Print  

KURSER

Kursusguide

Basisuddannelse for P-vagter og Intro førstehjælp

Valgte hold
Kursussted AARHUS TECH, Campus Nord, Halmstadgade 6, 8200 Århus N
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 620,00 kr.
Pris for ledige 3290,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 3290,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse I alt 5 undervisningsdage: 28.01 + 29.01 + 04.02 + 05.02 + 06.02
Kontaktperson Kundeservice
Telefonnr 8937 3200
Email kundeservice@aarhustech.dk
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 22
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:

Basisuddannelse for P-vagter

Skolefagkode: 48909
Varighed: 4,6 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 570,40 kr.
Pris for ledige: 2842,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2842,00 kr.

Målgruppe
Personer der er ansat som P-vagt eller ønsker ansættelse som P-vagt.

Formål:
Du får en grundlæggende viden om regler og arbejdsopgaver for P-vagter.

Indhold:
P-vagtens opgaver Deltageren kender formålet med Parkeringskontrollen.Deltageren kender fælles regler og forskellen på private og offentlige parkeringsområder,herunder aftalelov og færdselslov.Arbejdsmilgø og ergonomiDeltageren har kendskab til at udføre arbejdsopgaver ergonomisk korrekt ¿ herunderforståelse for betydningen af- Godt fodtøj- Gå og stå stillinger- Hvordan udstyr bæres korrekt- Sammenhæng mellem kost, søvn og motion for at kunne udføre sit arbejde sundhedsmæssigt forsvarligt.Service, kommunikation og konflikthåndtering Deltageren kan på baggrund af en viden om grundlæggende kommunikative begreber udvise en professionel kundeservice og kommunikation.Deltageren kan- Inddrage viden om kommunikation og konflikthåndtering, så risikoen for fysiske konflikter minimeres- Differentiere sit kropssprog, sprog og attitude i forhold til forskellige P-vagt opgaver og situationer. - Skelne mellem konfliktfremmende og dæmpende adfærd, og kan anvende dette i sin personlige fremtræden og adfærd i sin rolle som P-vagt. - Inddrage viden om psykisk syge og udadreagerende mennesker i forbindelse med kommunikation og adfærd.Interkulturel forståelse Deltageren har viden om det multikulturelle samfund, og kan begå sig hensigtsmæssigt og professionelt som P-vagt blandt mennesker/grupper med forskellige kulturelle, religiøse og etniske baggrunde.Desuden kan deltageren inddrage viden om kulturforskelle i kommunikation og adfærd.PDA (Personal Digital Assistent) anvendelse og fotodokumentationDeltageren kan med baggrund i viden om, hvad PDA er, anvende denne i sit arbejde som P-vagt.Deltageren kan anvende foto som dokumentation for sit arbejde og i henhold til persondataforordningen.

Introduktion til førstehjælp på jobbet

Skolefagkode: 42730
Varighed: 0,4 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 49,60 kr.
Pris for ledige: 448,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 448,00 kr.

Målgruppe
AMU-lovens målgrupper har adgang til uddannelsen.

Formål:
Deltagerne er orienteret om og har elementære færdigheder i nødflytning,livreddende førstehjælp og alarmering.

Indhold:
Deltageren kan: - gengive førstehjælpens 4 hovedpunkter,- forklare hvordan ulykken standses,- udføre nødflytning på jord og fra bil,- forklare, hvorfor alle tilskadekomne skal sikres luft til lungerne og blod til hovedet, - undersøge om en person er bevidstløs, og om han trækker vejret, - lægge en person i aflåst sideleje,- standse en sprøjtende blødning, - formulere en korrekt alarmering.

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok