• Varighed 4 år og 5 mdr. (inkl. grundforløb 1 og 2)
 • Praktik Muligt i ind- og udland
Murer

Som murer lærer du at bygge huse. Selvom de fleste huse og bygninger sammensættes af præfabrikerede bygningselementer i beton og gasbeton, som du også er med til at opstille, så foretrækker de fleste, at bygningen udadtil er i brændte lersten (mursten). Du lærer at pudse facader og arbejde med tagsten.

Flisemontøren opbygger gulvkonstruktioner af beton og arbejder med at opsætte fliser, lægge klinkegulve samt pudse vægge og lofter. Mange mureropgaver foregår i forbindelse med modernisering, ombygning og renovering af bestående bygninger. Som murer skal du være indstillet på at arbejde udendørs på stilladser og på tage året rundt.

Se uddannelsesoversigt

 

SKOLEFORLØB

 • Uddannelsen starter med et grundforløb. Afhængig af om du kommer direkte fra 9./10. klasse eller har afsluttet for mere end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 eller 2. Se adgangskrav.

  Grundforløb 1 - fagretning
  - For dig der kommer direkte fra 9./10. klasse 
  Fagretningen forløber det første halve år (20 uger) og tager udgangspunkt i det interesse-univers, du har valgt. Først derefter vælger du dig ind på en uddannelse. Murer hører under fagretningen Byggeteknik.  

  Grundforløb 2 - uddannelsen
  - For dig der har afsluttet 9./10. klasse for mere end et år siden.

  Du kan begynde med grundforløbet, eller du kan begynde i praktik, hvis du har en praktikaftale med en arbejdsgiver. Uddannelsens længde er den samme, uanset om du starter på den ene eller anden måde.

  Du vil lære om det, der sker på både større og mindre byggeprojekter, og du vil helt fra starten blive forberedt på byggeri. Grundforløbet dækker både bygning og vedligeholdelse af huse, veje, broer og andre byggeprojekter. Desuden er der uddannelser, hvor du beskæftiger dig med færdiggørelse, indretning og vedligeholdelse af huse. Du vil lære om de forskellige byggematerialer samt lære at bruge både traditionelt håndværktøj og moderne specialværktøj.

  Grundforløb 2 varer 20 uger.

  Er du over 25 år, er der tre uddannelsesveje, du kan tage for at komme i gang med din erhvervsuddannelse for voksne (EUV)


 • For at komme videre efter grundforløb 2 til hovedforløbet skal du have gennemført og bestået følgende:

  Grundfag
  - Matematik F
  - Teknologi F

  Uddannelsesspecifikke fag og Grundforløbsprøven

  I de uddannelsesspecifikke fag får du grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for murer, og undervisningen afsluttes med en grundforløbsprøve, som er praktisk og teoretisk. 

  Certifikater
  - Opstilling af rulle- og bukkestillads
  - Arbejde med kold asfalt
  - Arbejde med gnistproducerende værktøj
  - Førstehjælp på mellemniveau
  - Elementær brandbekæmpelse

   

   

 • Når du har afsluttet dit grundforløb, kan du gå videre til uddannelsens hovedforløb. Det er her, du skal vælge dit speciale.

  For at du kan starte på hovedforløbet, skal du have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed. På murerudannelsen er der også mulighed for at komme i skolepraktik, hvis du ikke kan få en praktikplads. Hovedforløbet veksler mellem praktik i virksomheden og skoleophold. Derudover er der mulighed for studieophold og praktik i udlandet.

 • Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Du kan fx benytte databasen www.praktikpladsen.dk til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed, som du gerne vil i praktik hos.

  Har du en praktikplads under grundforløbet, får du løn allerede her. Hvor meget du får i løn, er afhængigt af, hvilken uddannelse du er i gang med. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdet. Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

 • Uddannelsen har kun specialet murer: 

  Mange mureropgaver foregår i forbindelse med modernisering, ombygning og renovering af bestående bygninger. Som murer skal du være indstillet på at arbejde udendørs på stilladser og på tage året rundt. Uddannelsen til murer tager 4 år og 5 måneder, hvoraf de 55 uger foregår på skole.

 • Jobbet
  Nybyggeri er en væsentlig del af murerens arbejde. Men også byfornyelse og reparationsarbejde vil høre med til dit job. Mureren opfører ydervægge og skillevægge i mursten i nybyggeri. Selv om de fleste huse og bygninger sammensættes af præfabrikerede bygningselementer i beton og gasbeton, foretrækker de fleste, at bygningen udadtil er i sten.

  Derudover pudser du facader og indvendige mure, dækker tage med tegl, opsætter fliser og lægger gulve af fx mursten og klinker. Som murer skal du have en god fysik, og du skal være indstillet på at arbejde udendørs hele året.

  Videreuddannelse
  Med en mureruddannelse kan du videreuddanne dig til bygningskonstruktør, diplomingeniør eller arkitekt.

  Bygningskonstruktør (3½ år)
  Som bygningskonstruktør får du et grundigt kendskab til alle byggeprocessens faser. Du kommer til at arbejde som bindeleddet mellem bygherrerne, lovgivningen, arkitekterne, ingeniørerne og entreprenørerne. Du skal koordinere og styre det komplekse apparat, som går i gang, når et nyt byggeprojekt skal gennemføres.

  Diplomingeniør (3½ år)
  Diplomingeniøruddannelsen omfatter adskillelige fagområder, heriblandt kemi, bæredygtig energiteknik, datateknik og it og stærkstrøm. 

  Arkitekt (5 år)
  Som arkitekt planlægger og tegner du bygninger, parker og brugsting, som vil være med til at forme det miljø, vi lever i. Du vil bruge meget tid ved tegnebordet og foran computeren samt tale meget med kunder og med de faggrupper, som ønsker at føre deres idéer ud i livet. 

  Læs mere om uddannelserne på ug.dk 

Grundforløb

Uddannelsen starter med et grundforløb. Afhængig af om du kommer direkte fra 9./10. klasse eller har afsluttet for mere end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 eller 2. Se adgangskrav.

Grundforløb 1 - fagretning
- For dig der kommer direkte fra 9./10. klasse 
Fagretningen forløber det første halve år (20 uger) og tager udgangspunkt i det interesse-univers, du har valgt. Først derefter vælger du dig ind på en uddannelse. Murer hører under fagretningen Byggeteknik.  

Grundforløb 2 - uddannelsen
- For dig der har afsluttet 9./10. klasse for mere end et år siden.

Du kan begynde med grundforløbet, eller du kan begynde i praktik, hvis du har en praktikaftale med en arbejdsgiver. Uddannelsens længde er den samme, uanset om du starter på den ene eller anden måde.

Du vil lære om det, der sker på både større og mindre byggeprojekter, og du vil helt fra starten blive forberedt på byggeri. Grundforløbet dækker både bygning og vedligeholdelse af huse, veje, broer og andre byggeprojekter. Desuden er der uddannelser, hvor du beskæftiger dig med færdiggørelse, indretning og vedligeholdelse af huse. Du vil lære om de forskellige byggematerialer samt lære at bruge både traditionelt håndværktøj og moderne specialværktøj.

Grundforløb 2 varer 20 uger.

Er du over 25 år, er der tre uddannelsesveje, du kan tage for at komme i gang med din erhvervsuddannelse for voksne (EUV)
Adgangskrav til hovedforløb

For at komme videre efter grundforløb 2 til hovedforløbet skal du have gennemført og bestået følgende:

Grundfag
- Matematik F
- Teknologi F

Uddannelsesspecifikke fag og Grundforløbsprøven

I de uddannelsesspecifikke fag får du grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for murer, og undervisningen afsluttes med en grundforløbsprøve, som er praktisk og teoretisk. 

Certifikater
- Opstilling af rulle- og bukkestillads
- Arbejde med kold asfalt
- Arbejde med gnistproducerende værktøj
- Førstehjælp på mellemniveau
- Elementær brandbekæmpelse

 

 Hovedforløb

Når du har afsluttet dit grundforløb, kan du gå videre til uddannelsens hovedforløb. Det er her, du skal vælge dit speciale.

For at du kan starte på hovedforløbet, skal du have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed. På murerudannelsen er der også mulighed for at komme i skolepraktik, hvis du ikke kan få en praktikplads. Hovedforløbet veksler mellem praktik i virksomheden og skoleophold. Derudover er der mulighed for studieophold og praktik i udlandet.Praktik

Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Du kan fx benytte databasen www.praktikpladsen.dk til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed, som du gerne vil i praktik hos.

Har du en praktikplads under grundforløbet, får du løn allerede her. Hvor meget du får i løn, er afhængigt af, hvilken uddannelse du er i gang med. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdet. Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.Specialer

Uddannelsen har kun specialet murer: 

Mange mureropgaver foregår i forbindelse med modernisering, ombygning og renovering af bestående bygninger. Som murer skal du være indstillet på at arbejde udendørs på stilladser og på tage året rundt. Uddannelsen til murer tager 4 år og 5 måneder, hvoraf de 55 uger foregår på skole.Fremtidsmuligheder

Jobbet
Nybyggeri er en væsentlig del af murerens arbejde. Men også byfornyelse og reparationsarbejde vil høre med til dit job. Mureren opfører ydervægge og skillevægge i mursten i nybyggeri. Selv om de fleste huse og bygninger sammensættes af præfabrikerede bygningselementer i beton og gasbeton, foretrækker de fleste, at bygningen udadtil er i sten.

Derudover pudser du facader og indvendige mure, dækker tage med tegl, opsætter fliser og lægger gulve af fx mursten og klinker. Som murer skal du have en god fysik, og du skal være indstillet på at arbejde udendørs hele året.

Videreuddannelse
Med en mureruddannelse kan du videreuddanne dig til bygningskonstruktør, diplomingeniør eller arkitekt.

Bygningskonstruktør (3½ år)
Som bygningskonstruktør får du et grundigt kendskab til alle byggeprocessens faser. Du kommer til at arbejde som bindeleddet mellem bygherrerne, lovgivningen, arkitekterne, ingeniørerne og entreprenørerne. Du skal koordinere og styre det komplekse apparat, som går i gang, når et nyt byggeprojekt skal gennemføres.

Diplomingeniør (3½ år)
Diplomingeniøruddannelsen omfatter adskillelige fagområder, heriblandt kemi, bæredygtig energiteknik, datateknik og it og stærkstrøm. 

Arkitekt (5 år)
Som arkitekt planlægger og tegner du bygninger, parker og brugsting, som vil være med til at forme det miljø, vi lever i. Du vil bruge meget tid ved tegnebordet og foran computeren samt tale meget med kunder og med de faggrupper, som ønsker at føre deres idéer ud i livet. 

Læs mere om uddannelserne på ug.dk Historier indefra

 • Malte Dalsgaard, 19 år

  Malte Dalsgaard, 19 år

  Ikke for sarte sjæle

  - Det eneste, du skal kunne fra start, er, at have et drive. Du skal have en fysisk lyst til at arbejde med din krop. Du skal nok regne med, at du kommer til at slå dig over fingrene med en hammer eller får fingrene klemt mellem sten. Så er det bare om rejse sig og prøve igen.

  - Jeg synes ikke, der er nogen tidspunkter på dagen, hvor det er kedeligt, som det for eksempel er på gymnasiet. Lærerne er meget nede på jorden. De er jo alle sammen håndværkere, så de er alle af den samme støbning. Det handler ikke så meget om bøgerne men om at løse opgaven på bedst mulig vis. Og det får man meget hjælp til. Alt teori er indbygget til at kunne bruges i praksis. Det er ikke sådan noget med a2+b2=c2, og så står du nede i Føtex og tænker: "Hvad skal jeg bruge det til?" 

   

 • Mikkel Andersen, 18 år

  Mikkel Andersen, 18 år

  Det handler om at gøre et perfekt stykke arbejde

  - Mureruddannelsen handler om at gøre et perfekt stykke arbejde og lave noget rigtig flot. I starten havde vi en del traditionel undervisning, hvor vi blandt andet tegnede mursten. Som tiden går, bliver uddannelsen dog mere og mere praktisk orienteret.

  - Efter grundforløbsprøven er der mulighed for at komme i læreplads. Jeg skal til at starte i lære hos David Harritz, hvilket jeg er sikker på, nok skal blive rigtig godt. Jeg vil gerne bruge min uddannelse til at kunne bygge noget selv, men hvor det bliver, ved jeg endnu ikke. 

   

 • Lucas Gravgaard, 20 år

  Lucas Gravgaard, 20 år

  Jeg elsker praktisk arbejde

  - Inden jeg startede på mureruddannelsen, prøvede jeg at være i praktik som murer. Det fangede mig, og derfor valgte jeg at starte på uddannelsen i sommeren 2013. Vi pudser mure, lægger fliser og laver gulv, hvilket jeg synes er rigtig sjovt.

  - Vi har mest praktisk arbejde, hvilket jeg synes er fedt! Jeg er ikke er så meget for at sidde stille på skolebænken en hel dag. Jeg vil meget hellere bruge mine hænder og holde mig i gang.
  Jeg har været en uge i praktik her på stedet. Efter jeg er færdig med min uddannelse, har jeg planer om at tage ud at rejse. 

   

 • Laurits Rune Dahlstrøm, 31 år

  Laurits Rune Dahlstrøm, 31 år

  Et af de bedste steder jeg har oplevet

  - Jeg har mange håndværkerkammerater og kendte en del, der havde taget mureruddannelsen. Med min baggrund som vejarbejder kan jeg også godt lide at arbejde fysisk, så valget faldt helt naturligt. Lige siden jeg begyndte, har jeg ikke fortrudt noget.

  - Ud af alle de skoler jeg har gået på, er sammenholdet på lige netop vores hold helt i top! Men kan lige så godt snakke med den ene som den anden. Vi har ingen fordomme over for hinanden. Det er lige meget, hvilken baggrund man har. Jeg synes, at jeg her på skolen har jeg fået en af de nemmeste starter overhovedet. Gensidig respekt er en af de ting, der højner moralen. Og det kan man godt mærke, vi har på vores hold.

   

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok