Print  

KURSER

Kursusguide

Gaffeltruck, certifikatkursus B, 7 dage

AARHUS TECH, Campus Syd, Hasselager Allé 2, 8260 Viby J
2. marts 2020 (Valgt) Optaget
2. marts 2020 Optaget
9. marts 2020 Optaget
12. marts 2020 Optaget
12. marts 2020 8 ledige pladser
23. marts 2020 4 ledige pladser
23. marts 2020 11 ledige pladser
30. marts 2020 Optaget
2. april 2020 Optaget
16. april 2020 11 ledige pladser
16. april 2020 11 ledige pladser
29. april 2020 11 ledige pladser
11. maj 2020 12 ledige pladser
14. maj 2020 12 ledige pladser
14. maj 2020 12 ledige pladser
25. maj 2020 12 ledige pladser
25. maj 2020 12 ledige pladser
28. maj 2020 12 ledige pladser
8. juni 2020 10 ledige pladser
11. juni 2020 12 ledige pladser
11. juni 2020 11 ledige pladser
25. juni 2020 Optaget
Valgte hold
Kursussted AARHUS TECH, Campus Syd, Hasselager Allé 2, 8260 Viby J
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Tilmeldingsfrist 1. marts 2020
Startdato 2. marts 2020
Slutdato 10. marts 2020
Varighed 7,0 dage
Deltagerpris 882,00 kr.
Pris for ledige 5989,95 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 5989,95 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest, der ikke må være mere end 3 måneder gammel.
Beskrivelse Gaffeltruck, certifikatkursus B, 7 dage. - Hvis du ikke har kørekort, vil der være ekstra udgifter til lægeerklæring i forbindelse med dette kursus. - Dette er en uddannelsesstruktur anbefalet af Transporterhvervets UddannelsesRåd
Kontaktperson Kundeservice
Telefonnr 8937 3200
Email kundeservice@aarhustech.dk
Kviknummer 28107520am10la16
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 12
Status Optaget
Hvis du ikke har kørekort, vil der være ekstra udgifter til lægeerklæring i forbindelse med dette kursus.
Fag til kurset:

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

Skolefagkode: 47592
Varighed: 7,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 882,00 kr.
Pris for ledige: 5989,95 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 5989,95 kr.

Målgruppe
Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

Formål:
Efter uddannelsen kan deltagerne føre og betjene gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere, foretage daglig vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere.

Indhold:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne), og en selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav. Deltageren kan: ·  Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige          højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling ¿ herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer. ·  Udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligeholdes. ·  Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes. ·  Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder gaffeltruckens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper. ·  Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes. ·  Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.   Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (BEK 1088 af 28/11/2011) for at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok