• Varighed 2-5 år (inkl. grundforløb 1 og 2)
 • Praktik Muligt i ind- og udland
Chauffør

Vejgodstransportuddannelsen

Fælles for specialerne inden for chaufføruddannelsen er kørslen med store køretøjer. Som godschauffør skal du kunne udføre kørselsopgaver med forskellige godstyper i sættevogne/vogntog, med lastbilmonteret kran samt transportere farligt gods i emballager og tanke. 
Kranføreren varetager forekommende arbejdsopgaver med lastbilmonterede og mobile kraner.
Som renovationschauffør skal du kunne klare operationelle arbejdsopgaver i renovations- og affaldsvirksomheder. 
Flyttechauffører beskæftiger sig med at pakke, emballere og håndtere inventar - flytninger kan ske både inden for landets grænser og til/fra udlandet. Tankbilchauffører arbejder især med operationelle arbejdsfunktioner i forbindelse med tanktransporter, herunder transport af flydende stoffer og af materialer i pulverform, mens du som lastbilchauffør får en grundlæggende viden om transport af gods.
Som kørselsdisponent står du for den daglige drift og disponering og arbejder med kvalitetsstyring.

Se uddannelsesoversigt

 

SKOLEFORLØB

 • Grundforløb 2 - For dig, der har afsluttet 9./10. klasse for mere end et år siden 

  Elever, der har afsluttet 9. eller klasse for mere end et år siden, starter på grundforløb 2. For at starte på grundforløb 2 skal du opfylde adgangskravene 

  Du kan enten begynde med grundforløbet, eller du kan begynde i praktik, hvis du har en praktikaftale med en arbejdsgiver. Uddannelsens længde er den samme, uanset om du starter på den ene eller anden måde. 

  EUV - For dig, der er over 25 år

  Er du over 25 år? Så er EUV din vej til at blive faglært.
  Eksempel på uddannelsesforløb

  En EUV er et målrettet forløb, der typisk er kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

  Er du over 25 år, er der tre uddannelsesveje, du kan tage for at komme i gang med din erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Læs mere om dine muligheder for enten at starte på EUV 1, EUV 2 eller EUV 3.

   

 • For at komme videre efter grundforløb 2 til hovedforløbet skal du have gennemført og bestået følgende:

  Grundfag
  - Naturfag F
  - Informationsteknologi F
  - Dansk F
  Uddannelsesaftale med virksomhed.

  Uddannelsesspecifikke fag og Grundforløbsprøven
  I de uddannelsesspecifikke fag får du grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for chauffør, og undervisningen afsluttes med en grundforløbsprøve, som er praktisk og teoretisk. 

  Certifikater
  - Truckcertifikat B
  - Førstehjælp på mellemniveau
  - Færdselsrelateret førstehjælp
  - Elementær brandbekæmpelse

   

 • Er du færdig med grundforløbet, og har du bestået overgangskravene, fortsætter din uddannelse på et hovedforløb. Hovedforløbet veksler mellem skole- og praktikophold, og gennem både teoretisk og praktisk læring arbejder du med alle sider af faget i branchen. Det er på hovedforløbet, du vælger dit speciale for din uddannelse.

  Du afslutter hovedforløbet med en svendeprøve, der gør dig klar til at fortsætte din karriere i erhvervslivet. 

  Krav til optagelse på hovedforløb

  For at fortsætte på hovedforløbet skal du opfylde to krav:

  • Du skal have bestået fagene naturfag F, informationsteknologi F og dansk F på grundforløbet.
  • Du have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed. Der er mulighed for at komme i skolepraktik, hvis du ikke kan finde en praktikplads. 

   

 • Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Du kan fx benytte databasen www.praktikpladsen.dk til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed, som du gerne vil i praktik hos. Finder du ikke en praktikplads, tilbyder skolen skolepraktik.

  Du har mulighed for at komme i praktik i både ind- og udland.  

  Løn under praktik

  Har du en praktikplads under grundforløbet, får du løn allerede her. Hvor meget du får i løn, er afhængigt af, hvilken uddannelse du er i gang med. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdet. Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

   

 • Uddannelsen har følgende trin og specialer: Trinnet lastbilchauffør og specialerne godschauffør, kranfører, renovationschauffør, tankbilchauffør, flyttechauffør og kørselsdisponent.

  Lastbilchauffør 2 år
  Som lastbilchauffør skal du kunne udføre kørselsopgaver med forskellige godstyper i sættevogne/vogntog, med lastbilmonteret kran samt transportere farligt gods i emballager og tanke. 

  Chauffør med speciale 3 år og 6 mdr.
  Som chauffør med special: Flyttechauffør, godschauffør, renovationschauffør, tankbilchauffør eller godschauffør lærer du også forskellige former for it, og du får en grundig viden om de ting, der knytter sig til dit speciale.

  Kørselsdisponent 5 år
  Som kørselsdisponent står du for den daglige drift og disponering, arbejder med kvalitetsstyring samt arbejdsmiljø og forhandlingsteknik.

 • Jobbet
  Fælles for specialerne inden for vejgodstransport-uddannelserne er kørslen med store køretøjer. 

  Som godschauffør skal du kunne udføre kørselsopgaver med forskellige godstyper i sættevogne/vogntog, med lastbilmonteret kran samt transportere farligt gods i emballager og tanke. 

  Som renovationschauffør skal du kunne klare operationelle arbejdsopgaver i renovations- og affaldsvirksomheder.

  Tankbilchauffører arbejder især med operationelle arbejdsfunktioner i forbindelse med tanktransporter, herunder transport af flydende stoffer og af materialer i pulverform, mens du som lastbilchauffør får en grundlæggende viden om transport af gods.

  Når du har afsluttet din erhvervsuddannelse som chauffør. har du mulighed for at tage forskellige arbejdsmarkedskurser for at supplere din uddannelse.

   

Grundforløb

Grundforløb 2 - For dig, der har afsluttet 9./10. klasse for mere end et år siden 

Elever, der har afsluttet 9. eller klasse for mere end et år siden, starter på grundforløb 2. For at starte på grundforløb 2 skal du opfylde adgangskravene 

Du kan enten begynde med grundforløbet, eller du kan begynde i praktik, hvis du har en praktikaftale med en arbejdsgiver. Uddannelsens længde er den samme, uanset om du starter på den ene eller anden måde. 

EUV - For dig, der er over 25 år

Er du over 25 år? Så er EUV din vej til at blive faglært.
Eksempel på uddannelsesforløb

En EUV er et målrettet forløb, der typisk er kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Er du over 25 år, er der tre uddannelsesveje, du kan tage for at komme i gang med din erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Læs mere om dine muligheder for enten at starte på EUV 1, EUV 2 eller EUV 3.

 Overgangskrav til hovedforløb

For at komme videre efter grundforløb 2 til hovedforløbet skal du have gennemført og bestået følgende:

Grundfag
- Naturfag F
- Informationsteknologi F
- Dansk F
Uddannelsesaftale med virksomhed.

Uddannelsesspecifikke fag og Grundforløbsprøven
I de uddannelsesspecifikke fag får du grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for chauffør, og undervisningen afsluttes med en grundforløbsprøve, som er praktisk og teoretisk. 

Certifikater
- Truckcertifikat B
- Førstehjælp på mellemniveau
- Færdselsrelateret førstehjælp
- Elementær brandbekæmpelse

 Hovedforløb

Er du færdig med grundforløbet, og har du bestået overgangskravene, fortsætter din uddannelse på et hovedforløb. Hovedforløbet veksler mellem skole- og praktikophold, og gennem både teoretisk og praktisk læring arbejder du med alle sider af faget i branchen. Det er på hovedforløbet, du vælger dit speciale for din uddannelse.

Du afslutter hovedforløbet med en svendeprøve, der gør dig klar til at fortsætte din karriere i erhvervslivet. 

Krav til optagelse på hovedforløb

For at fortsætte på hovedforløbet skal du opfylde to krav:

 • Du skal have bestået fagene naturfag F, informationsteknologi F og dansk F på grundforløbet.
 • Du have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed. Der er mulighed for at komme i skolepraktik, hvis du ikke kan finde en praktikplads. 

 Praktik

Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Du kan fx benytte databasen www.praktikpladsen.dk til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed, som du gerne vil i praktik hos. Finder du ikke en praktikplads, tilbyder skolen skolepraktik.

Du har mulighed for at komme i praktik i både ind- og udland.  

Løn under praktik

Har du en praktikplads under grundforløbet, får du løn allerede her. Hvor meget du får i løn, er afhængigt af, hvilken uddannelse du er i gang med. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdet. Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

 Specialer

Uddannelsen har følgende trin og specialer: Trinnet lastbilchauffør og specialerne godschauffør, kranfører, renovationschauffør, tankbilchauffør, flyttechauffør og kørselsdisponent.

Lastbilchauffør 2 år
Som lastbilchauffør skal du kunne udføre kørselsopgaver med forskellige godstyper i sættevogne/vogntog, med lastbilmonteret kran samt transportere farligt gods i emballager og tanke. 

Chauffør med speciale 3 år og 6 mdr.
Som chauffør med special: Flyttechauffør, godschauffør, renovationschauffør, tankbilchauffør eller godschauffør lærer du også forskellige former for it, og du får en grundig viden om de ting, der knytter sig til dit speciale.

Kørselsdisponent 5 år
Som kørselsdisponent står du for den daglige drift og disponering, arbejder med kvalitetsstyring samt arbejdsmiljø og forhandlingsteknik.Fremtidsmuligheder

Jobbet
Fælles for specialerne inden for vejgodstransport-uddannelserne er kørslen med store køretøjer. 

Som godschauffør skal du kunne udføre kørselsopgaver med forskellige godstyper i sættevogne/vogntog, med lastbilmonteret kran samt transportere farligt gods i emballager og tanke. 

Som renovationschauffør skal du kunne klare operationelle arbejdsopgaver i renovations- og affaldsvirksomheder.

Tankbilchauffører arbejder især med operationelle arbejdsfunktioner i forbindelse med tanktransporter, herunder transport af flydende stoffer og af materialer i pulverform, mens du som lastbilchauffør får en grundlæggende viden om transport af gods.

Når du har afsluttet din erhvervsuddannelse som chauffør. har du mulighed for at tage forskellige arbejdsmarkedskurser for at supplere din uddannelse.

 Historier indefra

 • Kim Svendsen, 26 år

  Kim Svendsen, 26 år

  En teoretisk krævende uddannelse

  - Jeg havde en kammerat, der arbejdede i MidtTransport, som anbefalede mig at søge et job. Det fik jeg og blev herefter tilbudt at tage uddannelsen som chauffør på AARHUS TECH.

  - På uddannelsen bliver vi undervist i at være sikre trafikanter. Vi får ofte at vide, at vi skal vise hensyn til andre mennesker. Man kan ikke rigtig regne med andre i trafikken, så man skal virkelig være vågen!

  - Det er meget teknisk at forstå, hvordan man tager lastbilkørekort mht. bremser og styretøj. Personbil er en barneleg i forhold til at få et lastbilkørekort. Man skal virkelig sætte sig ind i det, for ellers kan man ikke bestå teoriprøven. Der er noget arbejde i det, og det er langt fra en dans på roser. 

 • Jacob Duelund, 23 år

  Jacob Duelund, 23 år

  Vi falder godt i hak

  - Jeg er ansat i MidtTransport og fik tilbudt at tage chaufføruddannelsen. Det siger man jo ikke nej til.

  - Det plejer at være sådan, at vi er ude at køre hver anden dag. To lektioner a' 45 min. På skolen har vi det rigtig godt sammen alle sammen. Vi respekterer hinanden og falder godt i hak, selvom der er stor forskel på os aldersmæssigt. Folk kommer på skolen for at knokle og lave noget. Man kan ikke bare lalle sig gennem uddannelsen. Så består man ikke.

  - Når jeg er færdig med min uddannelse, vil jeg gerne læse videre til falckredder. 

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok