Print  

Kombinationsforløb for produktionsskoleelever

Kombinationsforløb for produktionsskoleelever, er udviklet i samarbejde mellem AARHUS TECH og de omkringliggende produktionsskoler, som vi samarbejder med. Kombinationsforløbene er for unge, som er indskrevet på en produktionsskole, men som ønsker at snuse til en erhvervsuddannelse. Kombinationsforløbene varer fra 2-5 uger og kan både være fagspecifikke (som opstart på grundforløb2), brede og indeholde forskellige uddannelser, samt være fokuseret omkring dansk og matematik. Opstart på forløb aftales nærmere mellem elev, produktionsskole og AARHUS TECH. Herunder findes en beskrivelse af de aktuelle forløb som udbydes hos os.

Image -aarhustech -tech -0321-gastronomi

Om kombinationsforløbet

Det fagrettede kombinationsforløb

Det "almindelige" kombinationsforløb varer 2 uger og bliver afviklet som holdforløb indenfor byggeri, gastronomi og transport/lager. De næste forløb starter onsdag 19. april - 2. maj 2017 og tilbydes med følgende temaer:

  • Transport og logistik, Hasselager Allé 2, 8260 Viby J
  • Byggeri og ejendomsservice, Halmstadgade 6, 8200 Aarhus N
  • Gastronomi og rengøringstekniker, Dollerupvej 4, 8000 Aarhus C

 

Dansk/matematik kombinationsforløb 

Udover de fagrettede kombinationsforløb, tilbyder vi også et kombinationsforløb i dansk og matematik med henblik på at gøre den unge klar til optagelsesprøve.

Forløbet løber fra d. 23. maj 2017 til d. 8. juni 2017. Eleven skal selv medbringe computer.

Tilmeldingsfristen er tirsdag 25 april 2017. Eleven skal være tilmeldt via optagelse.dk ved tilmelding til forløbet (hermed er eleven også tilmeldt optagelsesprøven)

Optagelsesprøven afholdes d. 9. juni 2017.

 

Kombinationsforløb som opstart på Grundforløb2

Hvis en produktionsskoleelev er usikker på om denne er klar til at starte på grundforløb2, kan eleven indskrives som kombinationsforløbselev i 2-5 uger. Eleven starter samme tid som de øvrige grundforløb2 elever, men har mulighed for at vende tilbage til produktionsskolen, hvis det viser sig at eleven alligevel ikke klar. Herved bruger eleven ikke et af sine 3 forsøg. Hvis eleven viser sig at være klar til grundforløb2, indskrives eleven som almindelig EUD-elev når kombinationsforløbsperioden er slut.

 

Sådan kommer en aftale i stand

Produktionsskolens kontaktperson udfylder en tilmelding til det ønskede kombinationsforløb på blanketten "Indstilling til forløb" i menuen til højre. Blanketten sendes så tidligt som muligt til den relevante kontaktperson på AARHUS TECH.

AARHUS TECH sender en indkaldelse og et velkomstbrev til eleven og produktionsskolen.

På sidste dag i forløbet afholdes der en evalueringssamtale mellem eleven, produktionsskolen og AARHUS TECH.

 

Kontaktperson på AARHUS TECH

Helle Hollmann, Konsulent, Uddannelses- og Praktikcenteret

heho@aarhustech.dk / 24 88 15 58

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok