Print  

KURSER

Byggeri

 

Nedenfor finder du kommende fælleskurser inden for byggeriet. 

Ud over de gængse kurser udbyder vi også asbest og epoxy, sjakbajs, stillads, miljø, byggepladsens funktioner (projekt-forståelse, -planlægning og –håndtering) samt vejen som arbejdsplads.

Se også: Seks ugers jobrettet uddannelse - positivlisten

Alle priser på kurserne er med forbehold for lovændringer.

Kommende kurser 

Ledige pladser 

Kursusdato 

Arbejdsmiljø-Sikkerhed og sundhed på byggepladsen 22 ledige pladser 21-11-2019
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 13 ledige pladser 19-11-2019
Se alle planlagte hold
Brolægning - forskrifter og regler 15 ledige pladser 30-09-2019
Brolægning - udførelse af kombinationsbrolægning 15 ledige pladser 01-10-2019
Brolægning - udførelse af mønsterbrolægning 15 ledige pladser 07-10-2019
Brolægning - udførelse af støttemure og trapper 16 ledige pladser 14-10-2019
Graveskader - Forebyggelse 16 ledige pladser 03-09-2019
Kabelarbejde - retablering af belægninger 16 ledige pladser 06-09-2019
Kloakrørlæggeruddannelsen 25 ledige pladser 04-11-2019
Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm 5 ledige pladser 18-11-2019
Nivellering 24 ledige pladser 28-10-2019
PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse 16 ledige pladser 07-10-2019
Se alle planlagte hold
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater 14 ledige pladser 29-08-2019
Se alle planlagte hold
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 13 ledige pladser 06-09-2019
Se alle planlagte hold
Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer 13 ledige pladser 22-10-2019
Se alle planlagte hold
Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet 15 ledige pladser 08-11-2019
Sjakbajs - Byggeriets lov- og regelsystem 16 ledige pladser 01-11-2019
Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs 11 ledige pladser 19-09-2019
Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet 12 ledige pladser 02-10-2019
Sjakbajs - Procesgranskning og kvalitetssikring 13 ledige pladser 10-10-2019
Sjakbajs - Service og kundepleje 14 ledige pladser 31-10-2019
Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering 13 ledige pladser 24-10-2019
Sjakbajsen som leder 14 ledige pladser 06-11-2019
Systemstilladser - opstilling mv. 12 ledige pladser 02-12-2019
Teleskoplæsser - Certifikat 1 ledige pladser 26-08-2019
Se alle planlagte hold
Vejen som arbejdsplads - Certifikat 12 ledige pladser 16-09-2019
Se alle planlagte hold

Ikke datofastsatte kurser 

Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen
Anhugning på byggepladsen
Anhugning på byggepladsen
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger
Anvendelse af ekstraudstyr til entreprenørmaskiner
Armering - anv. af elektriske klippe-/bukkemask.
Armering - placering af indstøbningsdele
Avanceret mønsterbrolægning
Betjening af dozere
Betjening af dumpere
Betjening af entreprenørmaskiner
Betjening af gummihjulslæssere
Betjening af hydrauliske gravemaskiner
Betjening af minigravere og minilæssere
Betjening af personlifte
Betjening af rendegravere
Betjening af teleskoplæssere med mandskabskurv
Brolægning - Tilsyn af belægning ved anlægsarbejde
Brolægning, underlagsopbygning og komprimering
Byggepladslogistik
Bygningshåndværkerens takt og tone
CAD - 2D på byggepladsen
CAD - 3D på byggepladsen
CAD - Kommunikation på projektweb
Digital ansøgning i bygge- og miljøsager
Dimensionering og udlægning af vejasfaltmaterialer
Dykker - Assistance ved erhvervs-/redningsdykning
Dykker - Kammeroperatør på trykkammersystem
Dykker - Rept. i førstehjælp for dykker og dyk.ass
Dykker - Undervandssvejsning og højtryksspuling
Dykkerarbejde - undervandssprængning
Eftersyn af entreprenørmaskiner
Finplanering og regulering med entreprenørmaskiner
Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen
Forskalling - opstilling til vibreringsfri beton
Forskalling - udførelse af enkle løsninger
Graveskader - Forebyggelse
Håndt. af brændstoffer og smøremidler til ent.mask
Håndtering af uheld og ulykker
Impl. af arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirks.
IT i byggeprocessen - for udførende
Jura i byggeriet - anvendelse
Kabelarbejde - etablering af nyanlæg
Kabelarbejde - planlægning og samarbejde
Kabelarbejde - tegningslæsning og kabelsøgning
Kloakering - Afløbsplan for enfamiliehus
Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning
Kloakering - Ajorføring for TV-operatører
Kloakering - Anlæg til genbrug af vand
Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser
Kloakering - Arbejdsmiljø
Kloakering - Beregnig af koter, fald og rumfang mv
Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner
Kloakering - Dræning af bygværker
Kloakering - KS af afløbsinstallationer
Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer
Kloakering - Spuleoperatør
Kloakering - Strømpeforing af afløbsledninger
Kloakering - TV-inspektion af større ledninger
Kloakering - Udfør. af afløbinstall. i stål mv.
Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads
Komprimering med entreprenørmaskiner
Kundefokus og valg af klimaløsninger
Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg
Lasernivellering
Mindre blandeanlæg - mørtel og beton
Mål og læring i praktikcentret
Nedrivning - anvendelse af love og regler mv.
Opmåling og afsætning af bygge- og anlægsopgaver
Opstart af bygge- og anlægsprojekter
Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner
Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen
Projektweb - anvendelse på byggepladsen
Projektweb - dokumenthåndtering i udførelsesfasen
Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen
Slap armering - udførelse af enkle opgaver
Sprængteknik - udførelse af sprængninger
Systemforskalling - opstilling af vægforskalling
Teglblokke - udførelse og lovkrav
Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert.
Teleskoplæsser med gafler - betjening
Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirks.
Udstøbning af byggepladsbeton
Vejbygning - bygning af fortovsarealer
Vejbygning - Bygning af mindre veje - ubundne mat.
Vejbygning - Kontrol med entrepriser og udbud
Vejbygning - Kvalitetskontrol ved vejbygning
Vejbygning - Tilsyn med vej- og sidearealer

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok