Print  

FAKTA OM TEKNISK GYMNASIUM

Eksamensreglement 2017

På følgende sider kan du få det fulde overblik over eksamensreglerne på de tekniske gymnasier.

Du kan også benytte menuen til venstre til at navigere rundt i eksamensreglementet.

Indstilling til eksamen

Antal prøver 4

Beståelseskriterier 5

Eksamenskalender og eksamensplan maj-juni 2017. 6

Skriftlige prøver 7

Mundtlige prøver

Projektprøver i teknologi og teknikfag. 15

For sent fremmøde til en prøve. 16

Snyd ved eksamen

. 16

Bedømmelse

Sygdom

Klager over eksamen.. 16

 

Eksamensreglerne gælder for afholdelse af prøver og eksamen på de tekniske gymnasier i Aarhus og Skanderborg.

Eksamensreglementet er udfærdiget på baggrund af de love og bekendtgørelser som Undervisning Ministeriet har udsendt. Disse regler findes på Undervisning Ministeriets hjemmeside på www.uvm.dk. Nedenfor er de vigtigste bekendtgørelser i relation til eksamen anført:

  1. Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen) BEK nr 778 af 26/06/2013 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152550
  2. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) BEK nr 930 af 03/07/2013 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152744
  3. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BEK nr 262 af 20/03/2007 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308
  4. Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12/2006 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25217
  5. Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen) BEK nr 693 af 23/06/2010 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132670

 

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok