Print  

KURSER

Kursusguide

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (F/I)

AARHUS TECH, Campus Nord, Halmstadgade 6, 8200 Århus N
18. juni 2020 (Valgt) 12 ledige pladser
7. december 2020 12 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted AARHUS TECH, Campus Nord, Halmstadgade 6, 8200 Århus N
Tilmeldingsfrist 17. juni 2020
Startdato 18. juni 2020
Slutdato 19. juni 2020
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 252,00 kr.
Pris for ledige 1383,10 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1383,10 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Beskrivelse Dette er en uddannelsesstruktur anbefalet af Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg
Kontaktperson Kundeservice
Telefonnr 8937 3200
Email kundeservice@aarhustech.dk
Kviknummer 28107520am25sm17FI
Minimum antal deltagere 6
Maksimum antal deltagere 12
12 ledige pladser
Fag til kurset:

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (F/I)

Skolefagkode: 48584
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 1383,10 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1383,10 kr.

Målgruppe
Uddannelsens primære målgruppe er ufaglærte og faglærte med dansk som andetsprog, der ønsker at arbejde med svejsning og termisk skæring. Uddannelsen kan med fordel tages af ufaglærte og faglærte med dansk som førstesprog, der har behov for mere tid til praktiske øvelser for at kunne bestå certifikatprøven.

Formål:
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk er den lovpligtige uddannelse, der skal tages inden kursisten kan begynde på den praktiske svejseuddannelse. Dette kursus er udviklet specielt til flygtninge, men kan med fordel også tages af etniske danskere, der har behov for mere tid til praktiske øvelser for at kunne bestå certifikatprøven.

Indhold:
Deltageren har et grundlæggende kendskab til den danske model for ansvar og tilsyn på arbejdsmiljøområdet.Deltageren har kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring (plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring), herunder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.Deltageren har teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, på følgende områder:1. Luftforurening ved svejsning, termisk skæring og slibning, herunder:Røg, støv og gasarterForureningens art og mængde, afhængig af proces 2. Sundhedsrisici ved luftforurening, herunder:Irritation af luftveje og hudKronisk bronkitisAstmaManganisme KræftReproduktionsskaderAllergiGrænseværdierAnmeldelse af arbejdsbetingede lidelser og skader 3. Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse, herunder:Regler for ventilation ¿ punkt-, proces- og rumventilationUdformning, brug og vedligeholdelse af punkt- og procesudsugningSubstitutionRegler for brug af åndedrætsværn 4. Optisk stråling, herunder:Risici for skader på øjne og hudPersonlige værnemidler i form af øjenværn, handsker m.v. 5. Personlige værnemidler - genereltØjenværnHøreværnBrug af åndedrætsværnHandskerSkødeskindBeskyttelsesærmerBeskyttelsesfodtøj 6. El sikkerhed, herunder:El-risici ved svejsning samt plasma- og laserskæringRegler for svejseudstyr samt plasma- og laserskæreanlæg 7. Særlige arbejdspladsforanstaltninger, herunder:Kræftbekendtgørelsens krav til arbejdspladsforanstaltninger ¿ herunder afgrænsning og mærkning med skilte samt ryge- og spiseforholdForholdsregler ved arbejde i lukkede rumSidemandseffektOpbevaring af personlige værnemidlerSikkerhedsorganisationen i virksomheden I forbindelse med punkt 3, 5 og 7 skal der indgå demonstration

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok