Print  

KURSER

Facility services (vagt, ejendomsservice, rengøring)

Nedenfor finder du kommende fælleskurser inden for facility services. 

Se også: Seks ugers jobrettet uddannelse - positivlisten

Alle priser på kurserne er med forbehold for lovændringer.


Kommende kurser 

Ledige pladser 

Kursusdato 

ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. 1 ledige pladser 13-08-2018
Se alle planlagte hold
Affaldshåndtering, ejendomsservice 9 ledige pladser 13-08-2018
Ajourføring af retsregler og sikring for vagter 18 ledige pladser 11-12-2018
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 6 ledige pladser 14-08-2018
Se alle planlagte hold
Brush up - Rengøringen i renrum 20 ledige pladser 11-10-2018
Direkte prøve til Grundlæggende vagt 6 ledige pladser 05-09-2018
Se alle planlagte hold
Dørmandsudd. - grundlag for autorisation - aften. 0 ledige pladser 11-09-2018
Dørmandsudd.-grundlag for autorisation-aften Esbjerg 22 ledige pladser 22-10-2018
Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme 16 ledige pladser 22-10-2018
Event sikkerhed 22 ledige pladser 29-10-2018
Event sikkerhed - planlægning og ledelse 20 ledige pladser 03-12-2018
Gerningsstedsbevaring for vagter 20 ledige pladser 13-11-2018
Grundlæggende beskæring 15 ledige pladser 17-12-2018
Grundlæggende rengøringshygiejne 0 ledige pladser 09-10-2018
Se alle planlagte hold
Grundlæggende vagt 12 ledige pladser 05-11-2018
Se alle planlagte hold
Grundlæggende vagt - Odense 0 ledige pladser 15-08-2018
Hospitalshygiejne 15 ledige pladser 24-09-2018
Hygiejne på skoler og institutioner 16 ledige pladser 27-09-2018
Indretning og vedligeholdelse af legepladser 5 ledige pladser 17-09-2018
Konflikthåndtering for erfarne vagter 0 ledige pladser 26-09-2018
Se alle planlagte hold
Kundefokus og valg af klimaløsninger 16 ledige pladser 17-12-2018
Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere 4 ledige pladser 13-08-2018
Miljø- og energioptimering 2, ejendomsservice 14 ledige pladser 08-10-2018
Måling og vurdering af rengøringskvalitet 16 ledige pladser 10-09-2018
Periodisk rengøring 14 ledige pladser 03-12-2018
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling 20 ledige pladser 08-11-2018
Rengøring af boligtekstiler 16 ledige pladser 19-12-2018
Rengøringsmidler og materialekendskab 10 ledige pladser 17-09-2018
Rengøringsudstyr og -metoder 14 ledige pladser 26-11-2018
Security Awareness for vagter 0 ledige pladser 22-08-2018
Se alle planlagte hold
Service i rengøringsarbejdet 16 ledige pladser 17-12-2018
Sikkerhedsreceptionist 19 ledige pladser 06-11-2018
Syn af boliger, ejendomsservice 1 ledige pladser 19-11-2018
Teknisk opdatering i alarmsystemer for vagter 0 ledige pladser 18-09-2018
Ukrudtbekæmpelse uden kemi 15 ledige pladser 22-10-2018
Vagtens arbejde med forskellige grupper i samfunde 0 ledige pladser 10-10-2018
Se alle planlagte hold
Vagtens håndtering af psykisk syge 0 ledige pladser 09-10-2018
Vagtens opgaver ved store ulykker og katastrofer 0 ledige pladser 11-09-2018
Se alle planlagte hold

Ikke datofastsatte kurser 

Affaldshåndtering - ejendomsservice
Ajourføring af retsregler og sikring for vagter
Anretning, servering og brugerbetjening
Anvend informationer fra internettet til jobbrug
Arbejde på patienthotel
Beboerkommunikation i hverdagen, ejendomsservice
Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask
Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave
Borgere med misbrugsproblemer
Byggesagsforløb - ejendomsservice
Bygningens installationer - ejendomsservice
Bygningsdrift og budgetlægning - ejendomsservice
Daglig erhvervsrengøring
Databasevedligeholdelse til jobbrug
Drift og omkostninger
Drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg
Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation
Ejendommens vedligeholdelse
Energioptimering i bygninger, daglig drift
Energirigtig kørsel, kategori B
Etablering af selvstyrende grupper
Formidling til brugere og beboere, ejendomsservice
Gerningsstedsbevaring for vagter
Græs, vækstforhold og pleje
Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver
Hygiejnestandarden
Højderengøring og industriservice
Indeklima
Indendørs tekniske hjælpemidler - ejendomsservice
Institutions- og boligservice
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
Kommunikation i teams
Kommunikation og konflikthåndtering for vagter
Konflikthåndtering ved operativ myndighedsudøvelse
Kontakt med psykisk syge
Kontorsupport
Kulturforståelse for vagter
Kundeservice og kommunikation for vagter
Kundeservice og kvalitetsstyring
Køreteknik, miljø og arbejdsfunktioner
Mad og kultur
Magtanvendelse under konflikter for vagter
Miljø i praksis, ejendomsservice
Oliebehandlede gulve
Patienttransport og forflytning m.v.
Periodisk rengøring
Personlig planlægning af rengøringsarbejdet
Planteservice
Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje
Polishbehandlede gulve
Rengøring af fødevarevirksomhed
Rengøring af maskiner i non-food industrien
Rengøring af rene rum
Rengøring af renrum
Rengøring af transportmidler
Rengøring og skadeservice: Løsøre
Rengøring og skadeservice: Midler og maskiner
Rengøring og skadeservice: Sikkerhed
Rengøring og skadeservice: Skade dokumentation
Rengøring og skadeservice: Vand, fugt, skimmel
Salg og administration
Samarbejde i grupper i virksomheden
Security Awareness for vagter
Selvevaluering i produktionsgrupper
Service af el-låse og video, ejendomsservice
Service i rengøringsarbejdet
Service og betjening af maskiner, ejendomsservice
Sidemandsoplæring
Skadedyr i ejendomme, arter og skade - ejd.service
Skadedyr i ejendomme, problemløsning - ejd.service
Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger
Særlige specialbehandlinger
Teambuilding for selvstyrende grupper
Teknisk opdatering i alarmsystemer for vagter
Teknisk service v. konferencer mv. ejendomsservice
Tilberedning og servering samt diæter
Tryghedsskabende aktiviteter - ejendomsservice
Udvidet beskæring
Vask og vedligehold af brugstekstiler
Vedligeholdelsesopgaver
Ventilation og indeklima - ejendomsservice
Værkstedsteknik, gartnerområdet

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok