.

  Serviceassistent - virksomhedsservice  (2 år og 6 mdr.)
  Uddannelsen som serviceassistent med speciale rettet mod ansættelse i virksomheder og institutioner gør, at du kan varetage en lang række servicefunktioner. Det er selvfølgelig først og fremmest rengøring, men mange virksomheder har behov for en fleksibel person, som kan varetage alle de forskellige småopgaver, der er nødvendige i en virksomhed.

 • Jobbet
  Serviceassistentens arbejdsprofil er bred og varierende fra arbejdsplads til arbejdsplads. Selve fundamentet i serviceassistentens faglige kompetence vil altid være professionel rengøring, derudover kommer der andre typer af arbejdsopgaver.

  Arbejdsfunktioner der kunne være en del af den daglige funktion på arbejdspladsen i/på:

  Virksomheder og institutioner
  Daglig rengøring og vask samt hovedrengøring;

  Mødeservice og fremstilling og anretning af mindre bespisningsopgaver,
  Lettere forefaldende administrative opgaver eks. telefon, kopiering, mindre tekstbehandlingsopgaver, forsendelse og omdeling af post. 
  Mindre vedligeholdelsesopgaver eks. skift af pærer, toner, klargøring af mødelokale, affaldssortering, m.v. 
  Bestilling af varer samt aftale med håndværkere ved mindre vedligeholdelsesopgaver. 
  Rundvisning af gæster. 
  Samt fokus på indeklima og trivsel.

  Hospitaler
  Daglig-, special- og hovedrengøring;

  Håndtering og transport af linned
  Bestilling af depotvarer
  Transport, hjælp ved genoptræning og forflytning af patienter
  Kaffebrygning, opdækning, anretning og servering på afdelingerne eller ved møder
  Skyllerumsarbejde og laboratorieopvask
  Mindre vedligeholdelsesopgaver og omdeling af post
  Sengeredning og sengevask
  Serviceopgaver over for pårørende

  Videreuddannelse
  Der er med en erhvervsuddanelse som serviceassistent mulighed for at tage flere efteruddannelseskurser.

Grundforløb

Uddannelsen starter med et grundforløb. Afhængig af om du kommer direkte fra 9./10. klasse eller har afsluttet for mere end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 eller 2. Se  adgangskrav.

Grundforløb 1 - fagretning
- For dig der kommer direkte fra 9./10. klasse 
Du starter med et halvt års grundforløb, som tager udgangspunkt i det interesseunivers, du har valgt. På den måde får du mulighed for at snuse til hele fagområdet, inden du vælger dig ind på en uddannelse. .

Grundforløb 2 - uddannelsen
- For dig der har afsluttet 9./10. klasse for mere end et år siden. 
Du kan begynde med grundforløbet, eller du kan begynde i praktik, hvis du har en praktikaftale med en arbejdsgiver. Uddannelsens længde er den samme, uanset om du starter på den ene eller anden måde.
Her lærer du at arbejde med service- og vedligeholdelsesopgaver i og uden for bygninger og tekniske anlæg.

Grundforløb 2 varer 20 uger.

Er du over 25 år, er der tre uddannelsesveje, du kan tage for at komme i gang med din erhvervsuddannelse - læs mere om dine muligheder her 

Uddannelsesoversigt
Serviceassistent oversigtOvergangskrav til hovedforløb

For at komme videre efter grundforløb 2 til hovedforløbet skal du have gennemført og bestået følgende:

Grundfag
- Naturfag F
- Informationsteknologi F
- Dansk E

Uddannelsesspecifikke fag og Grundforløbsprøven
I de uddannelsesspecifikke fag får du grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for serviceassistent, og undervisningen afsluttes med en grundforløbsprøve, som er praktisk og teoretisk. 

Certifikater
- Almen fødevarehygiejne
- Førstehjælp på mellemniveau
- Elementær brandbekæmpelse

 Hovedforløb

Når du har afsluttet dit grundforløb, kan du gå videre til uddannelsens hovedforløb. Det er her, du skal vælge dit speciale.

For at du kan starte på hovedforløbet, skal du have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed. På uddannelsen til serviceassistent er der også mulighed for at komme i skolepraktik, hvis du ikke kan få en praktikplads. Hovedforløbet veksler mellem praktik i virksomheden og skoleophold.

Serviceassistentuddannelsen tager 2 år, hvoraf de 43 uger foregår på skole. Trinnet rengøringstekniker tager 1 år og 6 måneder med 31 uger på skole.
Uddannelsen har et særligt 1-årigt forløb for branchevante voksne. Skoleundervisningen er da på 28 uger.

 Praktik

Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Du kan fx benytte databasenwww.praktikpladsen.dk til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed, som du gerne vil i praktik hos.

Har du en praktikplads under grundforløbet, får du løn allerede her. Hvor meget du får i løn, er afhængigt af, hvilken uddannelse du er i gang med. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdet. Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

 Specialer

Uddannelsen har følgende trin og specialer: Trinnet rengøringstekniker og specialerne hospitalsservice (2år) og virksomhedsservice (2 år).


Rengøringsteknikeren (2 år) 
Rengøringsteknikeren arbejder udelukkende med rengøring.

Serviceassistent - hospitalsserviceassistent
(2 år og 6 mdr.)
Som hospitalsserviceassistent udfører du de funktioner på et hospital eller plejehjem, som har med rengøring af stuer og gange, skift af sengelinned, anretning og servering af mad og drikke at gøre. Men mange andre opgaver kan også forekomme, fx transport af patienter mellem afdelinger, flytning af patienter fra senge til toilet og baderum osv.

Serviceassistent - virksomhedsservice  (2 år og 6 mdr.)
Uddannelsen som serviceassistent med speciale rettet mod ansættelse i virksomheder og institutioner gør, at du kan varetage en lang række servicefunktioner. Det er selvfølgelig først og fremmest rengøring, men mange virksomheder har behov for en fleksibel person, som kan varetage alle de forskellige småopgaver, der er nødvendige i en virksomhed.Fremtidsmuligheder

Jobbet
Serviceassistentens arbejdsprofil er bred og varierende fra arbejdsplads til arbejdsplads. Selve fundamentet i serviceassistentens faglige kompetence vil altid være professionel rengøring, derudover kommer der andre typer af arbejdsopgaver.

Arbejdsfunktioner der kunne være en del af den daglige funktion på arbejdspladsen i/på:

Virksomheder og institutioner
Daglig rengøring og vask samt hovedrengøring;

Mødeservice og fremstilling og anretning af mindre bespisningsopgaver,
Lettere forefaldende administrative opgaver eks. telefon, kopiering, mindre tekstbehandlingsopgaver, forsendelse og omdeling af post. 
Mindre vedligeholdelsesopgaver eks. skift af pærer, toner, klargøring af mødelokale, affaldssortering, m.v. 
Bestilling af varer samt aftale med håndværkere ved mindre vedligeholdelsesopgaver. 
Rundvisning af gæster. 
Samt fokus på indeklima og trivsel.

Hospitaler
Daglig-, special- og hovedrengøring;

Håndtering og transport af linned
Bestilling af depotvarer
Transport, hjælp ved genoptræning og forflytning af patienter
Kaffebrygning, opdækning, anretning og servering på afdelingerne eller ved møder
Skyllerumsarbejde og laboratorieopvask
Mindre vedligeholdelsesopgaver og omdeling af post
Sengeredning og sengevask
Serviceopgaver over for pårørende

Videreuddannelse
Der er med en erhvervsuddanelse som serviceassistent mulighed for at tage flere efteruddannelseskurser.Historier indefra

 • Diana Nielsen, 25 år

  Diana Nielsen, 25 år

  Dygtige lærere og søde mennesker

  - Vi samarbejder i grupper hele tiden, og det kan jeg rigtig godt lide. Lærerne er utrolig hjælpsomme og gør altid deres bedste for vores skyld. Folk er altid glade om morgenen, når vi møder ind. Alle har en positiv tilgang til tingene, så det er altid dejligt at komme i skole. 

  - Det er meget forskellige folk, der går på uddannelsen. Nogle kommer lige fra folkeskolen, mens andre allerede har været ude i erhvervslivet og trænger til at prøve noget nyt. Vi skifter mellem at være i skoleforløb og praktik. Sidste år var jeg i praktik hos advokatfirmaet Delacour, hvilket var helt vildt spændende. Her dækkede jeg blandt andet op til møder, gjorde rent og tog mig godt af personalet. I fremtiden er planen at komme på børneafdelingen på et hospital, men det er rigtig svært, fordi der er mange om buddet.

   

 • Anders Tidemand, 32 år

  Anders Tidemand, 32 år

  Jeg vil gerne være hospitalsserviceassistent

  - Jeg går på hovedforløbet, hvor vi har fag, der omhandler arbejdsmiljø, empati og psykiske lidelser. Vi har også haft et brandkursus, der er lidt mere praktisk, hvor vi lærer at slukke brande og give førstehjælp. Det var rigtig sjovt at prøve.

  - Jeg synes, det er rart at komme i gang igen. Jeg har holdt en lille pause, hvor jeg blandt andet har aftjent værnepligt og været i et cateringfirma. Nu drømmer jeg om at blive hospitalsserviceassistent, fordi det er et job, hvor du får lov til at passe dig selv, og ingen kigger dig over skulderen hele tiden. Derfor håber jeg selvfølgelig på at få en praktikplads på et hospital, så jeg kan få lov til at få en prøvesmag på det, jeg gerne vil være.  

   

   

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok