• Varighed 3-6 år (inkl. grundforløb 1 og 2)
 • Praktik Muligt i ind- og udland
It-supporter/datatekniker

Data- og kommunikationsuddannelsen 

It-supporter

It-supporteren er trin et til uddannelsen datatekniker med speciale i infrastruktur. It-supporteren arbejder med de grundlæggende it-kompetencer, således at du kan supportere it-brugeren i anvendelsen af hardware, software og sikkerhedsløsninger. 

Datatekniker

Datateknikeren med speciale i infrastrukturinstallerer, konfigurerer og vedligeholder serverløsninger, designer avancerede LAN- og WAN-netværk og arbejder med sikkerhedsløsninger på serverbaserede netværk.

 

Endvidere kan du som datatekniker installere og konfigurere trådløse og mindre IP-baserede telefon- og netværksløsninger. Datateknikeren, med speciale i programmering, udvikler programmer og it-systemer som f.eks. webapplikationer og arbejder med udvikling af databasesystemer o.lign.

Se uddannelsesoversigt for datatekniker infrastruktur + IT-supporter

Se uddannelsesoversigt for datatekniker programmering

 

ANSØG OM OPTAGELSE

 

SKOLEFORLØB

 • Uddannelsen starter med et grundforløb. Afhængig af om du kommer direkte fra 9./10. klasse eller har afsluttet for mere end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 eller 2. Se adgangskrav.

  Grundforløb 1 - fagretning
  - For dig der kommer direkte fra 9./10. klasse 
  Fagretningen forløber det første halve år (20 uger) og tager udgangspunkt i det interesse-univers, du har valgt. Først derefter vælger du dig ind på en uddannelse. Datatekniker hører under fagretningerne It, medie og mekanik

  Grundforløb 2 - uddannelsen
  - For dig der har afsluttet 9./10. klasse for mere end et år siden 
  Du kan begynde med grundforløbet, eller du kan begynde i praktik, hvis du har en praktikaftale med en arbejdsgiver. Uddannelsens længde er den samme, uanset om du starter på den ene eller anden måde.

  Her kommer du til at arbejde med at opbygge, vedligeholde og reparere tekniske installationer og it-systemer, og du skal bl.a. lære at teste installationer og benytte fejlfindingsudstyr og arbejde med komponenter i et LAN-netværk.
  Du kommer til at arbejde med projekter og fag inden for it og data. Du lærer om arbejdsmiljø og sikkerhed i de forskellige arbejdssituationer, og du øver dig i at tilrettelægge dit arbejde. Herudover er der fag som engelsk, matematik, informationsteknologi og førstehjælp/brandbekæmpelse.

  Grundforløb 2 varer 20 uger.

  Er du over 25 år, er der tre uddannelsesveje, du kan tage for at komme i gang med din erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

   

 • Når du har afsluttet dit grundforløb, kan du gå videre til uddannelsens hovedforløb. Det er her, du skal vælge dit speciale.

  Du skal, for at du kan starte på hovedforløbet, have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed eller indgå en skoleaftale med Praktikcenteret.

  Hovedforløbet veksler mellem praktik i virksomheden og skoleophold.

  Eksempler herunder er ekskl. grundforløb 1

  Eksempel på datatekniker, 5 år:

   

   20

    

   10

    

   10

    

   10

    

   10

    

   10

    

   5

    

  Eksempel på it-supporter, 2 år:
   

   20

    

   10

    

   10

    

   5

    

   

       Grundforløb           Praktik           Skole    

  Uddannelsens varighed er angivet i skoleår á 40 uger. 

 • For at komme videre efter grundforløb 2 til hovedforløbet skal du have gennemført og bestået følgende:

  Grundfag
  - Dansk E
  - Matematik D (for optagelse alene med henblik på trin 1 dog E-niveau)
  - Engelsk D (for optagelse alene med henblik på trin 1 dog E-niveau)

  Uddannelsesspecifikke fag og Grundforløbsprøven
  I de uddannelsesspecifikke fag får du grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for it-supporter/datatekniker, og undervisningen afsluttes med en grundforløbsprøve, som er praktisk og teoretisk. 

  Certifikater
  - Førstehjælp på mellemniveau samt færdselsrelateret førstehjælp
  - Elementær brandbekæmpelse 

 • Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Du kan fx benytte databasen www.praktikpladsen.dk til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed, som du gerne vil i praktik hos.

  Har du en praktikplads under grundforløbet, får du løn allerede her. 
  Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdet. 

   

 • Uddannelsen har følgende trin og specialer: Trinnet it- supporter og specialerne datatekniker med speciale i infrastruktur eller programmering. Desuden specialerne teleinstallationstekniker og telesystemtekniker.

  It-supporter (3 år)
  Itsupporteren gennemgår de grundlæggende dele af specialet og supporterer brugere i anvendelsen af hardware, software og sikkerhedsløsninger. 

  Datatekniker (5 år og 6 mdr. )
  Datateknikeren med speciale i infrastruktur installerer, konfigurerer og vedligeholder serverløsninger, designer avancerede LAN- og WAN-netværk og arbejder med sikkerhedsløsninger på serverbaserede netværk. Datateknikeren med speciale i programmering udvikler programmer og it-systemer som f.eks. web-applikationer og arbejder med udvikling af databasesystemer o.lign.

  Teleinstallationstekniker   (3 år 6 mdr.)
  Teleinstallationsteknikeren udfører installationer inden for teleområdet, f.eks. systemer og anlæg med analog-, impuls-, digital-, computer- og datatransmissionsteknik. 

  Telesystemtekniker (4 år og 6 mdr.)
  Telesystemteknikeren designer, installerer og konfigurerer trådløse og mindre IP-baserede telefon- og netværksløsninger.

 • Jobbet
  Som it-supporter eller datatekniker kommer du til at arbejde med opsætning, opdatering og vedligeholdelse af pc'er samt netværk, herunder arbejde med at fejlfinde og reparere på computere og it-styrede anlæg. Datateknikeren installerer såvel hardware som software samt opbygger, udvikler og vedligeholder netværk og medvirker ved programudvikling.

  It-supporteren gennemgår, hvad der svarer til første halvdel af datatekniker-uddannelsen og kommer til at arbejde med opsætning, opdatering og vedligeholdelse af pc'er samt netværk. Du får undervisning i elektrisk og mekanisk montage, elektriske kredsløb, dataudstyr, interfaceteknik, programmering og dokumentation. Der indgår matematik, fysik, informationsteknologi og engelsk i undervisningen. 

  Videreuddannelse
  Du kan videreuddanne dig til fx it-teknolog eller automationsteknolog. Som håndværker kan du med et adgangskursus også videreuddanne dig til ingeniør. Kurset giver de nødvendige teoretiske forudsætninger for at begynde på en diplomingeniøruddannelse.

  Adgangskurset tager 1 år, og ingeniøruddannelsen tager 3,5 år, så på i alt 4½ år kan du blive diplomingeniør.

  Læs mere om uddannelserne på ug.dk

 •  

   

Grundforløb

Uddannelsen starter med et grundforløb. Afhængig af om du kommer direkte fra 9./10. klasse eller har afsluttet for mere end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 eller 2. Se adgangskrav.

Grundforløb 1 - fagretning
- For dig der kommer direkte fra 9./10. klasse 
Fagretningen forløber det første halve år (20 uger) og tager udgangspunkt i det interesse-univers, du har valgt. Først derefter vælger du dig ind på en uddannelse. Datatekniker hører under fagretningerne It, medie og mekanik

Grundforløb 2 - uddannelsen
- For dig der har afsluttet 9./10. klasse for mere end et år siden 
Du kan begynde med grundforløbet, eller du kan begynde i praktik, hvis du har en praktikaftale med en arbejdsgiver. Uddannelsens længde er den samme, uanset om du starter på den ene eller anden måde.

Her kommer du til at arbejde med at opbygge, vedligeholde og reparere tekniske installationer og it-systemer, og du skal bl.a. lære at teste installationer og benytte fejlfindingsudstyr og arbejde med komponenter i et LAN-netværk.
Du kommer til at arbejde med projekter og fag inden for it og data. Du lærer om arbejdsmiljø og sikkerhed i de forskellige arbejdssituationer, og du øver dig i at tilrettelægge dit arbejde. Herudover er der fag som engelsk, matematik, informationsteknologi og førstehjælp/brandbekæmpelse.

Grundforløb 2 varer 20 uger.

Er du over 25 år, er der tre uddannelsesveje, du kan tage for at komme i gang med din erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

 Hovedforløb

Når du har afsluttet dit grundforløb, kan du gå videre til uddannelsens hovedforløb. Det er her, du skal vælge dit speciale.

Du skal, for at du kan starte på hovedforløbet, have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed eller indgå en skoleaftale med Praktikcenteret.

Hovedforløbet veksler mellem praktik i virksomheden og skoleophold.

Eksempler herunder er ekskl. grundforløb 1

Eksempel på datatekniker, 5 år:

 

 20

  

 10

  

 10

  

 10

  

 10

  

 10

  

 5

  

Eksempel på it-supporter, 2 år:
 

 20

  

 10

  

 10

  

 5

  

 

     Grundforløb           Praktik           Skole    

Uddannelsens varighed er angivet i skoleår á 40 uger. Overgangskrav til hovedforløb

For at komme videre efter grundforløb 2 til hovedforløbet skal du have gennemført og bestået følgende:

Grundfag
- Dansk E
- Matematik D (for optagelse alene med henblik på trin 1 dog E-niveau)
- Engelsk D (for optagelse alene med henblik på trin 1 dog E-niveau)

Uddannelsesspecifikke fag og Grundforløbsprøven
I de uddannelsesspecifikke fag får du grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for it-supporter/datatekniker, og undervisningen afsluttes med en grundforløbsprøve, som er praktisk og teoretisk. 

Certifikater
- Førstehjælp på mellemniveau samt færdselsrelateret førstehjælp
- Elementær brandbekæmpelse Praktik

Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Du kan fx benytte databasen www.praktikpladsen.dk til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed, som du gerne vil i praktik hos.

Har du en praktikplads under grundforløbet, får du løn allerede her. 
Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdet. 

 Specialer

Uddannelsen har følgende trin og specialer: Trinnet it- supporter og specialerne datatekniker med speciale i infrastruktur eller programmering. Desuden specialerne teleinstallationstekniker og telesystemtekniker.

It-supporter (3 år)
Itsupporteren gennemgår de grundlæggende dele af specialet og supporterer brugere i anvendelsen af hardware, software og sikkerhedsløsninger. 

Datatekniker (5 år og 6 mdr. )
Datateknikeren med speciale i infrastruktur installerer, konfigurerer og vedligeholder serverløsninger, designer avancerede LAN- og WAN-netværk og arbejder med sikkerhedsløsninger på serverbaserede netværk. Datateknikeren med speciale i programmering udvikler programmer og it-systemer som f.eks. web-applikationer og arbejder med udvikling af databasesystemer o.lign.

Teleinstallationstekniker   (3 år 6 mdr.)
Teleinstallationsteknikeren udfører installationer inden for teleområdet, f.eks. systemer og anlæg med analog-, impuls-, digital-, computer- og datatransmissionsteknik. 

Telesystemtekniker (4 år og 6 mdr.)
Telesystemteknikeren designer, installerer og konfigurerer trådløse og mindre IP-baserede telefon- og netværksløsninger.Fremtidsmuligheder

Jobbet
Som it-supporter eller datatekniker kommer du til at arbejde med opsætning, opdatering og vedligeholdelse af pc'er samt netværk, herunder arbejde med at fejlfinde og reparere på computere og it-styrede anlæg. Datateknikeren installerer såvel hardware som software samt opbygger, udvikler og vedligeholder netværk og medvirker ved programudvikling.

It-supporteren gennemgår, hvad der svarer til første halvdel af datatekniker-uddannelsen og kommer til at arbejde med opsætning, opdatering og vedligeholdelse af pc'er samt netværk. Du får undervisning i elektrisk og mekanisk montage, elektriske kredsløb, dataudstyr, interfaceteknik, programmering og dokumentation. Der indgår matematik, fysik, informationsteknologi og engelsk i undervisningen. 

Videreuddannelse
Du kan videreuddanne dig til fx it-teknolog eller automationsteknolog. Som håndværker kan du med et adgangskursus også videreuddanne dig til ingeniør. Kurset giver de nødvendige teoretiske forudsætninger for at begynde på en diplomingeniøruddannelse.

Adgangskurset tager 1 år, og ingeniøruddannelsen tager 3,5 år, så på i alt 4½ år kan du blive diplomingeniør.

Læs mere om uddannelserne på ug.dkHistorier indefra

 • Rasmus, 20 år

  Rasmus, 20 år

  Jeg har altid interesseret mig for IT

  - Efter jeg er startet på uddannelsen, er der mange, der spørger, om jeg lige kan hjælpe med et eller andet, for nu læser jeg jo noget med it. Men det er jo lidt mere kompliceret end som så.

  - Som it-supporter kommer du ikke til at arbejde alene. Det handler om at hjælpe andre og supplere hinanden på skolen. Derfor har vi også meget samarbejde i undervisningen. Det er vigtigt, at man kan snakke med fremmede mennesker, da vi kommer til at have stor kundekontakt.

  - Jeg starter i læreplads hos Skanderborg Odder Center for uddannelse efter grundforløbet. Det er fedt at komme ud i praktikken og lave noget praktisk frem for at sidde en hel dag med næsen i bøgerne.     

 • Mathias, 20 år

  Mathias, 20 år

  Hjælper venner og familie

  - Jeg bruger rigtig meget af den viden, jeg lærer her på skolen i min fritid. Der er ofte familiemedlemmer og venner, der har brug for hjælp til noget. Det er dejligt, at kunne give dem den hjælp.

  - Datateknikeruddannelsen er primært en drenge-uddannelse. Derfor kan omgangstonen godt være lidt hård og sjofel en gang imellem. Der er gang på hele tiden, og det er sjældent, at der er helt stille i klassen, hvor folk sidder og læser.

  - Jeg er lidt usikker på, hvad fremtiden bringer, men jeg har en plan om at komme i militæret en periode. Der er også rigtig gode muligheder inden for it. 

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok