Eksamensregler for EUX

Eksamensreglerne gælder for afholdelse af prøver og eksamen i HTX-fagene på EUX.

Bekendtgørelser for EUX

Eksamensreglementet er udfærdiget på baggrund af de love og bekendtgørelser som Undervisningsministeriet har udsendt. Disse regler findes på Undervisningsministeriets hjemmeside på www.uvm.dk. Nedenfor er de vigtigste bekendtgørelser i relation til eksamen anført:

  1. Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. (EUX-loven). LBK nr 927 af 03/07/2017
    https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192232

  2. Bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser. BEK nr 172 af 23/02/2015 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168395

  3. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser. BEK nr 343 af 08/04/2016 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722

  4. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BEK nr 262 af 20/03/2007 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308

  5. Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr 1077 af 13/09/2017 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192670

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok