Specialpædagogisk støtte (SPS)

Specialpædagogisk støtte (SPS) skal sikre, at alle - også dig der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse - kan tage en uddannelse. SPS gives i form af hjælp til at strukturere og overskue skoledagen og lektierne. SPS er ikke lektiehjælp. Det vil sige, at hvis du har brug for støtte til lektier, er vi behjælpelige med at henvise til andre tilbud uden for skolen. Vejlederen på uddannelsen hjælper med at søge om den nødvendige støtte. Hvis støtten består af fysisk udstyr, skal det, i nogle tilfælde, leveres tilbage til skolen, når uddannelsen er gennemført.

Du kan søge om støtte til følgende funktionsnedsættelser:

 • Læse-/skrivevanskeligheder
 • Bevægevanskeligheder
 • Blindhed og svagsynethed
 • Døvhed og hørehæmning
 • Psykiske vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser
 • Kronisk og/eller alvorlig sygdom

Dokumentation

Ved ansøgning om SPS, skal der vedlægges dokumentation. Der er forskellige krav til dokumentationen, alt efter hvilken funktionsnedsættelse der er tale om. 

Dokumentation, som skal vedlægges til styrelsen i forbindelse med behandling af ansøgningen til SPS: 

Funktionsnedsættelse 

 

Dokumentation 

Ordblindhed/Læsevanskeligheder 

Dokumentation i form af den nye ordblinde- test.  

Døv eller hørehæmmet 

Kopi af journal fra høreklinik/sygehus eller hørekurve.  

Blind eller svagsynet 

Lægefaglig dokumentation fra øjenlæge eller statens Øjenklinik, hvor diagnosen fremgår.  

Bevægelseshæmmet  

Lægefaglig dokumentation fra egen læge, speciallæge eller sygehus, hvor diagnosen fremgår. Ved fremadskridende lidelser er det vigtigt, at du kan fremvise forholdsvis ny dokumentation, der dækker din aktuelle tilstand.  

Kronisk og/eller alvorlig sygdom 

 

 

 

 

Lægefaglig dokumentation fra egen læge, speciallæge eller sygehus, hvor diagnosen fremgår. Dokumentationen skal beskrive de indlæringsmæssige vanskeligheder eller øvrige vanskeligheder, som har betydning for deltagelse i uddannelsen.  

Psykiske vanskeligheder

Lægefaglig dokumentation fra enten egen journal fra sygehus, speciallæge eller læge hvoraf diagnosen fremgår.

Sekundært kan udtalelse fra psykolog eller lignende være relevant, hvis diagnosen er understøttet af en lægefaglig person.


Læse-/skrivevanskeligheder

Ordblindhed

Eksempler på specialpædagogisk støtte til dig der er ordblind: 

 • Programpakke med ordblindeprogrammer til installation på egen computer (både til PC og MAC) 
 • It-startpakke med computer (her er ordblindeprogrammerne installeret på computeren)  
 • Instruktion i brugen af programpakken eller it-startpakken  
 • Rammebevilling til produktion af studiematerialer (studiematerialerne indscannes og kan herefter læses op af en computer)  
 • Talegenkendelsesprogrammet Dictus. Med Dictus kan du diktere tekster direkte til computeren.   
 • Studiestøttetimer til opstart og instruktion af programpakken på i alt 10 timer.  

Læsevanskeligheder 

Eksempler på specialpædagogisk støtte til dig med læsevanskeligheder:  

 • Ekstra tid til eksamen 
 • Hjælpeprogrammer på skolens hjemmeside  

Der gives ikke programpakke til elever med læsevanskeligheder. Eleven har mulighed for at downloade hjælpeprogrammer på skolens hjemmeside.   

Døv- eller hørehæmmet

Eksempler på støtte til dig der er døv eller hørehæmmet:  

 • Tegnsprogstolk og skrivetolk  
 • Sekretærhjælp    
 • It-startpakke for døve eller hørehæmmede 
 • Tablet til brug ved kommunikation 
 • Studiestøttetimer  
 • Segregeret undervisning i sprogfag  
 • Hørekonsulenttimer  


Blind- eller svagsynethed

Eksempler på specialpædagogisk støtte til dig der er blind eller svagsynet:  

 • It-baserede hjælpemidler som Jaws eller Zoomtext og CCTV-løsninger.  
 • Sekretærhjælp til for eksempel kopiering, eksamenstilmelding og informationssøgning.  
 • Hjælpemidler i form af eksempelvis it-startpakke for blinde eller svagsynede, tavlekamera, CCTV  
 • Rammebevilling til produktion af studiematerialer (studiematerialerne indscannes og kan herefter læses op af en computer)  
 • Studiestøttetimer 

Støtten skal bruges i forbindelse med den almindelige undervisning.

Psykiske vanskeligheder

Hvis du har psykiske vanskeligheder gives studiestøtten i form af forskellige individuelle forløb.  

En psykisk funktionsnedsættelse kan eksempelvis være en lidelse som depression, angst, personlighedsforstyrrelse eller spiseforstyrrelse. En psykisk udviklingsforstyrrelse kan eksempelvis være ADHD, ADD eller autismespektrumforstyrrelse.    

Eksempler på hjælp til dig med psykiske vanskeligheder:  

 • Studiestruktur og planlægning
 • Overblik 
 • Videreformidling til lærere og andre instanser 
 • Støttende og strukturerende samtaler 

 

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok