Print  

KURSER

Byggeri

 

Nedenfor finder du kommende fælleskurser inden for byggeriet. 

Ud over de gængse kurser udbyder vi også asbest og epoxy, sjakbajs, stillads, miljø, byggepladsens funktioner (projekt-forståelse, -planlægning og –håndtering) samt vejen som arbejdsplads.

Se også: Seks ugers jobrettet uddannelse - positivlisten

Alle priser på kurserne er med forbehold for lovændringer.

Kommende kurser 

Ledige pladser 

Kursusdato 

Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen 16 ledige pladser 06-01-2020
Se alle planlagte hold
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 16 ledige pladser 02-06-2020
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 13 ledige pladser 23-01-2020
Se alle planlagte hold
Brolægning - forskrifter og regler 16 ledige pladser 27-01-2020
Se alle planlagte hold
Brolægning - mønsterbrolægning 16 ledige pladser 03-02-2020
Forskalling - Introduktion til specielle løsninger 16 ledige pladser 27-01-2020
Kloakmesteruddannelsen - praktikdelen 24 ledige pladser 20-01-2020
Kloakmesteruddannelsen - teoridelen 24 ledige pladser 06-02-2020
Nivellering 25 ledige pladser 06-01-2020
Se alle planlagte hold
Opmåling og afsætning af bygge- og anlægsopgaver 15 ledige pladser 13-01-2020
PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse 16 ledige pladser 09-03-2020
Se alle planlagte hold
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater 26 ledige pladser 16-01-2020
Se alle planlagte hold
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater - Engelsk 0 ledige pladser 09-12-2019
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 15 ledige pladser 30-01-2020
Se alle planlagte hold
Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer 13 ledige pladser 10-03-2020
Se alle planlagte hold
Slap armering - trin 1 16 ledige pladser 03-02-2020
Systemstilladser - opstilling mv. 11 ledige pladser 06-01-2020
Se alle planlagte hold
Teleskoplæsser - Certifikat 3 ledige pladser 16-12-2019
Se alle planlagte hold
Vejbygning - bygning af fortovsarealer 16 ledige pladser 20-01-2020
Se alle planlagte hold
Vejen som arbejdsplads - Certifikat 5 ledige pladser 16-12-2019
Se alle planlagte hold
Vejen som arbejdsplads - Certifikat - Polsk 16 ledige pladser 30-01-2020
Se alle planlagte hold

Ikke datofastsatte kurser 

Anhugning på byggepladsen
Anhugning på byggepladsen
Anvendelse af ekstraudstyr til entreprenørmaskiner
Armering - anv. af elektriske klippe-/bukkemask.
Armering - placering af indstøbningsdele
Avanceret mønsterbrolægning
Betjening af dozere
Betjening af dumpere
Betjening af entreprenørmaskiner
Betjening af gummihjulslæssere
Betjening af hydrauliske gravemaskiner
Betjening af minigravere og minilæssere
Betjening af personlifte
Betjening af rendegravere
Betjening af teleskoplæssere med mandskabskurv
Brolægning - Tilsyn af belægning ved anlægsarbejde
Brolægning, underlagsopbygning og komprimering
Byggepladslogistik
Bygningshåndværkerens takt og tone
CAD - 2D på byggepladsen
CAD - 3D på byggepladsen
CAD - Kommunikation på projektweb
Digital ansøgning i bygge- og miljøsager
Dimensionering og udlægning af vejasfaltmaterialer
Dykker - Assistance ved erhvervs-/redningsdykning
Dykker - Kammeroperatør på trykkammersystem
Dykker - Rept. i førstehjælp for dykker og dyk.ass
Dykker - Undervandssvejsning og højtryksspuling
Dykkerarbejde - undervandssprængning
Eftersyn af entreprenørmaskiner
Finplanering og regulering med entreprenørmaskiner
Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen
Forskalling - opstilling til vibreringsfri beton
Forskalling - udførelse af enkle løsninger
Graveskader - Forebyggelse
Håndt. af brændstoffer og smøremidler til ent.mask
Håndtering af uheld og ulykker
Impl. af arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirks.
IT i byggeprocessen - for udførende
Jura i byggeriet - anvendelse
Kabelarbejde - etablering af nyanlæg
Kabelarbejde - planlægning og samarbejde
Kabelarbejde - retablering af belægninger
Kabelarbejde - tegningslæsning og kabelsøgning
Kloakering - Afløbsplan for enfamiliehus
Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning
Kloakering - Ajorføring for TV-operatører
Kloakering - Anlæg til genbrug af vand
Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser
Kloakering - Arbejdsmiljø
Kloakering - Beregnig af koter, fald og rumfang mv
Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner
Kloakering - Dræning af bygværker
Kloakering - KS af afløbsinstallationer
Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer
Kloakering - Spuleoperatør
Kloakering - Strømpeforing af afløbsledninger
Kloakering - TV-inspektion af større ledninger
Kloakering - Udfør. af afløbinstall. i stål mv.
Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads
Komprimering med entreprenørmaskiner
Kundefokus og valg af klimaløsninger
Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg
Lasernivellering
Mindre blandeanlæg - mørtel og beton
Mål og læring i praktikcentret
Nedrivning - anvendelse af love og regler mv.
Opstart af bygge- og anlægsprojekter
Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner
Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen
Projektweb - anvendelse på byggepladsen
Projektweb - dokumenthåndtering i udførelsesfasen
Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen
Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs
Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs
Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs
Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs
Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet
Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet
Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet
Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet
Slap armering - udførelse af enkle opgaver
Sprængteknik - udførelse af sprængninger
Systemforskalling - opstilling af vægforskalling
Teglblokke - udførelse og lovkrav
Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert.
Teleskoplæsser med gafler - betjening
Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirks.
Udstøbning af byggepladsbeton
Vejbygning - Bygning af mindre veje - ubundne mat.
Vejbygning - Kontrol med entrepriser og udbud
Vejbygning - Kvalitetskontrol ved vejbygning
Vejbygning - Tilsyn med vej- og sidearealer

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok