• Varighed 3 år og 6 mdr. (inkl. grundforløb 1 og 2)
 • Praktik Muligt i ind- og udland
Teknisk designer

Tekniske designere arbejder for eksempel i større produktionsvirksomheder, it-virksomheder, hos entreprenører og arkitekter, hos rådgivende ingeniører eller i offentlige virksomheder. Her fungerer du som bindeled mellem virksomhedernes administration og værkstederne. Den tekniske designer inden for bygge- og anlægsområdet udarbejder arbejdstegninger med 3D-cad-software, laver konstruktionsopgaver og produktionsplanlægning.

Inden for industriel produktion udarbejdes arbejdstegninger med 3D-cad-software, og den tekniske tegner arbejder også med maskinkonstruktion, driftsplanlægning, lagerstyring og kvalitetskontrol.

Se uddannelsesoversigt

 

SKOLEFORLØB

 • Grundforløb 1 - fagretningen

  - For dig der kommer direkte fra 9./10. klasse 

  Fagretningen forløber det første halve år og tager udgangspunkt i det interesse-univers, du har valgt. Først derefter vælger du dig ind på en uddannelse. Teknisk designer hører under fagretningen It, medie og teknik.

  Grundforløb 2 - uddannelsen

  - For dig der har afsluttet 9./10. klasse for mere end et år siden 
  Du kan begynde med grundforløbet, eller du kan begynde i praktik, hvis du har en praktikaftale med en arbejdsgiver. Uddannelsens længde er den samme, uanset om du starter på den ene eller anden måde.

  Du lærer at arbejde med forskellige materialer, der indgår i en moderne produktion og fremstilling. Du kan arbejde med produktionstegninger og visualisering inden for fremstilling og byggeri eller med maskiner, metal og forskellige former for værktøj afhængig af, hvilket hovedforløb du vælger. Indgangen dækker mange forskellige uddannelser lige fra de traditionelle, håndværksprægede fag til de mere moderne, hvor der skal arbejdes med den nyeste computerteknologi.

  Grundforløb 2 varer 20 uger.

  Er du over 25 år, er der tre uddannelsesveje, du kan tage for at komme i gang med din er erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

   

 • For at komme videre efter grundforløb 2 til hovedforløbet skal du have gennemført og bestået følgende:

  Grundfag
  - Matematik E
  - Dansk E
  - Engelsk F

  Uddannelsesspecifikke fag og Grundforløbsprøven
  I de uddannelsesspecifikke fag får du grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for teknisk designer, og undervisningen afsluttes med en grundforløbsprøve, som er praktisk og teoretisk. 

  Certifikater
  - Førstehjælp på mellemniveau
  - Elementær brandbekæmpelse

 • Når du har afsluttet dit grundforløb, kan du gå videre til uddannelsens hovedforløb. Det er her, du skal vælge dit speciale.

  For at du kan starte på hovedforløbet, skal du have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed. På uddannelsen til teknisk designer er der også mulighed for at komme i skolepraktik, hvis du ikke kan få en praktikplads. Hovedforløbet veksler mellem praktik i virksomheden og skoleophold.

  Uddannelsen til teknisk designer tager 3 år og 6 måneder.

 • Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Du kan fx benytte databasen www.praktikpladsen.dk til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed, som du gerne vil i praktik hos.

  Har du en praktikplads under grundforløbet, får du løn allerede her. Hvor meget du får i løn, er afhængigt af, hvilken uddannelse du er i gang med. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdet. Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

 • Uddannelsen har følgende trin og specialer: Teknisk designer (bygge og anlæg) og teknisk designer (industriel produktion).

  Teknisk designer (bygge og anlæg)
  Den tekniske designer inden for bygge- og anlægsområdet udarbejder arbejdstegninger med 3D-cad-software, laver konstruktionsopgaver og produktionsplanlægning.

  Teknisk designer (industriel produktion)
  Inden for industriel produktion udarbejdes arbejdstegninger med 3D-cad-software, og den tekniske tegner arbejder også med maskinkonstruktion, driftsplanlægning, lagerstyring og kvalitetskontrol.

 • Jobbet
  Ud fra en skitseret idé udarbejder den tekniske designer teknisk dokumentation ved hjælp af IKT. Den tekniske dokumentation kan være både 2- og 3-dimensionel. Som teknisk designer kan du også lave økonomiske beregninger, produktionsplanlægning, lagerstyring, indkøb, kvalitetsstyring og it-support.

  Tekniske designere arbejder fx i større produktionsvirksomheder, it-virksomheder, hos entreprenører og arkitekter, på tegnestuer eller offentlige kontorer. Du skal have evner for tegning, teknisk design, matematik, sprog og for planlægning og it.

  Videreuddannelse
  Når du har afsluttet din erhversuddannelse som teknisk designer kan du videreuddanne dig til bygningskonstruktør, diplomingeniør, kort- og landmålingstekniker, elinstallatør, it-teknolog, multimediedesigner eller produktionsteknolog.

  Læs mere om uddannelserne på ug.dk 

Grundforløb

Grundforløb 1 - fagretningen

- For dig der kommer direkte fra 9./10. klasse 

Fagretningen forløber det første halve år og tager udgangspunkt i det interesse-univers, du har valgt. Først derefter vælger du dig ind på en uddannelse. Teknisk designer hører under fagretningen It, medie og teknik.

Grundforløb 2 - uddannelsen

- For dig der har afsluttet 9./10. klasse for mere end et år siden 
Du kan begynde med grundforløbet, eller du kan begynde i praktik, hvis du har en praktikaftale med en arbejdsgiver. Uddannelsens længde er den samme, uanset om du starter på den ene eller anden måde.

Du lærer at arbejde med forskellige materialer, der indgår i en moderne produktion og fremstilling. Du kan arbejde med produktionstegninger og visualisering inden for fremstilling og byggeri eller med maskiner, metal og forskellige former for værktøj afhængig af, hvilket hovedforløb du vælger. Indgangen dækker mange forskellige uddannelser lige fra de traditionelle, håndværksprægede fag til de mere moderne, hvor der skal arbejdes med den nyeste computerteknologi.

Grundforløb 2 varer 20 uger.

Er du over 25 år, er der tre uddannelsesveje, du kan tage for at komme i gang med din er erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

 Overgangskrav til hovedforløb

For at komme videre efter grundforløb 2 til hovedforløbet skal du have gennemført og bestået følgende:

Grundfag
- Matematik E
- Dansk E
- Engelsk F

Uddannelsesspecifikke fag og Grundforløbsprøven
I de uddannelsesspecifikke fag får du grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for teknisk designer, og undervisningen afsluttes med en grundforløbsprøve, som er praktisk og teoretisk. 

Certifikater
- Førstehjælp på mellemniveau
- Elementær brandbekæmpelseHovedforløb

Når du har afsluttet dit grundforløb, kan du gå videre til uddannelsens hovedforløb. Det er her, du skal vælge dit speciale.

For at du kan starte på hovedforløbet, skal du have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed. På uddannelsen til teknisk designer er der også mulighed for at komme i skolepraktik, hvis du ikke kan få en praktikplads. Hovedforløbet veksler mellem praktik i virksomheden og skoleophold.

Uddannelsen til teknisk designer tager 3 år og 6 måneder.Praktik

Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Du kan fx benytte databasen www.praktikpladsen.dk til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed, som du gerne vil i praktik hos.

Har du en praktikplads under grundforløbet, får du løn allerede her. Hvor meget du får i løn, er afhængigt af, hvilken uddannelse du er i gang med. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdet. Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.Specialer

Uddannelsen har følgende trin og specialer: Teknisk designer (bygge og anlæg) og teknisk designer (industriel produktion).

Teknisk designer (bygge og anlæg)
Den tekniske designer inden for bygge- og anlægsområdet udarbejder arbejdstegninger med 3D-cad-software, laver konstruktionsopgaver og produktionsplanlægning.

Teknisk designer (industriel produktion)
Inden for industriel produktion udarbejdes arbejdstegninger med 3D-cad-software, og den tekniske tegner arbejder også med maskinkonstruktion, driftsplanlægning, lagerstyring og kvalitetskontrol.Fremtidsmuligheder

Jobbet
Ud fra en skitseret idé udarbejder den tekniske designer teknisk dokumentation ved hjælp af IKT. Den tekniske dokumentation kan være både 2- og 3-dimensionel. Som teknisk designer kan du også lave økonomiske beregninger, produktionsplanlægning, lagerstyring, indkøb, kvalitetsstyring og it-support.

Tekniske designere arbejder fx i større produktionsvirksomheder, it-virksomheder, hos entreprenører og arkitekter, på tegnestuer eller offentlige kontorer. Du skal have evner for tegning, teknisk design, matematik, sprog og for planlægning og it.

Videreuddannelse
Når du har afsluttet din erhversuddannelse som teknisk designer kan du videreuddanne dig til bygningskonstruktør, diplomingeniør, kort- og landmålingstekniker, elinstallatør, it-teknolog, multimediedesigner eller produktionsteknolog.

Læs mere om uddannelserne på ug.dk Historier indefra

 • Michael Dahl

  Michael Dahl

  Åbent hus gjorde mig klogere på mit valg

   - Vi fremstiller produktionstegninger af forskellige varer i primært stål og jern. Det praktiske arbejder består i at tegne 3D-modeller, mens det teoretiske går ud på at foretage beregninger af fx tandhjul og aksler. Jeg fik interesse for uddannelsen, efter at jeg havde været til åbent hus på skolen. Her fik jeg set, hvordan man arbejder med 3D-programmerne, hvilket jeg syntes var spændende.

  - Vi har nogle enkelte fælles oplæg på klassen, hvor vi får stillet en opgave, men ellers arbejder vi meget selvstændigt i vores eget tempo. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg har været i praktik i et firma, der hedder Caldan Conveyor A/S, hvor jeg var med til at designe transportsystemer. Det foregår i et helt andet tempo end på skolen, og du får lov til at samarbejde på tværs med både ingeniører og projektledere. Det fedeste er, når du selv får lov til at skabe nye produkter, som kan sælges videre til en kunde.

 • Pia Pedersen

  Pia Pedersen

  Jeg ville gerne have papirer på det, jeg kunne

  - Jeg valgte uddannelsen, da jeg i forvejen var fastansat i firmaet Aura Energi og arbejdede med mange af de samme emner, som vi bliver undervist i på skolen. Jeg ville gerne have papirer på det, jeg kunne og opnå en større baggrundsviden.

  - Uddannelsen er bygget op omkring byggelinjen, hvor det mest er bygninger - og det der hører omkring bygninger - vi tegner. Det kan både være frie og tvungne opgaver.  I de tvungne opgaver skal vi kunne implementere forskellige ting, vi har lært i undervisningen. I de frie opgaver skal vi selv vise, hvor meget vi har fået ud af undervisningen - der er dermed ingen fastlagte krav. Vi skal bare så vidt muligt vise, at vi har forståelse for stoffet. Der er en god fordeling mellem mænd og kvinder på uddannelsen, og aldersmæssigt er der også stor vidde. Vi er rigtig gode til at sparre og drage nytte af hinanden. 

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok