Print  

KURSER

Kursusguide

Gaffeltruck - Forklift in English

AARHUS TECH, Campus Syd, Hasselager Allé 2, 8260 Viby J
22. juni 2020 (Valgt) 7 ledige pladser
3. august 2020 12 ledige pladser
3. september 2020 12 ledige pladser
8. oktober 2020 12 ledige pladser
19. november 2020 12 ledige pladser
14. december 2020 12 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted AARHUS TECH, Campus Syd, Hasselager Allé 2, 8260 Viby J
Tilmeldingsfrist 21. juni 2020
Startdato 22. juni 2020
Slutdato 30. juni 2020
Varighed 7,0 dage
Deltagerpris 882,00 kr.
Pris for ledige 5989,95 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 5989,95 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Participants must be 18 years old and be able to show either a valid driving license or a satisfactory medical certificate.
Beskrivelse Forklift-certificate (Gaffeltruck) Gaffeltruck på engelsk - If you don`t have a driving license, there will be additional medical expenses incurred in connection with this course. All teaching will be in English. Final exam can be taken in English or Danish. As part of the teaching takes place on computer, it is important that you have basic computer knowledge.
Kontaktperson Kundeservice
Telefonnr 8937 3200
Email kundeservice@aarhustech.dk
Kviknummer 28107520am26la44
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 12
7 ledige pladser
Fag til kurset:

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

Skolefagkode: 47592
Varighed: 7,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 882,00 kr.
Pris for ledige: 5989,95 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 5989,95 kr.

Målgruppe
Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

Formål:
Efter uddannelsen kan deltagerne føre og betjene gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere, foretage daglig vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere.

Indhold:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne), og en selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav. Deltageren kan: ·  Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige          højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling ¿ herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer. ·  Udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligeholdes. ·  Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes. ·  Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder gaffeltruckens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper. ·  Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes. ·  Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.   Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (BEK 1088 af 28/11/2011) for at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok