• Varighed 4 år og 3 mdr. (inkl. grundforløb 1 og 2)
 • Praktik Muligt i ind- og udland
Bygningsmaler

Bygningsmaleren behandler og maler murværk, træværk og metalflader. Andre opgaver er f.eks. opsætning af tapet og forskellige slags væv samt rådgivning om farver og materialer. Arbejdet foregår både indendørs og udendørs - året rundt. En del bygningsmalere specialiserer sig i bygningsrenovering, hvor de gamle maleteknikker som marmorering, forgyldning og ådring tages i anvendelse.

Bygningsmalerens beskæftigelsesmuligheder kan være sæsonbetonede og svinger i nogen grad med aktiviteten i nybyggeriet. Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder samt malerarbejde i forbindelse med flytning kan selvfølgelig foregå hele året, da det er de færreste malerprocesser, som påvirkes af de skiftende temperaturer.

Se uddannelsesoversigt

 

SKOLEFORLØB

 • Uddannelsen starter med et grundforløb. Afhængig af om du kommer direkte fra 9./10. klasse eller har afsluttet for mere end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 eller 2. Se adgangskrav.

  Grundforløb 1 - fagretning
  - For dig der kommer direkte fra 9./10. klasse 
  Fagretningen forløber det første halve år (20 uger) og tager udgangspunkt i det interesse-univers, du har valgt. Først derefter vælger du dig ind på en uddannelse. Bygningsmaler hører under fagretningen Byggeteknik

  Grundforløb 2 - uddannelsen
  - For dig der har afsluttet 9./10. klasse for mere end et år siden 
  Du kan begynde med grundforløbet, eller du kan begynde i praktik, hvis du har en praktikaftale med en arbejdsgiver. Uddannelsens længde er den samme, uanset om du starter på den ene eller anden måde.

  Du lærer om det, der sker på både større og mindre byggeprojekter, og du vil helt fra starten blive forberedt på byggeri. Grundforløbet dækker både bygning og vedligeholdelse af huse, veje, broer og andre byggeprojekter. Desuden er der uddannelser, hvor du beskæftiger dig med færdiggørelse, indretning og vedligeholdelse af huse. Du vil lære om de forskellige byggematerialer samt lære at bruge både traditionelt håndværktøj og moderne specialværktøj.

  Grundforløb 2 varer 20 uger.

  Er du over 25 år, er der tre uddannelsesveje, du kan tage for at komme i gang med din erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

   

 • For at komme videre efter grundforløb 2 til hovedforløbet skal du have gennemført og bestået følgende:

  Grundfag
  - Dansk E
  - Naturfag E

  Uddannelsesspecifikke fag og Grundforløbsprøven
  I de uddannelsesspecifikke fag får du grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for bygningsmaler, og undervisningen afsluttes med en grundforløbsprøve, som er praktisk og teoretisk. 

  Certifikater
  - Opstilling af rulle- og bukkestillads

   

   

 • Når du har afsluttet dit grundforløb, kan du gå videre til uddannelsens hovedforløb. Det er her, du skal vælge dit speciale.

  For at du kan starte på hovedforløbet, skal du have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed. På nogle uddannelser er der også mulighed for at komme i skolepraktik, hvis du ikke kan få en praktikplads. Hovedforløbet veksler mellem praktik i virksomheden og skoleophold.

 • Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Du kan fx benytte databasen www.praktikpladsen.dk til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed, som du gerne vil i praktik hos.

  Har du en praktikplads under grundforløbet, får du løn allerede her. Hvor meget du får i løn, er afhængigt af, hvilken uddannelse du er i gang med. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdet. Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

  Vær opmærksom på, at du senest efter grundforløbet skal indgå uddannelsesaftale med en virksomhed eller optages til praktikuddannelse i et praktikcenter.

 • Uddannelsen har følgende specialer: Bygningsmaler.

  Bygningsmaleren behandler og maler murværk, træværk og metalflader. Andre opgaver er fx opsætning af tapet og forskellige slags væv samt rådgivning om farver og materialer. Arbejdet som maler foregår både indendørs og udendørs året rundt.

  En del bygningsmalere specialiserer sig i bygningsrenovering, hvor de gamle maleteknikker som marmorering, forgyldning og ådring tages i anvendelse.

  Bygningsmalerens beskæftigelsesmuligheder kan være sæsonbetonet og svinger i nogen grad med aktiviteten i nybyggeriet. Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder samt malerarbejde i forbindelse med flytning kan selvfølgelig foregå hele året rundt, da det er de færreste malerprocesser, som påvirkes af de skiftende temperaturer.

   

 • Jobbet
  Bygningsmaleren arbejder i malervirksomheder med maling af fx vægge, lofter og facader, lakering af døre samt opsætning af tapeter. Det er derfor vigtigt, at du har en sikker farvesans og et godt håndelag. En vigtig del af dit arbejde bliver at rådgive kunder ved valg af materialer, farver og farvesammensætninger.
  Bygningsmaleren har mulighed for at specialisere sig inden for fx restaurering. Der kan du komme til at arbejde med forgyldning, marmorering eller andre gamle maleteknikker.

  Videreuddannelse
  Som bygningsmaler har du gode muligheder for at videreuddanne dig. Du kan videreuddanne dig til bygningskonstruktør, diplommaler eller dekorationsmaler.

  Bygningskonstruktør (3,5 år)
  Som bygningskonstruktør får du et grundigt kendskab til alle byggeprocessens faser. Du kommer til at arbejde som bindeleddet mellem bygherrerne, lovgivningen, arkitekterne, ingeniørerne og entreprenørerne. Du skal koordinere og styre det komplekse apparat, som går i gang, når et nyt byggeprojekt skal gennemføres. 

  Byggetekniker (2 år)
  Byggeteknikeren arbejder med byggeledelse og produktion.

  Byggeledelsen vil typisk være i mindre virksomheder med med prissætning og gennemførelse af entrepriser. Indenfor produktionen arbejder teknikeren typisk med
  arbejdstegninger og kvalitetsarbejde.

  Boligforeninger bruger også byggeteknikeren til
  vedligehold af ejendomme.

  Diplommaler (8 x 5 uger)
  Du kan vælge at uddanne dig til diplommaler på Malerfagets Videregående Uddannelse. Diplommaleruddannelsen kvalificerer dig til at tage lederansvar for planlægning og gennemførelse af adskillelige maleropgaver, og du vil også få et solidt kendskab til den økonomiske og merkantile del af malerfaget, hvilket giver et godt grundlag for dig, der ønsker at starte egen virksomhed.

  Dekorationsmaler (30 uger)
  Dekorationsmaleruddannelsen er opbygget af seks moduler, som er sammensat af 15 forskellige AMU-kurser, hvor du bl.a. vil lære dekorativ forgyldning, illusioner af overflade,skyggetegning samt anvendelse af airbrushteknikker. 

  Læs mere om uddannelserne på ug.dk 

 •  

   

Grundforløb

Uddannelsen starter med et grundforløb. Afhængig af om du kommer direkte fra 9./10. klasse eller har afsluttet for mere end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 eller 2. Se adgangskrav.

Grundforløb 1 - fagretning
- For dig der kommer direkte fra 9./10. klasse 
Fagretningen forløber det første halve år (20 uger) og tager udgangspunkt i det interesse-univers, du har valgt. Først derefter vælger du dig ind på en uddannelse. Bygningsmaler hører under fagretningen Byggeteknik

Grundforløb 2 - uddannelsen
- For dig der har afsluttet 9./10. klasse for mere end et år siden 
Du kan begynde med grundforløbet, eller du kan begynde i praktik, hvis du har en praktikaftale med en arbejdsgiver. Uddannelsens længde er den samme, uanset om du starter på den ene eller anden måde.

Du lærer om det, der sker på både større og mindre byggeprojekter, og du vil helt fra starten blive forberedt på byggeri. Grundforløbet dækker både bygning og vedligeholdelse af huse, veje, broer og andre byggeprojekter. Desuden er der uddannelser, hvor du beskæftiger dig med færdiggørelse, indretning og vedligeholdelse af huse. Du vil lære om de forskellige byggematerialer samt lære at bruge både traditionelt håndværktøj og moderne specialværktøj.

Grundforløb 2 varer 20 uger.

Er du over 25 år, er der tre uddannelsesveje, du kan tage for at komme i gang med din erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

 Overgangskrav til hovedforløb

For at komme videre efter grundforløb 2 til hovedforløbet skal du have gennemført og bestået følgende:

Grundfag
- Dansk E
- Naturfag E

Uddannelsesspecifikke fag og Grundforløbsprøven
I de uddannelsesspecifikke fag får du grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for bygningsmaler, og undervisningen afsluttes med en grundforløbsprøve, som er praktisk og teoretisk. 

Certifikater
- Opstilling af rulle- og bukkestillads

 

 Hovedforløb

Når du har afsluttet dit grundforløb, kan du gå videre til uddannelsens hovedforløb. Det er her, du skal vælge dit speciale.

For at du kan starte på hovedforløbet, skal du have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed. På nogle uddannelser er der også mulighed for at komme i skolepraktik, hvis du ikke kan få en praktikplads. Hovedforløbet veksler mellem praktik i virksomheden og skoleophold.Praktik

Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Du kan fx benytte databasen www.praktikpladsen.dk til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed, som du gerne vil i praktik hos.

Har du en praktikplads under grundforløbet, får du løn allerede her. Hvor meget du får i løn, er afhængigt af, hvilken uddannelse du er i gang med. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdet. Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

Vær opmærksom på, at du senest efter grundforløbet skal indgå uddannelsesaftale med en virksomhed eller optages til praktikuddannelse i et praktikcenter.Specialer

Uddannelsen har følgende specialer: Bygningsmaler.

Bygningsmaleren behandler og maler murværk, træværk og metalflader. Andre opgaver er fx opsætning af tapet og forskellige slags væv samt rådgivning om farver og materialer. Arbejdet som maler foregår både indendørs og udendørs året rundt.

En del bygningsmalere specialiserer sig i bygningsrenovering, hvor de gamle maleteknikker som marmorering, forgyldning og ådring tages i anvendelse.

Bygningsmalerens beskæftigelsesmuligheder kan være sæsonbetonet og svinger i nogen grad med aktiviteten i nybyggeriet. Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder samt malerarbejde i forbindelse med flytning kan selvfølgelig foregå hele året rundt, da det er de færreste malerprocesser, som påvirkes af de skiftende temperaturer.

 Fremtidsmuligheder

Jobbet
Bygningsmaleren arbejder i malervirksomheder med maling af fx vægge, lofter og facader, lakering af døre samt opsætning af tapeter. Det er derfor vigtigt, at du har en sikker farvesans og et godt håndelag. En vigtig del af dit arbejde bliver at rådgive kunder ved valg af materialer, farver og farvesammensætninger.
Bygningsmaleren har mulighed for at specialisere sig inden for fx restaurering. Der kan du komme til at arbejde med forgyldning, marmorering eller andre gamle maleteknikker.

Videreuddannelse
Som bygningsmaler har du gode muligheder for at videreuddanne dig. Du kan videreuddanne dig til bygningskonstruktør, diplommaler eller dekorationsmaler.

Bygningskonstruktør (3,5 år)
Som bygningskonstruktør får du et grundigt kendskab til alle byggeprocessens faser. Du kommer til at arbejde som bindeleddet mellem bygherrerne, lovgivningen, arkitekterne, ingeniørerne og entreprenørerne. Du skal koordinere og styre det komplekse apparat, som går i gang, når et nyt byggeprojekt skal gennemføres. 

Byggetekniker (2 år)
Byggeteknikeren arbejder med byggeledelse og produktion.

Byggeledelsen vil typisk være i mindre virksomheder med med prissætning og gennemførelse af entrepriser. Indenfor produktionen arbejder teknikeren typisk med
arbejdstegninger og kvalitetsarbejde.

Boligforeninger bruger også byggeteknikeren til
vedligehold af ejendomme.

Diplommaler (8 x 5 uger)
Du kan vælge at uddanne dig til diplommaler på Malerfagets Videregående Uddannelse. Diplommaleruddannelsen kvalificerer dig til at tage lederansvar for planlægning og gennemførelse af adskillelige maleropgaver, og du vil også få et solidt kendskab til den økonomiske og merkantile del af malerfaget, hvilket giver et godt grundlag for dig, der ønsker at starte egen virksomhed.

Dekorationsmaler (30 uger)
Dekorationsmaleruddannelsen er opbygget af seks moduler, som er sammensat af 15 forskellige AMU-kurser, hvor du bl.a. vil lære dekorativ forgyldning, illusioner af overflade,skyggetegning samt anvendelse af airbrushteknikker. 

Læs mere om uddannelserne på ug.dk Historier indefra

 • Pernille Glinnum, 24 år

  Pernille Glinnum, 24 år

  Elsker at se resultater

  - Jeg kan godt lide at holde mig i gang. Der er hele tiden noget at lave, og vi sidder sjældent stille. Når man er ude at male en lejlighed, kan man se, hvordan tingene ændrer sig, efter man kommer maling på. Det kan gøre en kæmpe forskel. Det, synes jeg, er fedt at se.

  - På uddannelsen lærer man hurtigt folk at kende, og vi ses også i det private. Mange af os er lige så gode til at bruge hinanden som til at spørge læreren til råds i timerne. Vi er alle i forskellige firmaer, så vi lærer noget af hinanden hele tiden. Der er ikke nogen, som ikke er villige til at hjælpe.

   

   

 • Laust Duly, 19 år

  Laust Duly, 19 år

  Du skal brænde for faget

  - På skolen får vi virkelig lov til at bruge vores kreative evner og lave mange dekorationer. I praktikken er det mere fysisk krævende. Lige nu er jeg i praktik i et firma, der hedder Ove Laursen & Søn, men jeg starter snart hos Domino. Efter jeg er færdig med uddannelsen, kunne jeg godt tænke mig at tage autolakeringsuddannelsen for at specialisere mig endnu mere. På sigt kunne jeg godt tænke mig at starte mit eget firma op. 

  - Det er en fantastisk følelse at få noget, der ser grimt ud, til at ligne en million. Enten så er du maler 100 procent, hvor du virkelig brænder for dit arbejde, ellers skal du finde noget andet at lave. Det handler om at sætte en ære i at lave et rigtig godt stykke arbejde. Der er lidt for enhver smag, og hvad man har lyst til at lave, kan man sandsynligvis godt komme til. 

   

 • Betina Sørensen, 20 år

  Betina Sørensen, 20 år

  Ikke kun et mandefag!

  - Bygningsmaler bliver mere og mere et kvindearbejde. Det er den uddannelse inden for håndværkerfaget, hvor der er flest kvinder. Det er dejligt at mærke.

  Vi maler alt lige fra bygninger til små fine dekorationer. Jeg foretrækker at arbejde bredt og afvekslende, da jeg ellers hurtigt kører træt. Der er meget mere arbejde i det, end mange tror. Det er ikke bare at svinge en pensel - det er også at spartle, sætte filtre op og klargøring.

  - Jeg starter snart i praktik hos Fr. Nielsen & Søn. Det er dejligt at komme ud til noget, der trænger til en kærlig hånd. Du får det godt med dig selv, når du går derfra og ser, at det ser meget pænere ud, end da du kom. 

   

 • Michael Khur, 28 år

  Michael Khur, 28 år

  Vil gerne have mit eget firma

  - Jeg har arbejdet de sidste ti år, fordi min far og onkel er malere. Så jeg har sådan set altid haft det omkring mig. Det er fedt at have arbejdet så længe og se, at man bliver bedre og hurtigere til sit job. Jeg har et mål om at få mit eget firma på et tidspunkt.

  - Jeg valgte at starte på AARHUS TECH, fordi jeg gerne ville have papirer på det, jeg kan. På skolen arbejder alle meget effektivt. Der sker noget. Aldersspredningen er ret stor, og der er mange kvinder på uddannelsen. Det hænger nok sammen med, at det er det fag inden for byggebranchen, kvinder bedst kan holde til. Det er ikke så opslidende og fysisk krævende som de andre fag.  

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok