Rusmiddelpolitik

Politikkerne er gældende for såvel medarbejdere som elever, studerende og kursister.

Vedtaget af HSU den 9. december 2013

Medarbejderes, elevers, studerende og kursisters misbrug af alkohol og rusmidler i øvrigt skaber utryghed hos den enkelte og blandt kolleger / studiekammerater og kan føre til dårligt arbejdsmiljø.

Derfor har skolen en rusmiddel- og alkoholpolitik, som forebygger problemer, men også direkte støtter medarbejdere, elever, studerende og kursister, som på grund af disse problemer kommer i vanskeligheder.

Formål

Skolens politik på dette område har til formål:

 • at sætte klare rammer for indtag af alkohol på arbejdspladsen samt efter gældende lovgivning helt forbyde rusmidler på skolen.

 • at forebygge, behandle og følge op på de rusmiddelproblemer, som måtte forekomme på skolen.

 • at den enkelte medarbejders, elevs og kursists arbejdsglæde og arbejdsindsats kan fastholdes og udvikles i et trygt arbejdsmiljø.

Politik

For den enkelte medarbejder, elev, studerende og kursist gælder:

 • at alkohol ikke må indtages på skolen i arbejds- og undervisningstiden undtagen ved særlige lejligheder, aftalt med daglig leder.

 • at øvrige rusmidler er totalt forbudt på skolen.

 • at det ikke er tilladt medarbejdere, elever, studerende og kursister at møde påvirket på arbejde / til undervisning.

 • at der for såvel medarbejdere, elever, studerende og kursister kan være konsekvenser af overtrædelse af denne politik i form af advarsler og eventuel afskedigelse / bortvisning efter skolens normale regler.

 • at den medarbejder, som eventuelt modtager tilbud om behandling, samtidig pålægges at opfylde visse forpligtelser i tilknytning hertil.

Rammer

Gennem skolens organisation skal der udføres en aktiv, målrettet indsats, som i videst muligt omfang tilbyder:

 • at der til stadighed gives en systematisk og udførlig information om rusmiddelmisbrug, og hvordan dette misbrug kan forebygges.

 • at der i det enkelte tilfælde iværksættes / formidles den mest hensigtsmæssige behandling, inden for det offentlige system.

 • at skolens studie- og erhvervsvejledere kan give rådgivning til elever.

 • at der følges op på politikken ved brug af  "hashhund"

Ansvar

Ledelsen med støtte fra valgte tillidspersoner, kontaktlærere samt studie- og erhvervsvejledere har ansvaret for, at medarbejdere, elever, studerende og kursister med rusmiddelproblemer spottes og tilbydes hjælp og samtidig, at medarbejdere, elever, studerende og kursister sikres størst mulig anonymitet.

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok