Print  

KURSER

Gran Living

- Nu tænker vi over, hvordan vi gør tingene

Det er en central bundlinje for Per Gran Hartvigsen, CEO i Gran Living, som har været i hænderne på Aarhus Techs konsulenter i projektet Hverdagsinnovation. Gran Living udvikler, producerer, sælger og rådgiver om design og kvalitetsprodukter inden for boliginteriør og ligger som en lille virksomhed med 18 ansatte i Aarhus og Shanghai lige midt i målgruppen for Hverdagsinnovation.

- Vi gik ind i projektet, fordi vi som lille virksomhed ikke har specialister ansat, og vi havde brug for sparring til og udfordring på, hvordan vi kan gøre tingene anderledes og bedre. Da vi blev kontaktet, stod vi over for to store ændringer i virksomheden - vi var på nippet til at skifte styresystem, og vi åbnede kontor i Shanghai, så tilbuddet fra Aarhus Tech ramte i en periode, hvor viskulletænke over tingene. Så timingen sad lige i skabet.

Gran Living har fokuseret på procesinnovation for at optimere indkøbsprocessen, men også kompetenceudvikling i form af uddannelsesplaner har været en del af Gran Livings deltagelse i projektet. 

Nu ændrer vi løbende struktur og opgaver

Det er ikke nyt for Gran Living at flytte rundt på opgaver i virksomheden, fx i takt med at en eller flere kunder vokser sig større og kræver mere fokus. Men projektet har hjulpet til at med at gøre opgaveflytning til en mere struktureret proces.

- Vi har nu mere fokus på arbejdsbyrden for den enkelte medarbejder, og vi kan ret struktureret flytte rundt på opgaverne, så vi hele tiden er klart orienteret mod kundernes behov. Det har vi hele tiden kunnet - og skullet - men vi er blevet klart mere fokuserede på, om flytningen virker. Og hvis ikke, kan vi hurtigt flytte rundt igen. Den proces er blevet systematiseret i løbet af projektet.

Per har også mærket sin egen rolle ændre sig.
- Jeg kan ikke sætte fingeren på, om Hverdagsinnovation specifikt er grunden til, at min rolle er blevet ændret, eller om det kommer fra væksten i virksomheden. Men jeg skulle lære at give opgaver fra mig - og det er jeg blevet bedre til. Fra nu af står jeg kun for den ene af de to - snart tre - afdelinger i virksomheden.

Per ser det nu heller ikke som konsulenternes rolle at implementere konkrete ændringer i virksomheden, for den opgave og det ansvar er virksomhedens eget. Konsulenterne skal klæde virksomheden på til ændringerne - og det har de gjort, mener Per.

Alle mærker en forskel

De fleste af Gran Livings medarbejdere har været involveret i projektet på ét eller flere tidspunkter i processen, og det kan mærkes i dagligdagen.

- Vi havde en seminardag, hvor de fleste ansatte deltog, og den har haft en række mærkbare effekter på kontoret. Vi kommunikerer ikke længere på tværs af det åbne kontorlandskab, men sørger enten for at samle budskaberne i en mail eller sætter os sammen og taler lidt mere i det stille. 

Den konkrete effekt er, at virksomheden fungerer mere harmonisk med et bedre flow - og at lokalerne bliver rarere at opholde sig i, fordi der ikke tales så meget på tværs af det åbne. Den måde, vi kommunikerede på, gav uro, og folk savnede respekt for ro til at arbejde, påpeger Per. Men også vores måde at dele viden med hinanden på, er blevet anderledes. Vi systematiserer, hvordan vi gemmer ting, vi holder fællesmøder, som har højnet det fælles vidensniveau, og designerne har fået nye og bedre måde at dele deres viden på. 

Implementering af resultaterne - og fremtiden

Gran Living har haft besøg af to konsulenter fra Aarhus Tech og en konsulent, som er partner i Hverdagsinnovation, og de primære redskaber har været Innoradar og SWOT-analysen, ligesom lean er blevet introduceret. Per er ambivalent i forhold til redskaberne og resultaterne. 

- Innoradaren fungerede godt, og vi bruger den faktisk stadig til at huske os selv på de processer, vi har sat i gang. Men vi mangler at følge op på mange af de ting, vi gerne vil have indført, fx lean-delen. En del af årsagen ligger i, at lean-delen er koblet op på det nye styresystem, som ikke fungerer 100 % endnu. Jeg vil også sige, at vi dels selv skal være bedre til at kigge på, hvordan vi får tingene implementeret, og at vi fremadrettet nok har brug for konsulenter, der kan udfordre mere på det indholdsmæssige.

- Man kan sige det på den måde, at den første del af projektet fungerede godt for os, hvor konsulenternes fokus har hjulpet os meget på det form- og procesmæssige. Vi er ikke i mål på det indholdsmæssige. Og her er det nok en anden type ekstern bistand, vi har brug for.

I erkendelse heraf er det en klar fordel, at Gran Living ikke er fremmed over for at inddrage ekstern assistance i forskellige former. Per nævner i hurtig rækkefølge, at man har haft advisors inde over på afsætningssiden, at virksomheden pt. har en praktikant fra Litauen til at kigge på Østeuropa, ligesom Gran Living har haft en multimediepraktikant fra Teko til at arbejde med sociale medier, og at man også har været involveret i et CSR-projekt med Erhvervsstyrelsen, der endte ud i, at en praktikant skrev hovedopgave om CSR i virksomheden. 

Og Gran Living er dermed én af de virksomheder i Aarhus-området, der fremadrettet kan få gavn af Aarhus Techs mange optimeringsprojekter, der hjælper og støtter små og mellemstore virksomheder i det østjyske. Hverdagsinnovation har hjulpet det første stykke ad vejen, men Per Gran Hartvigsens oplevelse viser vigtigheden af, at erhvervsskolerne hele tiden involverer sig i nye projekter, der kan bringe virksomhederne videre i deres udviklings- og innovationsprocesser. Udviklingen og kontakten til virksomhederne må ikke stoppe med det enkelte projekt. 

/Heike Hoffmann, Håndværksrådet

 

Fakta

Gran Living har eksisteret siden 2004, hvor virksomheden blev grundlagt af Per og Kathrine Gran Hartvigsen, der i dag er hhv. CEO og kreativ direktør i firmaet.

Gran Living er en ordreproducerende virksomhed, som designer og importerer boliginteriør af høj kvalitet til især større møbelkæder. Virksomheden bygger produktioner op og kører dem til kunder. Gran Living er pt. lagerførende for én stor boligkæde.

Gran Living har været tilknyttet Aarhus Tech i projektperioden. Virksomheden har primært anvendt Innoradaren og SWOT-analysen undervejs. 

Samarbejdet mellem Aarhus Tech og Gran Living begyndte primo 2014 og sluttede i efteråret 2014. Aktiviteterne har omfattet et indledende informationsmøde, virksomhedens besvarelse af Innoradar, møde med tilbagemelding på Innoradar og planlægning af workshop. Dernæst er fire workshops samt opfølgningsmøder afviklet.

 


Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok