Print  

Beståelseskriterier

Erhvervsfaglig studentereksamen – htx delen, er bestået, når det væg-tede gennemsnit af de karakterer, der optræder på eksamensbeviset er mindst 2.

Eksamensresultat

Ved beregning af eksamensresultatet tillægges karaktererne vægt såle-des at:

  • C-niveau vægtfaktor: 1,0
  • fag på B-niveau vægtfaktor: 1,5
  • fag på A-niveau vægtfaktor: 2,0
  • Eksamensprojekt vægtfaktor: 1,5
  • Større skriftlig opgave vægtfaktor: 1,5

I alle fag gives en årskarakter (STA) og en eksamenskarakter (EKS), hvis faget afsluttes med eksamen.

For fag, der afsluttes med mere end 1 karakter, deles vægten ligeligt mellem karaktererne.

Eksamensresultatet beregnes som det vægtede gennemsnit af de ka-rakterer, der optræder på eksamensbeviset.

Her ses et eksempel på et eksamensbevis :

 Beståelseskriterer

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok