• Varighed 2-5 år (inkl. grundforløb 1 og 2)
 • Praktik Muligt i ind- og udland
Lager og terminal

Fælles for specialerne på lageruddannelsen er, at arbejdet handler om transport, lagring og distribution. Til disse processer bruges forskellige former for informationsteknologi, f.eks. administrative edb-programmer, og til lettelse for registreringen bruges forskellige mærkningssystemer.

Som lagermedhjælper lærer du bl.a. at modtage, registrere og udlevere varer. Du får kendskab til it-systemer, og du tager kørekort til gaffeltruck.

På lageroperatør er der to specialemuligheder: lager og transport samt lager og logistik. Du lærer om økonomistyring på lageret, hensigtsmæssig placering, transport teknologier, kontroloptællinger og meget mere.

Alle med en lageruddannelse lærer at køre gaffeltruck og varevogn under 3500 kg, ligesom du lærer om de internationale regler for transport af gods. 

Se uddannelsesoversigt

OBS Der er et begrænset antal kvotepladser på uddannelsen.
Læs, hvordan du søger om en kvoteplads.

 

SKOLEFORLØB

 • Grundforløb 2  - For dig, der har afsluttet 9./10. klasse for mere end et år siden 

  Elever, der har afsluttet 9. eller klasse for mere end et år siden, starter på grundforløb 2. For at starte på grundforløb 2 skal du opfylde adgangskravene

  Du kan enten begynde med grundforløbet, eller du kan begynde i praktik, hvis du har en praktikaftale med en arbejdsgiver. Uddannelsens længde er den samme, uanset om du starter på den ene eller anden måde.

  Uddannelsen af en del af fagretningen It, medie og teknik.

  EUV - For dig, der er over 25 år

  Er du over 25 år? Så er EUV din vej til at blive faglært.
  Eksempel på uddannelsesforløb 

  En EUV er et målrettet forløb, der typisk er kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

  Er du over 25 år, er der tre uddannelsesveje, du kan tage for at komme i gang med din erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Læs mere om dine muligheder for enten at starte på EUV 1, EUV 2 eller EUV 3.

   

 • For at komme videre efter grundforløb 2 til hovedforløbet skal du have gennemført og bestået følgende:

  Grundfag
  - Naturfag F
  - Informationsteknologi F
  - Dansk F

  Uddannelsesspecifikke fag og Grundforløbsprøven
  I de uddannelsesspecifikke fag får du grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for lager og logistik, og undervisningen afsluttes med en grundforløbsprøve, som er praktisk og teoretisk. 

  Certifikater
  - Truckcertifikat B
  - Førstehjælp på mellemniveau samt færdselsrelateret førstehjælp
  - Færdselsrelateret førstehjælp
  - Elementær brandbekæmpelse

   

 • Er du færdig med grundforløbet, og har du bestået overgangskravene, fortsætter din uddannelse på et hovedforløb. Hovedforløbet veksler mellem skole- og praktikophold, og gennem både teoretisk og praktisk læring arbejder du med alle sider af faget i branchen. Det er på hovedforløbet, du vælger dit speciale for din uddannelse.

  Du afslutter hovedforløbet med en svendeprøve, der gør dig klar til at fortsætte din karriere i erhvervslivet. 

  Krav til optagelse på hovedforløb
  For at fortsætte på hovedforløbet skal du opfylde to krav:

  - Du skal have bestået fagene naturfag F, informationsteknologi F og dansk F på grundforløbet.

  - Du have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed. Der er mulighed for at komme i skolepraktik, hvis du ikke kan finde en praktikplads. 

   

 • Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Du kan fx benytte databasen www.praktikpladsen.dk til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed, som du gerne vil i praktik hos. Finder du ikke en praktikplads, tilbyder skolen skolepraktik.

  Du har mulighed for at komme i praktik i både ind- og udland.  

  Løn under praktik
  Har du en praktikplads under grundforløbet, får du løn allerede her. Hvor meget du får i løn, er afhængigt af, hvilken uddannelse du er i gang med. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdet. Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

   

 • Uddannelsen har følgende trin og specialer: 

  Lagermedhjælper 2 år
  Som lagermedhjælper lærer du b.la. at modtage, registrere og udlevere varer. 

  Lageroperatør (lager og logistik) 3 år og 6 mdr.
  Lageroperatøren med speciale i lager og logistik arbejde er typisk rettet mod godsterminaler, centrallagre og fragtcentraler.

  Lageroperatør (lager og transport) 3 år og 6 mdr.
  Lageroperatøren med speciale i lager og transport har mange af de opgaver, som er forbundet med chaufførjobbet og opnår kørekort til lastbil kategori C. 

  Lager- og terminaldisponent 5 år
  Som lager- og terminaldisponent har du ansvar for den daglige drift af lageret. Du arbejder med kvalitetsstyring, proces og udvikling af rutiner og arbejdsgange på arbejdspladsen.

 • Jobbet
  Lagerarbejde handler om transport, lagring og distribution. På et lager består arbejdet på modtagersiden i at modtage og udpakke varer, foretage kontroloptællinger, registrere og mærke varer og anbringe dem på lager. På forsendelsessiden modtager lageret ordren, finder leverancen frem fra lageret, pakker varen til transport, kontakter transportafdelingen, vognmand eller speditør og registrerer lagerafgang og transport.

  Lager- og logistikoperatørens speciale er typisk rettet mod godsterminaler, centrallagre og fragtcentraler

  Lager- og transportoperatøren lærer mange af de opgaver, som er forbundet med chaufførjobbet. De opnår kørekort til bus og til lastvogn med kran (kategori C og D.)

  Alle med en lageruddannelse lærer at køre gaffeltruck og almindelig bil eller varevogn under 3500 kg (kategori B), og man lærer om de internationale regler for transport af gods.

  Videreuddannelse
  Lager og terminaldisponent er det sidste trin på erhvervsuddannelsen. Varer 5 år ialt.

  Når du har afsluttet din erhvervsuddannelse inden for lager, har du mulighed for at videreuddanne dig til transportlogistiker.

  Læs mere om uddannelsen på ug.dk 

 •  

   

Grundforløb

Grundforløb 2  - For dig, der har afsluttet 9./10. klasse for mere end et år siden 

Elever, der har afsluttet 9. eller klasse for mere end et år siden, starter på grundforløb 2. For at starte på grundforløb 2 skal du opfylde adgangskravene

Du kan enten begynde med grundforløbet, eller du kan begynde i praktik, hvis du har en praktikaftale med en arbejdsgiver. Uddannelsens længde er den samme, uanset om du starter på den ene eller anden måde.

Uddannelsen af en del af fagretningen It, medie og teknik.

EUV - For dig, der er over 25 år

Er du over 25 år? Så er EUV din vej til at blive faglært.
Eksempel på uddannelsesforløb 

En EUV er et målrettet forløb, der typisk er kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Er du over 25 år, er der tre uddannelsesveje, du kan tage for at komme i gang med din erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Læs mere om dine muligheder for enten at starte på EUV 1, EUV 2 eller EUV 3.

 Overgangskrav til hovedforløb

For at komme videre efter grundforløb 2 til hovedforløbet skal du have gennemført og bestået følgende:

Grundfag
- Naturfag F
- Informationsteknologi F
- Dansk F

Uddannelsesspecifikke fag og Grundforløbsprøven
I de uddannelsesspecifikke fag får du grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for lager og logistik, og undervisningen afsluttes med en grundforløbsprøve, som er praktisk og teoretisk. 

Certifikater
- Truckcertifikat B
- Førstehjælp på mellemniveau samt færdselsrelateret førstehjælp
- Færdselsrelateret førstehjælp
- Elementær brandbekæmpelse

 Hovedforløb

Er du færdig med grundforløbet, og har du bestået overgangskravene, fortsætter din uddannelse på et hovedforløb. Hovedforløbet veksler mellem skole- og praktikophold, og gennem både teoretisk og praktisk læring arbejder du med alle sider af faget i branchen. Det er på hovedforløbet, du vælger dit speciale for din uddannelse.

Du afslutter hovedforløbet med en svendeprøve, der gør dig klar til at fortsætte din karriere i erhvervslivet. 

Krav til optagelse på hovedforløb
For at fortsætte på hovedforløbet skal du opfylde to krav:

- Du skal have bestået fagene naturfag F, informationsteknologi F og dansk F på grundforløbet.

- Du have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed. Der er mulighed for at komme i skolepraktik, hvis du ikke kan finde en praktikplads. 

 Praktik

Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Du kan fx benytte databasen www.praktikpladsen.dk til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed, som du gerne vil i praktik hos. Finder du ikke en praktikplads, tilbyder skolen skolepraktik.

Du har mulighed for at komme i praktik i både ind- og udland.  

Løn under praktik
Har du en praktikplads under grundforløbet, får du løn allerede her. Hvor meget du får i løn, er afhængigt af, hvilken uddannelse du er i gang med. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdet. Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

 Specialer

Uddannelsen har følgende trin og specialer: 

Lagermedhjælper 2 år
Som lagermedhjælper lærer du b.la. at modtage, registrere og udlevere varer. 

Lageroperatør (lager og logistik) 3 år og 6 mdr.
Lageroperatøren med speciale i lager og logistik arbejde er typisk rettet mod godsterminaler, centrallagre og fragtcentraler.

Lageroperatør (lager og transport) 3 år og 6 mdr.
Lageroperatøren med speciale i lager og transport har mange af de opgaver, som er forbundet med chaufførjobbet og opnår kørekort til lastbil kategori C. 

Lager- og terminaldisponent 5 år
Som lager- og terminaldisponent har du ansvar for den daglige drift af lageret. Du arbejder med kvalitetsstyring, proces og udvikling af rutiner og arbejdsgange på arbejdspladsen.Fremtidsmuligheder

Jobbet
Lagerarbejde handler om transport, lagring og distribution. På et lager består arbejdet på modtagersiden i at modtage og udpakke varer, foretage kontroloptællinger, registrere og mærke varer og anbringe dem på lager. På forsendelsessiden modtager lageret ordren, finder leverancen frem fra lageret, pakker varen til transport, kontakter transportafdelingen, vognmand eller speditør og registrerer lagerafgang og transport.

Lager- og logistikoperatørens speciale er typisk rettet mod godsterminaler, centrallagre og fragtcentraler

Lager- og transportoperatøren lærer mange af de opgaver, som er forbundet med chaufførjobbet. De opnår kørekort til bus og til lastvogn med kran (kategori C og D.)

Alle med en lageruddannelse lærer at køre gaffeltruck og almindelig bil eller varevogn under 3500 kg (kategori B), og man lærer om de internationale regler for transport af gods.

Videreuddannelse
Lager og terminaldisponent er det sidste trin på erhvervsuddannelsen. Varer 5 år ialt.

Når du har afsluttet din erhvervsuddannelse inden for lager, har du mulighed for at videreuddanne dig til transportlogistiker.

Læs mere om uddannelsen på ug.dk Historier indefra

 • Jakob Rosendal, 31 år

  Jakob Rosendal, 31 år

  Blev tiltrukket af skolen

  - Jeg kommer fra Horsens og valgte at starte på AARHUS TECH i Aarhus, fordi den virker mere som en 'skole' i forhold til den i Horsens, som virker mere 'kursus-center-agtig'. Stemningen her er ti gange federe.

  - Jeg har været på nogle lagre før og prøvet at snuse til det. Jeg ville gerne have papirer på det, og uddannelsen giver mange muligheder bagefter. Du kan fx blive lean-konsulent. Så du behøver ikke at blive stående på et lager. Faget appellerer til, hvordan jeg er rent ordensmæssigt. Jeg kan holde styr på tingene og få dem til at køre. Vi har meget frihed i undervisningen. Jeg har valgt at arbejde selv for at kunne bruge min kreativitet i fx at indrette et lager. Så kan jeg selv få lov til at bestemme det hele. På den måde synes jeg også, det er lidt nemmere for mig at vise, hvad jeg kan. Så jeg hverken skal være tynget eller gemme mig bag en anden. 

 • Nick, 19 år

  Nick, 19 år

  Super godt sammenhold i klassen

  - Jeg synes, vi har et rigtig godt sammenhold på lageruddannelsen. Det er klart, at vi måske har en anden tone over for hinanden, end man finder i en gymnasieklasse. Der er denne her værkstedshumor, hvor vi kan sige nogle ting, der måske lige går til grænsen, uden at vi går hen og bliver fornærmede. Vi kan sagtens lave sjov med hinanden. Og gør det så sandelig også.

  - Jeg valgte uddannelsen, fordi det var her, min læreplads ved XL-Byg var koblet til. Jeg har tidligere været i lære som VVS-mand. Det var ikke lige mig. Så søgte jeg i lære hos en tømmerhandel på et lager, og endelig søgte jeg lærepladsen hos XL-Byg. Den fik jeg heldigvis og startede efter en uge.

 • Casper, 24 år

  Casper, 24 år

  Får brugt kroppen

  - Jeg tog tidligere en hf og bestemte mig for, at jeg ikke længere gad at sidde ned og kigge i bøger. Lageruddannelsen virkede som en stille og rolig uddannelse, hvor man ikke skulle snakke med for mange mennesker. Det er lidt bag scenerne, og det kan jeg godt lide. 

  - Det sjoveste er, når vi har praktisk arbejde. Når vi er oppe at stå ude på lagerne og får lov til at arbejde med scannere, varer og indpakning. Vi har rigtig meget samarbejde, og der er meget værkstedshumor i hverdagen. Jeg vil bestemt anbefale uddannelsen, hvis man er typen, der gerne vil ud at lave noget og ikke gider sidde foran en computer eller en bog dagen lang. Hvis man elsker at lave noget fysisk og få brugt kroppen både indendørs og udendørs.
  Lige nu er jeg i lære hos Arla, hvilket er rigtig fedt. Jeg får lov til at lave det samme som alle de andre og er lige så involveret i tingene.

   

 • Samir, 21 år

  Samir, 21 år

  Har altid elsket lagerarbejde

  - Jeg har altid godt kunne lide at arbejde på lager. Det har jeg meget kendskab til og stor erfaring med. Det er slet ikke mig at sidde på et kontor. For mig er det en interesse. Det er ikke sådan, at jeg er blevet tvunget til det. Jeg ville finde en uddannelse, jeg brænder for. Jeg havde i forvejen haft en fod inden for faget, så jeg vidste, det ville være den rigtige uddannelse for mig.

  - De fleste i min klasse er i starten af 20'erne. Alle er rigtig gode til at hjælpe hinanden, og vi har det rigtig godt sammen. Faktisk hele klassen. Efter jeg er færdig med min uddannelse overvejer jeg at læse videre. Jeg har også tænkt på at tage ud at rejse og lære mig selv bedre at kende. 

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok