Print  

Skriftlige prøver

Mødetid

Du skal møde mindst 30 minutter før prøvens begyndelse.

Ud over nedenstående regler for de enkelte fag, skal særlige regler for anvendelse af it ved de skriftlige prøver altid efterkommes.

Hjælpemidler

Matematik
Ved prøven har eleven mulighed for at benytte alle hjælpemidler samt it-værktøjer.

Dansk
Ved prøven må alle typer ordbøger og informationsteknologiske hjæl-pemidler benyttes.

Engelsk B
Den 1. time ingen faglige hjælpemidler
De sidste 4 timer må alle hjælpemidler bruges.

Eksamensopgaver

Du skal kontrollere at du har modtaget det opgavesæt, der svarer til det fag og det niveau, du skal til prøve i.

Ophold i eksamenslokalet

Ønsker du at forlade lokalet, må det kun ske efter tilladelse og under ledsagelse af en af de tilsynsførende.

Mobiltelefoner slukkes og afleveres inden prøven. Der må ikke benyttes spil og lign. Der må kun afspilles musik i forbindelse med prøver hvor alle hjælpemidler er tilladt, musikken må ikke kunne høres af andre i lokalet. Vagternes anvisninger skal følges. 

Aflevering

Besvarelser skal indeholde fag, dato, navn, cpr.nr. sidenummer og -antal på alle ark. 

Opgavebesvarelsen afleveres på Netprøver.dk og skal ikke printes og afleveres på papir – mere info om Netprøver finder du her https://www.netproever.dk/

Papir
Skolen udleverer papir, der anvendes til kladde.

Når du har afleveret din besvarelse skal du tage kontakt til den tilsynsførende og vise på din skærm, at besvarelsen er afleveret. Du må herefter forlade lokalet. Du må dog ikke forlade lokalet den sidste halve time før prøvens afslutning.

Hvis du afleverer din besvarelse før prøven er slut, må du ikke tage PC, eventuel kladde og eksamensopgave med dig.

Generelt
Er der noget, du er i tvivl om, bedes du tilkalde en af de tilsynsførende. Tilkaldelse foregår ved håndsoprækning.

It og de skriftlige prøver

Du skal anvende it ved de skriftlige prøver og punkterne nedenfor skal du opfylde:

  • Du har gennemført forudgående standpunktsprøve eller tilsvarende med benyttelse af pc
  • Du medbringer forlængerledning på min. 5 meter med stikdåse med min. 3 udtag
  • Du har sat dig grundigt ind i skolens regler vedrørende anvendelse af pc ved skriftlige prøver (se nedenstående)
  • Du medbringer hovedtelefon til prøver hvor du skal bruge afspilning af lydfiler (f.eks. i dansk og engelsk).

 

Regler for anvendelse af it ved de skriftlige prøver/eksamen (ordinære prøver)

Ved prøven anvendes normalt altid eksaminandens eget udstyr.

Eksaminanden medbringer udstyr m.v. på eget ansvar. Eksaminanden er selv ansvarlig for de forsikringsmæssige forhold vedr. udstyret. Det er eksaminandens ansvar, at medbragt programmel overholder gældende regler om ophavsret m.v.

Eksaminanden er selv ansvarlig for at udstyret er opstillet og funktionsdueligt.

Det anbefales at eksaminanden udfører backup hver 5. minut på et lagringsmedie.

Det er ikke tilladt at læse eller forsøge at læse andre eksaminanders skærme. Det er ikke tilladt at udveksle oplysninger via edb-udstyret, hverken via net eller anden kommunikation.

Hvis der opstår tekniske problemer med udstyret eller programmellet, herunder strømsvigt, færdiggør eksaminanden opgavebesvarelsen manuelt, det gælder hvad enten der er tale om skolens eller eksaminandens udstyr eller programmel. Normalt skal eksaminanden påbegynde manuel besvarelse, hvis tekniske problemer m.v. ikke er blevet løst eller skønnes at kunne løses inden for 30 minutter efter deres opståen. Det er eksaminandens ansvar, at medbragt it-udstyr og programmel fungerer under prøven.

Medbragt it-udstyr inkl. Lagringsmedie må først fjernes fra prøvelokalet EFTER prøvens afslutning, det gælder såvel stationært som bærbart udstyr.

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok