Print  

FAKTA OM TEKNISK GYMNASIUM

Studieform

Klasseundervisning, værksteder og studieture

I de almene fag som fx matematik, engelsk og dansk er der oftest klasse­undervisning, mens undervisningen i andre fag som fx teknologi og teknikfag også foregår i værksteder og laboratorier. I alle fag lægges der vægt på projekt­arbejde.

Eksperimenter i de naturvidenskabelige fag og arbejde med kom­mu­ni­kation og it er også en del af undervisningen, og du kommer på ekskur­sioner og studieture i ind- og udland.

Gennem forskellige arbejdsformer og fagligt indhold udvikler du dine kompetencer med fokus på det, som du senere får brug for at kunne, f.eks. i en videregående uddannelse. Der er klare mål for, hvad du skal vide og kunne i de enkelte fag og i de forløb, der bygger på samspil mellem fagene. Elever og lærere finder sammen frem til temaer og emner, som supplerer det grundlæggende stof.

Projektarbejde

Gennem projektarbejde lærer du at arbejde selvstændigt og i grupper, og du lærer at analysere og beskrive problemstillinger og give konkrete løsningsforslag. Du fremstiller et konkret produkt og udarbejder en rapport, hvori du forklarer, hvordan du er nået frem til produktet, redegør for den teori, du har brugt, og beskriver arbejdsmetoder og beregninger. På den måde får du et helheds­billede af et problem og dets løsnings­muligheder.

Karakterer og eksamen

Undervejs på studiet får du tilbagemeldinger om dine styrker, svagheder og fremskridt, og du får også lejlighed til at evaluere undervisningen.

Du får standpunkts- og årskarakterer i alle fag, og skal til i alt 10 skriftlige eller mundtlige prøver. I de fag, der ikke udtrækkes som eksamensfag, overføres årskarakteren til eksamensbeviset.

 

PROJEKTARBEJDE ER HELT NORMALT

På Odense Teknikum glæder man sig over, at teknisk gymnasium eksisterer. De studerende, vi har fra de tekniske gymnasier, er dygtige. Især fordi de kommer fra en ungdomsuddannelse, hvor projektarbejde er helt normalt.

Kristine Lyngbo, studiechef på Ingeniørhøjskolen ved Odense Teknikum.
Fra HTXpress

"Det gør, at overgangen fra at være elev på en ungdomsuddannelse til at være studerende på en videregående uddannelse er nemmere for dem." Det konstaterer Kristine Lyngbo, der er studiechef på Ingeniørhøjskolen ved Odense Teknikum. Ifølge studiechefen er de tekniske studenter gode til at få gruppearbejdet op og stå, og få det til at virke. "De er meget solidariske i deres gruppearbejde. Der er ikke nogen, der får lov til at sidde og fede den af i hjørnerne. Til gengæld er de rasende gode til at hjælpe hinanden igennem, hvis der er nogen, der har problemer," siger Kristine Lyngbo om sine erfaringer med HTX-studenter.

Kristine Lyngbo glæder sig over, at den tekniske gymnasieuddannelse findes, og at den har samme status som det almene gymnasium. Fagligt set er der ikke nogen klar forskel på de tekniske og de almene studenter. Men HTX'erne har nogle kvaliteter i retning af at tage ansvar for egen læring. "De er vant til at arbejde med projekter og er på den måde mere selvstændige," forklarer studiechefen fra Odense.

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok