Print  

FAKTA OM TEKNISK GYMNASIUM

Antal prøver

Eleverne skal til 8 prøver samt SRP + 1 prøve ekstra for hver ekstra A fag, eleven har ud over de tre obligatoriske A fag.

Prøver på 1. år

Eleven skal i juni aflægge 0 - 1 eksamener i et af følgende fag:

  • Biologi C (mundtlig prøve)
  • Samfundsfag C (mundtlig prøve)
  • Kom/IT C (mundtlig prøve)

Elever, der fortsætter undervisningen i et fag på højere niveau, aflægger ikke prøve.

Ud over afsluttende eksamener vil der være interne prøver i løbet af 1. år.

Prøver efter 2. år

Eleven skal efter 2.år have aflagt minimum 2 prøver.

Eksamensfagene findes ved lodtrækning blandt de fag, der afsluttes efter 2. år.

Elever, der fortsætter undervisningen i et fag på højere niveau, aflægger ikke eksamen, men der kan være interne skriftlige årsprøver/projektprøver i fag som fortsætter som A-fag.

Prøver på 3. år

Eleven skal normalt til 7- 8 eksamener inkl. studieretningsprojektet. Dette forudsætter at eleven på 1. og 2. årgang har været til mindst 2 eksamener, hvis dette ikke er tilfældet skal der afvikles eksamener, således at det i alt inkl. studieretningsprojektet giver 9 eksamener, dertil lægges 1 prøve ekstra for hver ekstra A fag, eleven har udover de tre obligatoriske A fag.

Obligatoriske eksamener

  • Studieretningsprojektet (SRP)
  • Teknikfag A (projektprøve) (der kan tælle med som skriftlig prøve)
  • Studieområde (portfolio prøve, der kan tælle med som skriftlig prøve)

I fag på A-niveau, der afsluttes med skriftlig og mundtlig prøve, aflægges mindst én prøve.

Prøverne findes ved lodtrækning blandt de fag, der afsluttes efter 3. år. 

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok