• Varighed 4 år og 3 mdr. - 4 år og 6 mdr. (inkl. grundforløb 1 og 2)
 • Praktik Muligt i ind- og udland
VVS-energiuddannelsen

VVS-faget spænder over et bredt udvalg af specialer. Fælles for dem er, at de byder på rige muligheder for at bruge din styrke både fysisk og mentalt. Som VVS-energispecialist arbejder du med installation af varmeanlæg, fyringsanlæg og fjernvarmeforbindelser. 

VVS-blikkenslager er for dig, der vil arbejde med VVS i forbindelse med nybyggeri og mindre industri samt med blikarbejde. Ventilationsteknikeren kan servicere indregulering og fejlfinding på klima- og ventilationsanlæg. 

Se uddannelsesoversigt

VVS-installationstekniker
VVS-installationstekniker giver brede kompetencer inden for det traditionelle VVS-område med mulighed for specialisering. VVS-installationsteknikeren arbejder med installationsteknik, intelligent sanitetsteknik, sprinkler, plastsvejsning, vand og afløbsinstallationer, svejsning i stålrør og rustfaste materialer, kundeservice og teknisk projektstyring. 

 

SKOLEFORLØB

 • Uddannelsen starter med et grundforløb. Afhængig af om du kommer direkte fra 9./10. klasse eller har afsluttet for mere end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 eller 2. Se  adgangskrav.

  Grundforløb 1 - fagretning
  - For dig der kommer direkte fra 9./10. klasse
  Fagretningen forløber det første halve år (20 uger) og tager udgangspunkt i det interesse-univers, du har valgt. Først derefter vælger du dig ind på en uddannelse. VVS-energiuddannelsen hører under fagretningerne Byggeteknik.

  Grundforløb 2 - uddannelsen
  - For dig der har afsluttet 9./10. klasse for mere end et år siden
  Du kan begynde med grundforløbet, eller du kan begynde i praktik, hvis du har en praktikaftale med en arbejdsgiver. Uddannelsens længde er den samme, uanset om du starter på den ene eller anden måde.

  Her vil du lære om det, der sker på både større og mindre byggeprojekter. Du vil helt fra starten blive forberedt på byggeri. Grundforløbet dækker både bygning og vedligeholdelse af huse, veje, broer og andre byggeprojekter. Desuden er der uddannelser, hvor du beskæftiger dig med færdiggørelse, indretning og vedligeholdelse af huse. Du vil lære om de forskellige byggematerialer samt lære at bruge både traditionelt håndværktøj og moderne specialværktøj.

  Grundforløb 2 varer 20 uger.

  Er du over 25 år, er der tre uddannelsesveje, du kan tage for at komme i gang med din erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

   

 • For at komme videre efter grundforløb 2 til hovedforløbet skal du have gennemført og bestået følgende:

  Grundfag
  - Matematik E

  Uddannelsesspecifikke fag og Grundforløbsprøven
  I de uddannelsesspecifikke fag får du grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for VVS-energiuddannelsen, og undervisningen afsluttes med en grundforløbsprøve, som er praktisk og teoretisk. 

  Certifikater
  - Forebyggelse af kræftrisiko ved arbejde med farlige stoffer
  - Opstilling af rulle- og bukkestillads
  - Førstehjælp på mellemniveau
  - Elementær brandbekæmpelse

 • Når du har afsluttet dit grundforløb, kan du gå videre til uddannelsens hovedforløb. Det er her, du skal vælge dit speciale.

  For at du kan starte på hovedforløbet, skal du have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, da hovedforløbet veksler mellem praktik i virksomheden og skoleophold. På VVS - energiuddannelsen er der også mulighed for at komme i skolepraktik, hvis du ikke kan få en praktikplads.

 • Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Du kan fx benytte databasen www.praktikpladsen.dk til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed, som du gerne vil i praktik hos.

  Har du en praktikplads under grundforløbet, får du løn allerede her. Hvor meget du får i løn, er afhængigt af, hvilken uddannelse du er i gang med. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdet. Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

 • Uddannelsen har følgende trin og specialer: Trinnet VVS'er og specialerne VVS og blikkenslager, VVS- og energispecialist, ventilationstekniker og rustfast industrimontør.

  VVS og blikkenslager (4 år og 60 skoleuger inkl. GF 2)
  VVS- og blikkenslageruddannelsen er for dig, der vil arbejde med VVS i forbindelse med nybyggeri og mindre industri samt med blikarbejde. Til VVS og blikkenslager er der oprettet valgfrie specialefag af en uges varighed, som virksomhed og lærling - efter eget valg - kan bruge på at opnå kompetencer inden for drueknæ og svanehals, bånddækning og tårndækning.

  VVS-energispecialist (4 år og 60 skoleuger inkl. GF 2)
  VVS-energispecialist arbejder du med installation af varmeanlæg, fyringsanlæg og fjernvarmeforbindelser. Til VVS-energispecialisten er der oprettet valgfrie specialefag af en uges varighed, som virksomhed og lærling - efter eget valg - kan bruge på at få relevante certifikater inden for vedvarende energi, gas, køl og fjernvarme.  

  VVS-ventilationstekniker (4 år og 60 uger inkl. GF 2)< Ventilationsteknikeren kan servicere indregulering og fejlfinding på klima- og ventilationsanlæg. Til ventilationsteknikeren er der oprettet valgfrie specialefag af en uges varighed, som virksomhed og lærling - efter eget valg - kan bruge på enten at opnå kølecertifikat eller øgede kompetencer i drift og service på motor- og varmekredse.

  VVS-installationstekniker (4 år og 9 måneder. 52 skoleuger inkl. GF 2)
  VVS-installationsteknikeren er et nyt speciale. På specialet opnås kompetencer vedrørende installationsteknik, intelligent sanitetsteknik, sprinkler, plastsvejsning, vand og afløbsinstallationer, svejsning i stålrør og rustfrie materialer, kundeservice og teknisk projektstyring.
  Det nye speciale giver en bred kompetenceprofil, som kan matche langt de fleste virksomheders behov for en god service- eller spjældmand. Der gives endvidere mulighed for yderligere at specialisere sig i de fire ugers valgfrie specialefag: stålsvejsning af VVS-tekniske installationer, svejsning af rustfaste VVS-tekniske installationer, blikkenslagerarbejde, installationstekniske varmeløsninger og ventilationsfaget.

 • Jobbet
  VVS'ere arbejder med alle typer af varme-, ventilations- og sanitetsinstallationer. Alt efter speciale arbejdes der med: installation af varme- og solvarmeanlæg i boliger, inddækninger af skorstene og vinduer, rørinstallationer til kedler, pumper og beholdere i industrianlæg, ventilations- og klimaanlæg, etablering af gas-, varme- og vandsystemer, styrings- og reguleringsautomatik.

  VVS'eren er en "grøn" håndværker, derfor skal du være med til at sikre, at teknik og teknologi lever op til spare- og miljøkrav. VVS-arbejde kræver selvstændighed, kreativitet, samarbejdsevner og teknisk flair.


  Videreuddannelse
  Når du har afsluttet din erhvervsuddannelse som VVS'er, har du mulighed for at videreuddanne dig til installatør, produktionsteknolog, bygningskonstruktør eller diplomingeniør.

  Læs mere om uddannelserne på ug.dk 

Grundforløb

Uddannelsen starter med et grundforløb. Afhængig af om du kommer direkte fra 9./10. klasse eller har afsluttet for mere end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 eller 2. Se  adgangskrav.

Grundforløb 1 - fagretning
- For dig der kommer direkte fra 9./10. klasse
Fagretningen forløber det første halve år (20 uger) og tager udgangspunkt i det interesse-univers, du har valgt. Først derefter vælger du dig ind på en uddannelse. VVS-energiuddannelsen hører under fagretningerne Byggeteknik.

Grundforløb 2 - uddannelsen
- For dig der har afsluttet 9./10. klasse for mere end et år siden
Du kan begynde med grundforløbet, eller du kan begynde i praktik, hvis du har en praktikaftale med en arbejdsgiver. Uddannelsens længde er den samme, uanset om du starter på den ene eller anden måde.

Her vil du lære om det, der sker på både større og mindre byggeprojekter. Du vil helt fra starten blive forberedt på byggeri. Grundforløbet dækker både bygning og vedligeholdelse af huse, veje, broer og andre byggeprojekter. Desuden er der uddannelser, hvor du beskæftiger dig med færdiggørelse, indretning og vedligeholdelse af huse. Du vil lære om de forskellige byggematerialer samt lære at bruge både traditionelt håndværktøj og moderne specialværktøj.

Grundforløb 2 varer 20 uger.

Er du over 25 år, er der tre uddannelsesveje, du kan tage for at komme i gang med din erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

 Overgangskrav til hovedforløb

For at komme videre efter grundforløb 2 til hovedforløbet skal du have gennemført og bestået følgende:

Grundfag
- Matematik E

Uddannelsesspecifikke fag og Grundforløbsprøven
I de uddannelsesspecifikke fag får du grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for VVS-energiuddannelsen, og undervisningen afsluttes med en grundforløbsprøve, som er praktisk og teoretisk. 

Certifikater
- Forebyggelse af kræftrisiko ved arbejde med farlige stoffer
- Opstilling af rulle- og bukkestillads
- Førstehjælp på mellemniveau
- Elementær brandbekæmpelseHovedforløb

Når du har afsluttet dit grundforløb, kan du gå videre til uddannelsens hovedforløb. Det er her, du skal vælge dit speciale.

For at du kan starte på hovedforløbet, skal du have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, da hovedforløbet veksler mellem praktik i virksomheden og skoleophold. På VVS - energiuddannelsen er der også mulighed for at komme i skolepraktik, hvis du ikke kan få en praktikplads.Praktik

Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Du kan fx benytte databasen www.praktikpladsen.dk til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed, som du gerne vil i praktik hos.

Har du en praktikplads under grundforløbet, får du løn allerede her. Hvor meget du får i løn, er afhængigt af, hvilken uddannelse du er i gang med. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdet. Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.Specialer

Uddannelsen har følgende trin og specialer: Trinnet VVS'er og specialerne VVS og blikkenslager, VVS- og energispecialist, ventilationstekniker og rustfast industrimontør.

VVS og blikkenslager (4 år og 60 skoleuger inkl. GF 2)
VVS- og blikkenslageruddannelsen er for dig, der vil arbejde med VVS i forbindelse med nybyggeri og mindre industri samt med blikarbejde. Til VVS og blikkenslager er der oprettet valgfrie specialefag af en uges varighed, som virksomhed og lærling - efter eget valg - kan bruge på at opnå kompetencer inden for drueknæ og svanehals, bånddækning og tårndækning.

VVS-energispecialist (4 år og 60 skoleuger inkl. GF 2)
VVS-energispecialist arbejder du med installation af varmeanlæg, fyringsanlæg og fjernvarmeforbindelser. Til VVS-energispecialisten er der oprettet valgfrie specialefag af en uges varighed, som virksomhed og lærling - efter eget valg - kan bruge på at få relevante certifikater inden for vedvarende energi, gas, køl og fjernvarme.  

VVS-ventilationstekniker (4 år og 60 uger inkl. GF 2)< Ventilationsteknikeren kan servicere indregulering og fejlfinding på klima- og ventilationsanlæg. Til ventilationsteknikeren er der oprettet valgfrie specialefag af en uges varighed, som virksomhed og lærling - efter eget valg - kan bruge på enten at opnå kølecertifikat eller øgede kompetencer i drift og service på motor- og varmekredse.

VVS-installationstekniker (4 år og 9 måneder. 52 skoleuger inkl. GF 2)
VVS-installationsteknikeren er et nyt speciale. På specialet opnås kompetencer vedrørende installationsteknik, intelligent sanitetsteknik, sprinkler, plastsvejsning, vand og afløbsinstallationer, svejsning i stålrør og rustfrie materialer, kundeservice og teknisk projektstyring.
Det nye speciale giver en bred kompetenceprofil, som kan matche langt de fleste virksomheders behov for en god service- eller spjældmand. Der gives endvidere mulighed for yderligere at specialisere sig i de fire ugers valgfrie specialefag: stålsvejsning af VVS-tekniske installationer, svejsning af rustfaste VVS-tekniske installationer, blikkenslagerarbejde, installationstekniske varmeløsninger og ventilationsfaget.Fremtidsmuligheder

Jobbet
VVS'ere arbejder med alle typer af varme-, ventilations- og sanitetsinstallationer. Alt efter speciale arbejdes der med: installation af varme- og solvarmeanlæg i boliger, inddækninger af skorstene og vinduer, rørinstallationer til kedler, pumper og beholdere i industrianlæg, ventilations- og klimaanlæg, etablering af gas-, varme- og vandsystemer, styrings- og reguleringsautomatik.

VVS'eren er en "grøn" håndværker, derfor skal du være med til at sikre, at teknik og teknologi lever op til spare- og miljøkrav. VVS-arbejde kræver selvstændighed, kreativitet, samarbejdsevner og teknisk flair.


Videreuddannelse
Når du har afsluttet din erhvervsuddannelse som VVS'er, har du mulighed for at videreuddanne dig til installatør, produktionsteknolog, bygningskonstruktør eller diplomingeniør.

Læs mere om uddannelserne på ug.dk Historier indefra

 • Mads Hermansen, 26 år

  Mads Hermansen, 26 år

  Det fede, uforudsigelige arbejde - både i skolen og på arbejdspladsen.

  Jeg har altid været god til at bruge mine hænder, og så kan man sige, at det var en ret god ide at blive håndværker. Så synes jeg bare, at det med rørarbejde var det, der tiltalte mig mest. Det foregår sådan, at man ser noget teoretisk, og bagefter kan man gå ud og lave det praktisk, hvilket er fedt, når man godt kan lide at arbejde med hænderne. 

  Det spændende ved at blive uddannet som VVS'er er, at man oplever en uforudsigelig hverdag, hvor man kommer rundt til forskellige kunder, og man får stillet nogle forskellige opgaver for hånden.

 • Steffen, 17 år

  Steffen, 17 år

  Jeg får lov til at arbejde med det, jeg bedst kan lide

  Efter 10. klasse blev jeg meget skoletræt. Så var jeg i praktik i 14 dage ved Per Møller i Grenaa, og så spurgte de, om jeg ville have en læreplads. Og det sagde jeg ja til. 

  Det bedste ved at være startet på VVS-uddannelsen er at lave noget, man rigtig godt kan lide i stedet for at skulle sidde på skolebænken dagen lang. Jeg kan bedre lide at arbejde med hænderne, så det er super fedt at få lov at komme i værkstedet. 

 • Casper Fisker Jensen, 20 år

  Casper Fisker Jensen, 20 år

  Vær opsøgende og vis interesse

  - Jeg fik interesse for uddannelsen efter at have arbejdet ved et blikkenslagerfirma et stykke tid. Jeg er rigtig glad for det. På skolen er vi gode til at arbejde sammen og spørge hinanden til råds. Vi har en del ældre elever, som er gode til at trække de yngre op, hvis der bliver pjattet lidt for meget.

  - Det er vigtigt, at folk er på og viser, at de gerne vil faget. Man skal være opsøgende og interesseret fra start. 

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok