Print  

KURSER

Facility services (vagt, ejendomsservice, rengøring)

Nedenfor finder du kommende fælleskurser inden for facility services. 

Se også: Seks ugers jobrettet uddannelse - positivlisten

Alle priser på kurserne er med forbehold for lovændringer.


Ikke datofastsatte kurser 

Affaldshåndtering - ejendomsservice
Ajourføring af retsregler og sikring for vagter
Anretning, servering og brugerbetjening
Anvend informationer fra internettet til jobbrug
Arbejde på patienthotel
Beboerkommunikation i hverdagen, ejendomsservice
Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask
Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave
Borgere med misbrugsproblemer
Byggesagsforløb - ejendomsservice
Bygningens installationer - ejendomsservice
Bygningsdrift og budgetlægning - ejendomsservice
Daglig erhvervsrengøring
Databasevedligeholdelse til jobbrug
Drift og omkostninger
Drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg
Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation
Ejendommens vedligeholdelse
Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme
Energioptimering i bygninger, daglig drift
Energirigtig kørsel, kategori B
Etablering af selvstyrende grupper
Event sikkerhed
Formidling til brugere og beboere, ejendomsservice
Gerningsstedsbevaring for vagter
Grundlæggende beskæring
Græs, vækstforhold og pleje
Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver
Hygiejnestandarden
Højderengøring og industriservice
Indeklima
Indendørs tekniske hjælpemidler - ejendomsservice
Indretning og vedligeholdelse af legepladser
Institutions- og boligservice
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
Kommunikation i teams
Kommunikation og konflikthåndtering for vagter
Konflikthåndtering for erfarne vagter
Konflikthåndtering ved operativ myndighedsudøvelse
Kontakt med psykisk syge
Kontorsupport
Kulturforståelse for vagter
Kundeservice og kommunikation for vagter
Kundeservice og kvalitetsstyring
Køreteknik, miljø og arbejdsfunktioner
Mad og kultur
Magtanvendelse under konflikter for vagter
Miljø i praksis, ejendomsservice
Oliebehandlede gulve
Patienttransport og forflytning m.v.
Periodisk rengøring
Personlig planlægning af rengøringsarbejdet
Planteservice
Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje
Polishbehandlede gulve
Rengøring af boligtekstiler
Rengøring af fødevarevirksomhed
Rengøring af maskiner i non-food industrien
Rengøring af rene rum
Rengøring af renrum
Rengøring af transportmidler
Rengøring og skadeservice: Løsøre
Rengøring og skadeservice: Midler og maskiner
Rengøring og skadeservice: Sikkerhed
Rengøring og skadeservice: Skade dokumentation
Rengøring og skadeservice: Vand, fugt, skimmel
Rengøringsmidler og materialekendskab
Rengøringsudstyr og -metoder
Salg og administration
Samarbejde i grupper i virksomheden
Security Awareness for vagter
Selvevaluering i produktionsgrupper
Service af el-låse og video, ejendomsservice
Service i rengøringsarbejdet
Service og betjening af maskiner, ejendomsservice
Sidemandsoplæring
Skadedyr i ejendomme, arter og skade - ejd.service
Skadedyr i ejendomme, problemløsning - ejd.service
Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger
Særlige specialbehandlinger
Teambuilding for selvstyrende grupper
Teknisk opdatering i alarmsystemer for vagter
Teknisk service v. konferencer mv. ejendomsservice
Tilberedning og servering samt diæter
Tryghedsskabende aktiviteter - ejendomsservice
Udvidet beskæring
Ukrudtbekæmpelse uden kemi
Vagtens opgaver ved store ulykker og katastrofer
Vask og vedligehold af brugstekstiler
Vedligeholdelsesopgaver
Ventilation og indeklima - ejendomsservice
Værkstedsteknik, gartnerområdet

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok