Print  

FAKTA OM TEKNISK GYMNASIUM

Mundtlige prøver

Mødetid

Du skal være klar til at påbegynde prøven senest 30 min. før angivet forberedelsestid. Under ophold i og omkring eksamenslokalet skal du undgå støjende adfærd eller anden adfærd, der kan genere eksaminander, censorer og eksaminatorer. Når du har aflagt prøve og modtaget din karakter bedes du hurtigst muligt forlade prøveområdet.

Ophold i forberedelses- og eksamenslokalet

Ønsker du at forlade lokalet, må det kun ske efter tilladelse og under ledsagelse af en af de tilsynsførende. Mobiltelefon og lign. må ikke forefindes, og der må ikke benyttes spil og lign. eller afspilles musik i forbindelse med prøven, undtagen når det er en del af eksamenen.

Forberedelses- og eksamenstid

Fag

Niveau

Forberedelsestid i

Minutter

Eksamenstid inkl. censur mv. i minutter

Astronomi

C

24

24

Biologi

C

24

24

Biologi

B

24- 30 timer

30

Biologi

A

Mindst 24 timer

30

Bioteknologi

A

30

30

Dansk

A

60

30

Design

B

60

30

Engelsk

B

30

30

Engelsk (prøveform a)

A

30

30

Erhvervsøkonomi

C

48

24

Filosofi

C

48

24

Fysik

B

24 timer

30

Fysik

A

30

30

Idehistorie

B

30

30

Informations teknologi

B

ingen                               

30

Fag

Niveau

Forberedelsestid i

Minutter

Eksamenstid inkl. censur mv. i minutter

Innovation

C

Ingen

24

Kemi (prøveform a)

B

30

30

Kemi (prøveform b)

B

15

120

Kemi (prøveform a)

A

30

30

Kom/it*

C

Ingen

24

Kom/IT*

A

Ingen

30

Matematik*

B

30

30

Matematik

A

30

30

Multimedier

C

1 time eller 24 timer**

30

Programmering*

C

Ingen

24

Psykologi

C

48

24

Psykologi

B

24 timer

30

Samfundsfag

C

48

24

Samfundsfag

B

24 timer eller 3 - 4 timer**

30

Statik og styrkelære

C

Ingen

24

Statistik

C

20 eller 40 oplyses til holdet i forvejen

20

Studieområde del 2

(A)

Ingen

30

Studieretningsprojektet

(A)

skriftligt projekt                                              

Teknologihistorie

C

Ingen

24

Teknologi*

B & A

Ingen

30

Teknikfag*

A

Ingen

30


* Ved prøveafholdelsen indgår en eksamensrapport eller opgave
** Forberedelsestid besluttes af skolen.

Hjælpemidler i forberedelsestiden

Du må medbringe alt skriftligt materiale og evt. regnemaskine. Efter aftale med læreren kan evt. medbringes andet udstyr, der har været anvendt i forbindelse med undervisningen. Du må medbringe dine noter på din egen pc, hvis du har underskrevet skolens "Tro og love-erklæring" vedrørende brug af pc ved prøve.

Skolen træffer afgørelse om tilbud af særlige prøvevilkår til eksaminander med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre tilsvarende specifikke vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.

Hjælpemidler til prøven

Du må medbringe dine notater fra forberedelsestiden og dine projektopgaver/rapporter. Efter aftale med læreren kan der evt. medbringes andet udstyr, der har været anvendt i forbindelse med undervisningen. Det er elevens eget ansvar at gemme opgaver og besvarelser fra undervisningen som skal indgå i eventuelle prøver.

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok