Print  

Mundtlige prøver

Mødetid
Du skal være klar til at påbegynde prøven senest 30 min. før angivet forberedelsestid. Under ophold i og omkring eksamenslokalet skal du undgå støjende adfærd eller anden adfærd, der kan genere eksaminan-der, censorer og eksaminatorer. Når du har aflagt prøve og modtaget din karakter bedes du hurtigst muligt forlade prøveområdet.

Ophold i forberedelses- og eksamenslokalet
Ønsker du at forlade lokalet, må det kun ske efter tilladelse og under ledsagelse af en af de tilsynsførende. Mobiltelefon og lign. må ikke fore-findes, og der må ikke benyttes spil og lign. eller afspilles musik i for-bindelse med prøven, undtagen når det er en del af eksamenen.

Forberedelses- og eksamenstid

Fag 

Niveau

 

 

Forberedelsestid 

i minutter

Eksamenstid 
inkl. censur mv. i minutter
       
Dansk  A  60  30
Engelsk  B  30 30 
Eksamensprojekt*  B  0 24 
Fysik  B  24 timer 30 
Kemi   C 24  24 
Kom/it*   C  ingen 24 
Matematik*  B 30  30 
Matematik    A  30  30
Teknologi*   B Ingen   30/24
Teknikfag*   B Ingen 30/24

* Ved prøveafholdelsen indgår en eksamensrapport eller opgave

Hjælpemidler

Forberedelsestiden

Du må medbringe alt skriftligt materiale og evt. CAS-værktøj. Efter aftale med læreren kan evt. medbringes andet udstyr, der har været anvendt i forbindelse med undervisningen. Du må medbringe dine noter på din egen pc, hvis du har underskrevet skolens ”Tro og love-erklæring” vedrørende brug af pc ved prøve.

Skolen træffer afgørelse om tilbud af særlige prøvevilkår til eksaminander med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre tilsvarende specifikke vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.

Hjælpemidler til prøven
Du må medbringe dine notater fra forberedelsestiden og dine projektop-gaver/rapporter. Efter aftale med læreren kan der evt. medbringes andet udstyr, der har været anvendt i forbindelse med undervisningen. Det er elevens eget ansvar at gemme opgaver og besvarelser fra undervisnin-gen som skal indgå i eventuelle prøver.

For sent fremmøde til en prøve

Kommer du for sent til en prøve, kontakter du straks den eksamensan-svarlige. Den eksamensansvarlige afgør om du kan deltage i prøven. Prøvetiden forlænges ikke ved for sent fremmøde til en skriftlig prøve. Forlades prøven uden tilladelse fra en tilsynsførende, betragtes eksa-men som afbrudt.

Ved udeblivelse skal der afleveres en skriftlig begrundet ansøgning med en anmodning om at få lov til at gå til en ny prøve.

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok