Print  

Elektronikfagtekniker (Elektronik og svagstrøm)

 • Varighed 4 år og 6 mdr. - 5 år og 6 mdr. (inkl. grundforløb 1 og 2)
 • Praktik Muligt i ind- og udland
Elektronikfagtekniker

Elektronikfagteknikeren installerer og vedligeholder kommunikationsudstyr, overvågningsudstyr og signalforstærkere. I mange virksomheder og forskningslaboratorier findes ligeledes elektronisk udstyr, som skal vedligeholdes og justeres. 
Medicoelektronik, f.eks. elektroniske puls- og blodtryksmålere, hjerte- og hjerneovervågningsudstyr, narkosestyring, scannere og oscilloskoper kontrolleres, fejlfindes og repareres af medicoteknikeren.

Radio-tvfagteknikeren fejlfinder og reparerer underholdningselektronik, videobåndoptagere, grammofoner, receivere osv., men arbejdsområdet omfatter også mere professionelt udstyr som PA-anlæg og telekommunikationsanlæg.

Se uddannelsesoversigt

 

SKOLEFORLØB

 • Uddannelsen starter med et grundforløb. Afhængig af om du kommer direkte fra 9./10. klasse eller har afsluttet for mere end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 eller 2. Se adgangskrav.

  Grundforløb 1 - fagretning
  - For dig der kommer direkte fra 9./10. klasse 
  Fagretningen forløber det første halve år (20 uger) og tager udgangspunkt i det interesseunivers, du har valgt. Først derefter vælger du dig ind på en uddannelse. Elektronikfagtekniker hører under fagretningerne It, medie og teknik

  Grundforløb 2 - uddannelsen
  - For dig der har afsluttet 9./10. klasse for mere end et år siden 
  Du kan begynde med grundforløbet, eller du kan begynde i praktik, hvis du har en praktikaftale med en arbejdsgiver. Uddannelsens længde er den samme, uanset om du starter på den ene eller anden måde.

  Her kommer du til at arbejde med at opbygge, vedligeholde og reparere tekniske installationer og it-systemer, og du skal bl.a. lære at teste installationer og benytte fejlfindingsudstyr og arbejde med komponenter i et LAN-netværk.

  Du kan arbejde med projekter og fag inden for både stærkstrøm og elektronik, eller du kan arbejde med it og data. Uanset hvor din interesse ligger, kommer du til at arbejde meget med alle ovennævnte fagemner. Du lærer om arbejdsmiljø og sikkerhed i de forskellige værksteder, og du øver dig i at tilrettelægge dit arbejde. Herudover er der fag som engelsk, matematik, informationsteknologi og førstehjælp.

  Grundforløb 2 varer 20 uger.

  Er du over 25 år, er der tre uddannelsesveje, du kan tage for at komme i gang med din erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

   

 • For at komme videre efter grundforløb 2 til hovedforløbet skal du have gennemført og bestået følgende:

  Grundfag
  - Fysik F
  - Dansk E
  - Engelsk E
  - Matematik E

  Uddannelsesspecifikke fag og Grundforløbsprøven
  I de uddannelsesspecifikke fag får du grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for elektronikfagtekniker, og undervisningen afsluttes med en grundforløbsprøve, som er praktisk og teoretisk. 

  Certifikater
  - Førstehjælp på mellemniveau
  - Elementær brandbekæmpelse
  - Arbejde med epoxy og isocyanater

   

 • Når du har afsluttet dit grundforløb, kan du gå videre til uddannelsens hovedforløb. Det er her, du skal vælge dit speciale.

  For at du kan starte på hovedforløbet, skal du have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed. Hovedforløbet veksler mellem praktik i virksomheden og skoleophold.

 • Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Du kan fx benytte databasen www.praktikpladsen.dk til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed, som du gerne vil i praktik hos.

  Har du en praktikplads under grundforløbet, får du løn allerede her. Hvor meget du får i løn, er afhængigt af, hvilken uddannelse du er i gang med. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdet. Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

 • Uddannelsen har følgende trin og specialer: Elektronikfagtekniker, medicotekniker og radio-tv- fagtekniker.

  Elektronikfagtekniker (4 år og 6 mdr.)
  Elektronikfagteknikeren installerer og vedligeholder kommunikationsudstyr, overvågningsudstyr og signalforstærkere. I mange virksomheder og forskningslaboratorier findes ligeledes elektronisk udstyr, som skal vedligeholdes og justeres. 

  Radio-tv-fagtekniker (4 år og 6 mdr.)
  Radio-tvfagteknikeren fejlfinder og reparerer underholdningselektronik, videobåndoptagere, grammofoner, receivere osv., men arbejdsområdet omfatter også mere professionelt udstyr som PA-anlæg og telekommunikationsanlæg.

  Medicotekniker (5 å og 6 mdr.)
  Medicoelektronik, f.eks. elektroniske puls- og blodtryksmålere, hjerte- og hjerneovervågningsudstyr, narkosestyring, scannere og oscilloskoper kontrolleres, fejlfindes og repareres af medicoteknikeren. 

 • Jobbet
  Overalt, hvor der anvendes elektronik til måling, kontrol, registrering eller styring, er der brug for elektronikfagteknikere til fremstilling, fejlfinding og reparation. Det kan fx være kommunikationsudstyr, overvågningsanlæg eller compturudstyr.

  Mange elektronikfagteknikere arbejder som serviceteknikere, enten på virksomhedernes serviceværksteder eller ude hos kunderne. Arbejdet består i, at du ud fra din viden og ved hjælp af diagrammer, måleinstrumenter og evt. testprogrammer finder fejl og udbedrer dem.

  Radio- og TV-fagteknikeren fejlfinder og reparerer underholdningselektronik, men arbejdsområdet omfatter også mere professionelt udstyr og telekommunikationsanlæg.

  Du skal have sans for teknik, være fingernem og være god til matematik og sprog.

  Videreuddannelse
  Som håndværker kan du med et adgangskursus videreuddanne dig til ingeniør. Kurset giver de nødvendige teoretiske forudsætninger for at begynde på en diplomingeniøruddannelse.

  Adgangskursus tager 1 år, og ingeniøruddannelsen tager 3,5 år, så på i alt 4½ år kan du blive diplomingeniør.

  Diplomingeniør
  Som diplomingeniør lærer du at udvikle programmer til elektroniske apparater.

  It-teknolog
  Uddannelsen som it-teknolog er en erhvervsakademiuddannelse. Her lærer du at opbygge systemer inden for datateknik, elektronik og telekommunikation.

  Læs mere om uddannelserne på ug.dk

   

Grundforløb

Uddannelsen starter med et grundforløb. Afhængig af om du kommer direkte fra 9./10. klasse eller har afsluttet for mere end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 eller 2. Se adgangskrav.

Grundforløb 1 - fagretning
- For dig der kommer direkte fra 9./10. klasse 
Fagretningen forløber det første halve år (20 uger) og tager udgangspunkt i det interesseunivers, du har valgt. Først derefter vælger du dig ind på en uddannelse. Elektronikfagtekniker hører under fagretningerne It, medie og teknik

Grundforløb 2 - uddannelsen
- For dig der har afsluttet 9./10. klasse for mere end et år siden 
Du kan begynde med grundforløbet, eller du kan begynde i praktik, hvis du har en praktikaftale med en arbejdsgiver. Uddannelsens længde er den samme, uanset om du starter på den ene eller anden måde.

Her kommer du til at arbejde med at opbygge, vedligeholde og reparere tekniske installationer og it-systemer, og du skal bl.a. lære at teste installationer og benytte fejlfindingsudstyr og arbejde med komponenter i et LAN-netværk.

Du kan arbejde med projekter og fag inden for både stærkstrøm og elektronik, eller du kan arbejde med it og data. Uanset hvor din interesse ligger, kommer du til at arbejde meget med alle ovennævnte fagemner. Du lærer om arbejdsmiljø og sikkerhed i de forskellige værksteder, og du øver dig i at tilrettelægge dit arbejde. Herudover er der fag som engelsk, matematik, informationsteknologi og førstehjælp.

Grundforløb 2 varer 20 uger.

Er du over 25 år, er der tre uddannelsesveje, du kan tage for at komme i gang med din erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

 Overgangskrav til hovedforløb

For at komme videre efter grundforløb 2 til hovedforløbet skal du have gennemført og bestået følgende:

Grundfag
- Fysik F
- Dansk E
- Engelsk E
- Matematik E

Uddannelsesspecifikke fag og Grundforløbsprøven
I de uddannelsesspecifikke fag får du grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for elektronikfagtekniker, og undervisningen afsluttes med en grundforløbsprøve, som er praktisk og teoretisk. 

Certifikater
- Førstehjælp på mellemniveau
- Elementær brandbekæmpelse
- Arbejde med epoxy og isocyanater

 Hovedforløb

Når du har afsluttet dit grundforløb, kan du gå videre til uddannelsens hovedforløb. Det er her, du skal vælge dit speciale.

For at du kan starte på hovedforløbet, skal du have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed. Hovedforløbet veksler mellem praktik i virksomheden og skoleophold.Praktik

Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Du kan fx benytte databasen www.praktikpladsen.dk til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed, som du gerne vil i praktik hos.

Har du en praktikplads under grundforløbet, får du løn allerede her. Hvor meget du får i løn, er afhængigt af, hvilken uddannelse du er i gang med. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdet. Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.Specialer

Uddannelsen har følgende trin og specialer: Elektronikfagtekniker, medicotekniker og radio-tv- fagtekniker.

Elektronikfagtekniker (4 år og 6 mdr.)
Elektronikfagteknikeren installerer og vedligeholder kommunikationsudstyr, overvågningsudstyr og signalforstærkere. I mange virksomheder og forskningslaboratorier findes ligeledes elektronisk udstyr, som skal vedligeholdes og justeres. 

Radio-tv-fagtekniker (4 år og 6 mdr.)
Radio-tvfagteknikeren fejlfinder og reparerer underholdningselektronik, videobåndoptagere, grammofoner, receivere osv., men arbejdsområdet omfatter også mere professionelt udstyr som PA-anlæg og telekommunikationsanlæg.

Medicotekniker (5 å og 6 mdr.)
Medicoelektronik, f.eks. elektroniske puls- og blodtryksmålere, hjerte- og hjerneovervågningsudstyr, narkosestyring, scannere og oscilloskoper kontrolleres, fejlfindes og repareres af medicoteknikeren. Fremtidsmuligheder

Jobbet
Overalt, hvor der anvendes elektronik til måling, kontrol, registrering eller styring, er der brug for elektronikfagteknikere til fremstilling, fejlfinding og reparation. Det kan fx være kommunikationsudstyr, overvågningsanlæg eller compturudstyr.

Mange elektronikfagteknikere arbejder som serviceteknikere, enten på virksomhedernes serviceværksteder eller ude hos kunderne. Arbejdet består i, at du ud fra din viden og ved hjælp af diagrammer, måleinstrumenter og evt. testprogrammer finder fejl og udbedrer dem.

Radio- og TV-fagteknikeren fejlfinder og reparerer underholdningselektronik, men arbejdsområdet omfatter også mere professionelt udstyr og telekommunikationsanlæg.

Du skal have sans for teknik, være fingernem og være god til matematik og sprog.

Videreuddannelse
Som håndværker kan du med et adgangskursus videreuddanne dig til ingeniør. Kurset giver de nødvendige teoretiske forudsætninger for at begynde på en diplomingeniøruddannelse.

Adgangskursus tager 1 år, og ingeniøruddannelsen tager 3,5 år, så på i alt 4½ år kan du blive diplomingeniør.

Diplomingeniør
Som diplomingeniør lærer du at udvikle programmer til elektroniske apparater.

It-teknolog
Uddannelsen som it-teknolog er en erhvervsakademiuddannelse. Her lærer du at opbygge systemer inden for datateknik, elektronik og telekommunikation.

Læs mere om uddannelserne på ug.dk

 Historier indefra

 • Mathias, 25 år

  Mathias, 25 år

  Forener skole med fritid

  - Jeg har længe interesseret mig for elektronik og elsker at skille ting ad. Jeg gik på Ingeniørhøjskolen sidste år og fandt ud af, at det ikke var noget for mig. Jeg er mere praktisk orienteret.

  - I min fritid bygger jeg forstærkere - sådan noget med effektpedaler. Selvom vi ikke har lektier for, synes jeg godt, man kan forberede sig og gå i dybden med faget uden for skoletiden. Vi har ikke noget fysisk hårdt arbejde, men man skal kunne en del matematik og fysisk. Det er langt mindre håndgribeligt end fx uddannelserne inden for byggeri.

  - Den bedste følelse er at få noget til at fungere, efter at have siddet med det længe. Vi er gode til at hjælpe hinanden i klassen. Selvom vi sidder med et individuelt projekt, kan vi altid snakke med sidemanden. Jeg regner med at læse videre til teknolog eller ingeniør.

   

 • Anders, 20 år

  Anders, 20 år

  Alle dage er lærerige

  Læringsudbyttet på uddannelsen er stort. Vi arbejder sammen om alle opgaver, og vi hjælper hinanden. Vi får besked på at spørge og hjælpe hinanden, før vi tager kontakt til lærerne. Det lærer man også mere af. Man føler derfor aldrig, at man går hjem nogle dage uden at have lært noget. 

  Her på uddannelsen er der folk i alle aldre. Mine klassekammerater er derfor "modne" folk, som ved, hvad de vil. Man har derfor meget seriøse arbejdspartnere.

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok