Print  

KURSER

Byggeri

 

Nedenfor finder du kommende fælleskurser inden for byggeriet. 

Ud over de gængse kurser udbyder vi også asbest og epoxy, sjakbajs, stillads, miljø, byggepladsens funktioner (projekt-forståelse, -planlægning og –håndtering) samt vejen som arbejdsplads.

Se også: Seks ugers jobrettet uddannelse - positivlisten

Alle priser på kurserne er med forbehold for lovændringer.

Kommende kurser 

Ledige pladser 

Kursusdato 

Arbejdsmiljø-Sikkerhed og sundhed på byggepladsen 25 ledige pladser 19-12-2017
Armering - placering af indstøbningsdele 20 ledige pladser 15-11-2017
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 6 ledige pladser 05-09-2017
Se alle planlagte hold
Brolægning - forskrifter og regler 10 ledige pladser 02-10-2017
Brolægning - udførelse af kombinationsbrolægning 9 ledige pladser 03-10-2017
Brolægning - udførelse af mønsterbrolægning 9 ledige pladser 09-10-2017
Brolægning - udførelse af støttemure og trapper 6 ledige pladser 16-10-2017
CAD - 3D på byggepladsen 25 ledige pladser 09-10-2017
Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme. 24 ledige pladser 24-10-2017
Forskalling - opstilling til vibreringsfri beton 20 ledige pladser 17-10-2017
Grundlæggende faglig matematik 24 ledige pladser 16-10-2017
Grundlæggende faglig regning 25 ledige pladser 19-10-2017
Kabelarbejde - planlægning og samarbejde 23 ledige pladser 04-09-2017
Kabelarbejde - retablering af belægninger 25 ledige pladser 11-09-2017
Kloakrørlæggeruddannelsen 19 ledige pladser 06-11-2017
Kundefokus og valg af klimaløsninger. 24 ledige pladser 26-10-2017
Mindre blandeanlæg - mørtel og beton 20 ledige pladser 19-10-2017
Nivellering 20 ledige pladser 30-10-2017
PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse 20 ledige pladser 23-10-2017
Se alle planlagte hold
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater 2 ledige pladser 08-09-2017
Se alle planlagte hold
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 8 ledige pladser 08-09-2017
Se alle planlagte hold
Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer 12 ledige pladser 24-10-2017
Se alle planlagte hold
Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet 25 ledige pladser 18-12-2017
Sjakbajs - Byggeriets lov- og regelsystem 24 ledige pladser 15-12-2017
Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs 19 ledige pladser 27-11-2017
Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet 24 ledige pladser 01-12-2017
Sjakbajs - Procesgranskning og kvalitetssikring 25 ledige pladser 06-12-2017
Sjakbajs - Service og kundepleje 25 ledige pladser 14-12-2017
Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering 25 ledige pladser 08-12-2017
Sjakbajsen som leder 25 ledige pladser 21-12-2017
Systemforskalling - opstilling af vægforskalling 20 ledige pladser 12-10-2017
Systemstilladser - opstilling mv. 0 ledige pladser 04-12-2017
Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert. 8 ledige pladser 18-12-2017
Teleskoplæsser med gafler - betjening 6 ledige pladser 04-12-2017
Se alle planlagte hold
Udstøbning af byggepladsbeton 20 ledige pladser 20-11-2017
Vejen som arbejdsplads - Certifikat 20 ledige pladser 04-09-2017
Se alle planlagte hold

Ikke datofastsatte kurser 

Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen
Anhugning på byggepladsen
Anhugning på byggepladsen
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger
Anvendelse af ekstraudstyr til entreprenørmaskiner
Armering - anv. af elektriske klippe-/bukkemask.
Avanceret mønsterbrolægning
Betjening af dozere
Betjening af dumpere
Betjening af entreprenørmaskiner
Betjening af gummihjulslæssere
Betjening af hydrauliske gravemaskiner
Betjening af minigravere og minilæssere
Betjening af personlifte
Betjening af rendegravere
Betjening af teleskoplæssere med mandskabskurv
Brolægning - Tilsyn af belægning ved anlægsarbejde
Brolægning, underlagsopbygning og komprimering
Byggepladslogistik
Bygningshåndværkerens takt og tone
CAD - 2D på byggepladsen
CAD - Kommunikation på projektweb
Digital ansøgning i bygge- og miljøsager
Dimensionering og udlægning af vejasfaltmaterialer
Dykker - Assistance ved erhvervs-/redningsdykning
Dykker - Kammeroperatør på trykkammersystem
Dykker - Rept. i førstehjælp for dykker og dyk.ass
Dykker - Undervandssvejsning og højtryksspuling
Dykkerarbejde - undervandssprængning
Eftersyn af entreprenørmaskiner
Finplanering og regulering med entreprenørmaskiner
Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen
Forskalling - udførelse af enkle løsninger
Graveskader - Forebyggelse
Håndt. af brændstoffer og smøremidler til ent.mask
Håndtering af uheld og ulykker
Impl. af arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirks.
IT i byggeprocessen - for udførende
Jura i byggeriet - anvendelse
Kabelarbejde - etablering af nyanlæg
Kabelarbejde - tegningslæsning og kabelsøgning
Kloakering - Afløbsplan for enfamiliehus
Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning
Kloakering - Ajorføring for TV-operatører
Kloakering - Anlæg til genbrug af vand
Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser
Kloakering - Arbejdsmiljø
Kloakering - Beregnig af koter, fald og rumfang mv
Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner
Kloakering - Dræning af bygværker
Kloakering - KS af afløbsinstallationer
Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer
Kloakering - Spuleoperatør
Kloakering - Strømpeforing af afløbsledninger
Kloakering - TV-inspektion af større ledninger
Kloakering - Udfør. af afløbinstall. i stål mv.
Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads
Komprimering med entreprenørmaskiner
Kundefokus og valg af klimaløsninger
Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg
Lasernivellering
Mål og læring i praktikcentret
Nedrivning - anvendelse af love og regler mv.
Opmåling og afsætning af bygge- og anlægsopgaver
Opstart af bygge- og anlægsprojekter
Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner
Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen
Projektweb - anvendelse på byggepladsen
Projektweb - dokumenthåndtering i udførelsesfasen
Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen
Slap armering - udførelse af enkle opgaver
Sprængteknik - udførelse af sprængninger
Teglblokke - udførelse og lovkrav
Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirks.
Vejbygning - bygning af fortovsarealer
Vejbygning - Bygning af mindre veje - ubundne mat.
Vejbygning - Kontrol med entrepriser og udbud
Vejbygning - Kvalitetskontrol ved vejbygning
Vejbygning - Tilsyn med vej- og sidearealer

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok