Print  

KURSER

Kursusguide

Dørmandsudd.-grundlag for autorisation-aften

Valgte hold
Kursussted AARHUS TECH, Campus Nord, Halmstadgade 6, 8200 Århus N
Varighed 8,0 dage
Deltagerpris 992,00 kr.
Pris for ledige 4780,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 4780,00 kr.
Undervisningsform Aftenundervisning
Undervisningstid 16:30-22:25
Beskrivelse Dørmandsudd.-grundlag for autorisation-aften. OBS!! Undervisningen er fordelt på 10 dage, som foregår kl. 16:30 - 22:25 og der er undervisning på Halmstadgade 6, 8200 Aarhus N. følgende datoer: 23.09. - 25.09. + 30.09. - 03.10. + 07.10. - 08.10.2019 og på Hasselager Allé 2, 8260 Viby J d. 26.09.2019. For at arbejde som dørmand, skal du have et dørmandskort som udstedes af politiet. Du kan i dette link se hvad du skal gøre for at bestille dørmandskortet: https://politi.dk/soeg-om-tilladelse/restaurationer/doermandskort
Kontaktperson Kundeservice
Telefonnr 8937 3200
Email kundeservice@aarhustech.dk
Minimum antal deltagere 18
Maksimum antal deltagere 22
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:

Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation

Skolefagkode: 40078
Varighed: 8,0 dage
Timer pr dag: 5,9

Deltagerpris: 992,00 kr.
Pris for ledige: 4780,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 4780,00 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget som dørmand.

Formål:
Deltageren kan på grundlag af uddannelsesbevis ansøge politiet om autorisation som dørmand. Der undervises bl.a. i service, kommunikation og samarbejde, konflikthåndtering, rusmidler, førstehjælp, brandbekæmpelse og gældende lovgivning for dørmandens arbejde.

Indhold:
Ud fra en forståelse af begrebet service som en væsentlig jobfunktion i arbejdet som dørmand kan deltageren levere en serviceydelse, der er imødekommende over for gæsterne. Deltageren kan anvende sin viden og bevidsthed om egen rolle i relation til virksomheden, gæsterne, kollegaerne og eksterne instanser (fx politiet, brandmyndighederne o.a.) til at fremme et godt samarbejde parterne imellem og udfylde sin funktion som dørmand på en hensigtsmæssig måde. Deltageren kan udføre sit arbejde og rolle som dørmand med basis i kendskab til relevant lovgivning, i særdeleshed restaurationsloven og straffeloven samt lov om diskrimination. Deltageren kan kommunikere med gæsterne på en ikke-konfliktskabende måde med bevidstheden om den væsentlige betydning af egen kommunikation og adfærd. Deltageren kan vurdere den tilstand, en gæst befinder sig i, samt risikoen for mulige konfliktsituationer og herigennem som den professionelle forebygge disse gennem anvendelse af verbal og non-verbal kommunikation. Deltageren kan i situationer, hvor den verbale kommunikation ikke længere er mulig, anvende fysisk konflikthåndtering på en hensigtsmæssig måde. Deltageren kan forholde sig til, at man i nattelivet kan møde grupper af mennesker med meget forskellige kultur- og holdningsmæssige udtryksformer og baggrunde og kan agere hensigtsmæssigt i forhold dertil. Deltageren kan forbygge og håndtere stressede situationer på baggrund af viden om stressfaktorer, der kan være i arbejdet som dørmand. Deltageren kan på baggrund af viden om udtryksformer vurdere trusselsbilledet og forebygge sikkerhedsrisici og herved sikre gæster og ansattes sikkerhed. Deltageren kan vurdere behovet for visitation samt foretage en korrekt udførelse af denne. Deltageren kan vurdere og håndtere en gæst, der er påvirket af rusmidler, samt medvirke til at forebygge salg og distribution af ulovlige rusmidler ud fra kendskab til rusmidler og deres virkning. Deltageren kan på baggrund af kendskab til beredskabsplaner, brand- og evakueringsinstrukser, herunder på eget arbejdssted, agere hensigtsmæssigt og efter forskrifterne under en eventuel aktivering af beredskabet. Deltageren kan medvirke til forebyggelse af brand og kan anvende almindeligt forekommende alarmsystemer og brandudstyr. Deltageren kan yde elementær førstehjælp.

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok