Print  

KURSER

Rodkjær event

Hverdagsinnovation skaber tænketid hos eventfirmaet Rodkjær

Det er en stille formiddag i industriområdet i Solbjerg lidt uden for Aarhus. Meget mere stille end forventet, når man skal besøge et eventfirma. Indtil øjet falder på de to store, kunstige køer, der stikker hovedet frem bag huset. Nu begynder det at ligne noget … 

Inden for i minimalistiske lokaler tager Event Manager og Key Holder Mette Stasiak Hagelquist imod, og straks mærkes event-ånden. Den stråler ud af Mette, som har været en af de centrale personer i den innovationsproces, som Rodkjær har gennemført sammen med Aarhus Tech.

- Vi har brugt den rolige og refleksive tilgang, som Aarhus Techs konsulenter har mødt os med, til at skabe taletid til alle. Processen har hjulpet os til at få afsat tid til at tale sammen, så vi alle ved, hvor vi er, og hvor vi er på vej hen. Det tavse flertal har fået stemme via projektet.

Timing, kroner og ører

Rodkjær har været igennem tre projekter med fokus på innovation, og virksomheden er ikke fremmed over for at bruge tid på den type af projekter. Mette lægger dog ikke skjul på, at timingen og prisen skal være rigtig.

- Denne gang besluttede vi at sige ja, fordi betalingen faldt i form af medfinansiering, så økonomien har spillet en rolle, det er ingen hemmelighed. Men vi var altså ikke gået videre efter det indledende møde, hvis ikke indholdet havde været relevant. Vi var helt klar over, at vi havde brug forbusiness-øjne på virksomheden, så timingen var god, og det var også derfor, vi besluttede at køre projektet igennem med Aarhus Tech.

Hvad opdateringen af hjemmesiden afslørede

Mette nævner en række områder, hvor innovationsprojektet har flyttet firmaet. Det første, hun nævner, er hjemmesiden, som har været igennem en gennemgribende opdatering. Rodkjærs produkter og tilbud ændrer sig så hurtigt, at der ikke produceres fysisk salgsmateriale. Hjemmesiden er dermed et helt centralt hjælpemiddel, når direktør og trouble shooter Mikael Rodkjær er på landevejen for at sælge. Og hjemmesiden er Rodkjær i mål med. 

- En hjemmeside er jo dynamisk, så på den måde bliver jeg aldrig færdig med at opdatere den. Men mens jeg arbejdede på hjemmesiden, fandt jeg ud af, at vi har bevæget os i retning af at designe events frem for konkret at planlægge dem. Og det gav jo nyt salgsmateriale, og på den måde har vi brugt projektet til at gøre hjemmesiden til et mere anvendeligt redskab i dagligdagen.

Direktøren fik mere tid på landevejen

Mikael Rodkjær er Rodkjærs direktør, stifter, idémand og sælger, og projektet har været med til at sætte sving i en ny salgsproces, hvor der er afsat tid i kalenderen til at være på landevejen. 

- Altså helt konkret afsætter vi tid i kalenderen til, at Mikael kan køre ud og sælge. Men vi er også blevet bedre til at planlægge præcis, hvad vi skal sælge. Hjemmesiden er opdateret, inden han tager af sted, så de visuelle salgsredskaber er på plads. Dét giver struktur på salgssiden, fremhæver Mette.

Er det ikke banalt, at der skal afsættes tid i kalenderen til salgsarbejde? Jo, måske.
- Det, der har virket for os, var, at vi fik skabt rum til at lave handlingsplaner. Vi er så luftige i vores arbejdsprocesser, at vi havde stor gavn af at få udarbejdet et prioriteringsmatrix, som vi kunne træffe konkrete beslutninger ud fra.

Tid til at tage sig tid

På samme måde som direktøren fik afsat tid til salgsarbejdet, har Rodkjær fået optimeret de interne møder i løbet af projektperioden. Hvor man før projektet holdt traditionelle møder én gang om ugen, hvor alle deltog, og hvor alles opgaver reelt blev gennemgået, er møderne nu sat i klart system. 

- Møderne tog alt for lang tid, så vi fandt ud af undervejs, at vi manglede en lean-tavle", siger Mette og viser lean-tavlen frem. - Nu holder vi produktionsmøde én gang om ugen og personalemøde én gang om måneden. Vi skemafører tiden og kan se, at vi bruger under ½ time på møderne nu. Så dér er timerne anvendt i projektet godt i gang med at tjene sig selv ind i effektivisering.

Hvor processen gav værdi, men ikke kan måles

Når man spørger en virksomhed, hvad det mestværdifuldeved en given proces har været, forventer man ofte et bundlinjeorienteret svar. Men Mette går i en helt anden retning. 

- Det mest værdifulde for os har været, at alle deltager og får en fælles forståelse for projektet Rodkjær. Fællesskabsånden er blevet styrket i projektet, og alle ved, hvorfor kollegerne gør det, de gør. 

Dén erkendelse arbejder Rodkjær videre med på egen hånd. - Vi afsætter fremover tid til én gang om året at tage 'samtalen om Rodkjær', hvor vi er, og hvor vi er på vej hen. Når vi afsætter tid til at tale om os selv, får de kolleger, der normalt er mere tavse, plads og rum til at få deres holdninger og idéer ud i det åbne. Det har klart været det mest værdifulde i projektet.

Noget er i gang, men ikke i mål

Hos Rodkjær arbejdes der meget lidt konkret, og processen med konsulenterne har hjulpet virksomheden med at sætte ord på, hvad der egentlig var behov for at arbejde helt specifikt med. Fx har Rodkjær arbejdet med innovationsværktøjet Business Model Canvas, som gjorde det klart, at firmaet kunne have stor gavn af en mere håndterbar lagerstyring.

- Vi kigger på forskellige lagerstyringssystemer lige nu, men vi er slet ikke i mål. Processen har vist, at vi har behovet, men vi har også regnet ud, at det vil koste én mand ét år at indføre systemet. Så selv om processen med konsulenterne er afsluttet, er processen med at beslutte, hvad vi skal gå videre med, ikke afsluttet endnu, fortæller Mette.

/Heike Hoffmann, Håndværksrådet 

 

Fakta

Rodkjær er et event- og event designfirma med 11 ansatte, heraf 8 faste og 3 projektansatte. Dertil kommer ca. 20 freelancere, som hentes ind ved behov. Alle fastansatte har været med i projektet, helt eller delvis. Rodkjær har været tilknyttet Aarhus Tech i projektperioden.

Anvendte redskaber til innovationsprocesserne er Innoradar, Business Model Canvas, Lotusblomsten og SWOT-analyse.

Samarbejdet mellem Aarhus Tech og Rodkjær begyndte i foråret 2014 og varede frem til foråret 2015. Aktiviteterne har omfattet informationsmøde, Rodkjærs besvarelse af Innoradar, møde med tilbagemelding på Innoradar, planlægningsmøde med udfyldelse af Business Model Canvas, gennemførsel 

 

 


 


 


 

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok