• Varighed 3-5 år (inkl. grundforløb 1 og 2)
 • Praktik Muligt i ind- og udland
Elektriker

Som elektriker laver du bl.a. strøm til lys i bygninger eller reparerer og skifter ledninger og kontakter til strøm. På erhvervsuddannelsen til elektriker lærer du desuden at installere og vedligeholde computerstyrede elsystemer som fx computernetværk og industrirobotter.

Du lærer desuden også at rådgive folk om valget af elektriske løsninger. Vil du arbejde med lys- og energiteknik, bliver du typisk ansat hos selvstændige el-installatører eller i det offentlige, 

hvor job i høj grad går ud på at vedligeholde elektriske installationer i større institutioner som hospitaler og kraftvameværker. Derudover arbejder elektrikeren også ofte i folks hjem.

Erhvervsuddannelsen til elektriker er bygget op omkring moduler, der skal gøre det muligt for dig at specialisere dig inden for et bestemt kompetenceområde som fx målrettet energieffektivisering.

Se mere om uddannelsen i vores brochure

*)OHM    

OHM er en måleenhed for størrelsen af den elektriske modstand i en given elektrisk leder. Ohms lov siger, at elektrisk spænding er lig modstand gange strømstyrke. Enheden ohm er opkaldt efter fysikeren Georg Simon Ohm.

Se uddannelsesoversigt

 

SKOLEFORLØB

 • Uddannelsen starter med et grundforløb. Afhængig af om du kommer direkte fra 9./10. klasse eller har afsluttet for mere end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 eller 2. Se adgangskrav

  Grundforløb 1 - fagretning
  - For dig der kommer direkte fra 9./10. klasse 
  Fagretningen forløber det første halve år (20 uger) og tager udgangspunkt i det interesseunivers, du har valgt. Først derefter vælger du dig ind på en uddannelse. Elektriker hører under fagretningen Byggeteknik.

  Grundforløb 2 - uddannelsen
  - For dig der har afsluttet 9./10. klasse for mere end et år siden 
  Du kan begynde med grundforløbet, eller du kan begynde i praktik, hvis du har en praktikaftale med en arbejdsgiver. Uddannelsens længde er den samme, uanset om du starter på den ene eller anden måde.

  Du kommer til at arbejde med at opbygge, vedligeholde og reparere tekniske installationer og it-systemer og skal bl.a. lære at teste installationer og benytte fejlfindingsudstyr og arbejde med komponenter i et LAN-netværk.

  Du kan arbejde med projekter og fag inden for både stærkstrøm og elektronik, eller du kan arbejde med it og data. Uanset hvor din interesse ligger, kommer du til at arbejde meget med alle ovennævnte fagemner. Du lærer om arbejdsmiljø og sikkerhed i de forskellige værksteder, og du øver dig i at tilrettelægge dit arbejde. Herudover vil du blive undervist i fag som engelsk, matematik, informationsteknologi og førstehjælp.

  Grundforløb 2 varer 20 uger.

  Er du over 25 år, er der tre uddannelsesveje, du kan tage for at komme i gang med din erhvervsuddannelse - læs mere om dine muligheder for erhvervsuddannelser for voksne (EUV)

   

 • For at komme videre efter grundforløb 2 til hovedforløbet skal du have gennemført og bestået følgende:

  Grundfag
  - Dansk E
  - Fysik E
  - Matematik D 

  Uddannelsesspecifikke fag og Grundforløbsprøven
  I de uddannelsesspecifikke fag får du grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for elektriker, og undervisningen afsluttes med en grundforløbsprøve, som er praktisk og teoretisk. 

  Certifikater
  - Instruktion i arbejde under spænding
  - Førstehjælp på mellemniveau
  - Elementær brandbekæmpelse
  - Opstilling af rulle og bukkestillads 

 • Når du har afsluttet dit grundforløb, kan du gå videre til uddannelsens hovedforløb. Det er her, du skal vælge moduler i samarbejde med din virksomhed.

  For at du kan starte på hovedforløbet, skal du have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, da hovedforløbet veksler mellem praktik i virksomheden og skoleophold. På uddannelsen til elektriker er der også mulighed for at komme i skolepraktik, hvis du ikke kan få en praktikplads. 

 • Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Du kan fx benytte databasen www.praktikpladsen.dk til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed, som du gerne vil i praktik hos.

  Har du en praktikplads under grundforløbet, får du løn allerede her. Hvor meget du får i løn, er afhængigt af, hvilken uddannelse du er i gang med. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdet. Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

 • Som noget nyt er hovedforløbet opbygget af moduler. Modulerne skal gøre det muligt for dig at specialisere dig inden for et bestemt kompetenceområde, ligesom det også stadig er muligt at sammensætte modulerne, så du får en bredere og mere generel elektrikerprofil.

  Du kan vælge forskellige spor på elektrikeruddannelsen: 

  Installationsmontør  (3 år)
  El-montøren arbejder med lys- og motorinstallationer, stik-, hoved- og gruppeledninger. Her skal du ikke vælge moduler.

  Elektriker 1 (4 år og 6 måneder)
  Du lærer at arbejde med installationsteknik, bygningsautomatik, styrings- og reguleringstedknik og kommunikationeteknik. Elektriker 1 består af 4 moduler

  Elektriker 2 (5 år)
  Du lærer at arbejde med installationsteknik, bygningsautomatik, styrings- og reguleringstedknik og kommunikationeteknik.  Desuden arbejder du med udviklingsorienterede opgaver inden for det el-tekniske område. Elektriker 2 består af 5 moduler.

  Talentelektriker (4 år og 6 måneder)
  Det er også muligt at vælge talentsporet, hvor en del af den teoretiske skoleundervisning på 2. og 3. hovedforløb foregår på et højere niveau. Talentelektriker består af 5 moduler. 

  Få overblik over de forskellige moduler  her 

 • Jobbet
  Elektrikeren arbejder med at installere, reparere og vedligeholde elektriske anlæg fx anlæg til belysning, opvarmning, kommunikation og overvågning. Faget udvikler sig hurtigt med brugen af fx programmerbart udstyr og avancerede data- og teleinstallationer. Du skal derfor have lyst og evner til at følge med i de nye områder.

  Elektrikere arbejder selvstændigt eller i små grupper. En del af arbejdet udføres i ubekvemme arbejdsstillinger og kan foregå i stor højde.

  Videreuddannelse
  Som håndværker kan du med et adgangskursus videreuddanne dig til ingeniør. Kurset giver de nødvendige teoretiske forudsætninger for at begynde på en diplomingeniøruddannelse.

  Adgangskursus tager 1 år, og ingeniøruddannelsen tager 3,5 år, så på i alt 4½ år kan du blive diplomingeniør.

  Læs mere om uddannelserne på ug.dk 

Grundforløb

Uddannelsen starter med et grundforløb. Afhængig af om du kommer direkte fra 9./10. klasse eller har afsluttet for mere end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 eller 2. Se adgangskrav

Grundforløb 1 - fagretning
- For dig der kommer direkte fra 9./10. klasse 
Fagretningen forløber det første halve år (20 uger) og tager udgangspunkt i det interesseunivers, du har valgt. Først derefter vælger du dig ind på en uddannelse. Elektriker hører under fagretningen Byggeteknik.

Grundforløb 2 - uddannelsen
- For dig der har afsluttet 9./10. klasse for mere end et år siden 
Du kan begynde med grundforløbet, eller du kan begynde i praktik, hvis du har en praktikaftale med en arbejdsgiver. Uddannelsens længde er den samme, uanset om du starter på den ene eller anden måde.

Du kommer til at arbejde med at opbygge, vedligeholde og reparere tekniske installationer og it-systemer og skal bl.a. lære at teste installationer og benytte fejlfindingsudstyr og arbejde med komponenter i et LAN-netværk.

Du kan arbejde med projekter og fag inden for både stærkstrøm og elektronik, eller du kan arbejde med it og data. Uanset hvor din interesse ligger, kommer du til at arbejde meget med alle ovennævnte fagemner. Du lærer om arbejdsmiljø og sikkerhed i de forskellige værksteder, og du øver dig i at tilrettelægge dit arbejde. Herudover vil du blive undervist i fag som engelsk, matematik, informationsteknologi og førstehjælp.

Grundforløb 2 varer 20 uger.

Er du over 25 år, er der tre uddannelsesveje, du kan tage for at komme i gang med din erhvervsuddannelse - læs mere om dine muligheder for erhvervsuddannelser for voksne (EUV)

 Overgangskrav til hovedforløb

For at komme videre efter grundforløb 2 til hovedforløbet skal du have gennemført og bestået følgende:

Grundfag
- Dansk E
- Fysik E
- Matematik D 

Uddannelsesspecifikke fag og Grundforløbsprøven
I de uddannelsesspecifikke fag får du grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for elektriker, og undervisningen afsluttes med en grundforløbsprøve, som er praktisk og teoretisk. 

Certifikater
- Instruktion i arbejde under spænding
- Førstehjælp på mellemniveau
- Elementær brandbekæmpelse
- Opstilling af rulle og bukkestillads Hovedforløb

Når du har afsluttet dit grundforløb, kan du gå videre til uddannelsens hovedforløb. Det er her, du skal vælge moduler i samarbejde med din virksomhed.

For at du kan starte på hovedforløbet, skal du have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, da hovedforløbet veksler mellem praktik i virksomheden og skoleophold. På uddannelsen til elektriker er der også mulighed for at komme i skolepraktik, hvis du ikke kan få en praktikplads. Praktik

Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Du kan fx benytte databasen www.praktikpladsen.dk til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed, som du gerne vil i praktik hos.

Har du en praktikplads under grundforløbet, får du løn allerede her. Hvor meget du får i løn, er afhængigt af, hvilken uddannelse du er i gang med. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdet. Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.Moduler

Som noget nyt er hovedforløbet opbygget af moduler. Modulerne skal gøre det muligt for dig at specialisere dig inden for et bestemt kompetenceområde, ligesom det også stadig er muligt at sammensætte modulerne, så du får en bredere og mere generel elektrikerprofil.

Du kan vælge forskellige spor på elektrikeruddannelsen: 

Installationsmontør  (3 år)
El-montøren arbejder med lys- og motorinstallationer, stik-, hoved- og gruppeledninger. Her skal du ikke vælge moduler.

Elektriker 1 (4 år og 6 måneder)
Du lærer at arbejde med installationsteknik, bygningsautomatik, styrings- og reguleringstedknik og kommunikationeteknik. Elektriker 1 består af 4 moduler

Elektriker 2 (5 år)
Du lærer at arbejde med installationsteknik, bygningsautomatik, styrings- og reguleringstedknik og kommunikationeteknik.  Desuden arbejder du med udviklingsorienterede opgaver inden for det el-tekniske område. Elektriker 2 består af 5 moduler.

Talentelektriker (4 år og 6 måneder)
Det er også muligt at vælge talentsporet, hvor en del af den teoretiske skoleundervisning på 2. og 3. hovedforløb foregår på et højere niveau. Talentelektriker består af 5 moduler. 

Få overblik over de forskellige moduler  her Fremtidsmuligheder

Jobbet
Elektrikeren arbejder med at installere, reparere og vedligeholde elektriske anlæg fx anlæg til belysning, opvarmning, kommunikation og overvågning. Faget udvikler sig hurtigt med brugen af fx programmerbart udstyr og avancerede data- og teleinstallationer. Du skal derfor have lyst og evner til at følge med i de nye områder.

Elektrikere arbejder selvstændigt eller i små grupper. En del af arbejdet udføres i ubekvemme arbejdsstillinger og kan foregå i stor højde.

Videreuddannelse
Som håndværker kan du med et adgangskursus videreuddanne dig til ingeniør. Kurset giver de nødvendige teoretiske forudsætninger for at begynde på en diplomingeniøruddannelse.

Adgangskursus tager 1 år, og ingeniøruddannelsen tager 3,5 år, så på i alt 4½ år kan du blive diplomingeniør.

Læs mere om uddannelserne på ug.dk Historier indefra

 • Mads Kryger, 27 år

  Mads Kryger, 27 år

  Man finder hurtigt sammen allesammen

  - Jeg synes, der er et rigtig godt fællesskab på uddannelsen. Vi fandt hurtigt sammen allesammen. Vi har blandt andet lige været til kapsejlads sammen.

  - Jeg har mange venner, der er inden for VVS- og tømreruddannelsen, som jeg snakker meget med om min uddannelse. Det praktiske synes jeg helt klart er mest spændende. Men det er også fordi, jeg godt kan finde ud af det teoretiske, så det keder mig lidt. Lige nu er jeg i lære hos Dana Electric i Aarhus. Jeg har alt lige fra store til små opgaver. Det er rigtig fedt. Jeg tror, jeg læser videre på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om det bliver lige, når jeg er færdig. 

 • Mads Christensen, 24 år

  Mads Christensen, 24 år

  Uddannelsen åbner mange døre

  - Jeg læste oprindeligt til ingeniør, men det droppede jeg og startede på elektrikeruddannelsen. Jeg synes, det åbner så mange døre. Jeg er endnu ikke helt sikker på, om jeg skal arbejde som elektriker resten af livet. Mulighederne for videreuddannelse er rigtig store. 

  - Jeg er i lære hos EL:CON i Aarhus. Der har jeg fået lov til at have mit eget projekt og renovere mine egne lejligheder. Det har jeg været rigtig glad for. Man lærer rigtig meget ved at komme ud selv og stå med problemerne. Min lillebror er også lige startet som elektriker, fordi jeg har talt så godt om faget. Jeg synes, det er en rigtig god og udfordrende uddannelse. 

 • Michael Jensen, 26 år

  Michael Jensen, 26 år

  Vil gerne arbejde med alarmer

  - Jeg er uddannet mekaniker, men det var ikke lige mig. Det var kun det elektriske, der sagde mig noget. Så tænkte jeg, det måtte være elektriker, jeg skulle være.

  - Vi har meget gruppearbejde på uddannelsen. For det meste arbejder vi to-og-to. Vi har meget opdelt teoretisk og praktisk arbejde. Jeg føler mig fagligt godt stillet, fordi jeg gennem mekanikerfaget allerede har stiftet bekendtskab med en del af det, vi gennemgår.  

  - Jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme til at arbejde med alarmer i fremtiden. 

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok