Print  

KURSER

Kursusguide

Personbefordring med bus

Valgte hold
Kursussted Ekstern afholdelse, Tietgensvej 16, 8600 Silkeborg
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Varighed 30,0 dage
Deltagerpris 3720,00 kr.
Pris for ledige 32923,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 32923,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Kørekort kategori B og være fyldt 21 år + NemID til afsluttende prøve. VIGTIGT!! Kørekortansøgning SKAL medbringes på første kursusdag. Hvis du ikke har en godkendt kørekortansøgning 1. kursusdag, kan vi ikke garantere at du kan blive indstillet til teori- og køreprøve, inden kursusafslutning.
Beskrivelse Personbefordring med bus. - I forbindelse med dette kursus, er der ekstra udgifter for alle deltagere på ca. kr. 2.150,00 for lægeerklæring, stempelafgift, foto og chaufføruddannelsesbevis. - Dette kursusforløb indgår i den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse. Ledige kan ikke tilmelde sig på www.efteruddannelse.dk, men skal henvende sig til deres A-kasse eller jobcenter. - Dette er en uddannelsesstruktur anbefalet af Transporterhvervets UddannelsesRåd. OBS: Den 30.08.2019 foregår på Viborg Køretekniske anlæg, du skal selv sørge for transport.
Kontaktperson Kundeservice
Telefonnr 8937 3200
Email kundeservice@aarhustech.dk
Minimum antal deltagere 4
Maksimum antal deltagere 6
Status Kontakt skolen

I forbindelse med dette kursus, er der ekstra udgifter for alle deltagere på ca. kr. 2.150,00 for lægeerklæring, stempelafgift, foto og chaufføruddannelsesbevis.

Fag til kurset:

Personbefordring med bus

Skolefagkode: 40531
Varighed: 30,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 3720,00 kr.
Pris for ledige: 32923,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 32923,00 kr.

Målgruppe
Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen.

Formål:
Deltageren er i stand til at føre stor bus til erhvervsmæssig personbefordring.

Indhold:
Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i undervisningsplanen for køreuddannelse til denne kategori jf. bek. nr. 1301 af 27/11/2017.Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik jf Trafik-,Bygge og Boligstyrelsens bek. nr.1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.

Certificering:
Der udstedes kørekort, kategori D-EP, samt chaufføruddannelsesbevis efter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bestemmelser.

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok