Print  

KURSER

Facility services (vagt, ejendomsservice, rengøring)

Nedenfor finder du kommende fælleskurser inden for facility services. 

Se også: Seks ugers jobrettet uddannelse - positivlisten

Alle priser på kurserne er med forbehold for lovændringer.


Kommende kurser 

Ledige pladser 

Kursusdato 

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 5 ledige pladser 14-02-2018
Se alle planlagte hold
Brush up - Rengøringen i renrum 15 ledige pladser 23-04-2018
Byggesagsforløb, ejendomsservice 16 ledige pladser 09-04-2018
Direkte prøve til Grundlæggende vagt 8 ledige pladser 31-01-2018
Se alle planlagte hold
Ejendommens installationer, ejendomsservice 15 ledige pladser 19-04-2018
Ejendomsdrift, budgettering, ejendomsservice 16 ledige pladser 21-03-2018
Ejendomsdrift, forebyggelse af skader og eftersyn 16 ledige pladser 26-03-2018
Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme 16 ledige pladser 22-10-2018
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 15 ledige pladser 09-04-2018
God ergonomi i rengøringsarbejdet 16 ledige pladser 23-04-2018
Graffiti - fjernelse 16 ledige pladser 20-04-2018
Grundlæg. vagt direkte praktisk + teoretisk prøve 0 ledige pladser 26-01-2018
Grundlæggende beskæring 16 ledige pladser 17-12-2018
Grundlæggende rengøringshygiejne 16 ledige pladser 25-04-2018
Grundlæggende vagt 12 ledige pladser 30-04-2018
Se alle planlagte hold
Grundlæggende vagt - Holstebro 10 ledige pladser 27-02-2018
Hospitalshygiejne 16 ledige pladser 24-09-2018
Hygiejne på skoler og institutioner 16 ledige pladser 27-09-2018
Indretning og vedligeholdelse af legepladser 16 ledige pladser 29-01-2018
Kommunikation og konflikthåndtering for vagter 20 ledige pladser 11-06-2018
Konflikthåndtering for erfarne vagter 20 ledige pladser 23-05-2018
Kulturforståelse for vagter 20 ledige pladser 17-05-2018
Kundefokus og valg af klimaløsninger 16 ledige pladser 17-12-2018
Kundeservice og kommunikation for vagter 19 ledige pladser 13-02-2018
Magtanvendelse under konflikter for vagter 20 ledige pladser 04-06-2018
Mikrofiberrengøring 15 ledige pladser 01-05-2018
Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice 16 ledige pladser 04-04-2018
Miljø- og energioptimering 2, ejendomsservice 16 ledige pladser 08-10-2018
Måling og vurdering af rengøringskvalitet 16 ledige pladser 10-09-2018
Optimering af rengøringsmetoder og arbejdsgange 13 ledige pladser 05-04-2018
Periodisk rengøring 16 ledige pladser 03-12-2018
Personlig planlægning af rengøringsarbejdet 16 ledige pladser 04-07-2018
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling 16 ledige pladser 29-11-2018
Rengøring af boligtekstiler 16 ledige pladser 19-12-2018
Rengøring af transportmidler 15 ledige pladser 17-04-2018
Rengøringsmidler og materialekendskab 16 ledige pladser 17-09-2018
Se alle planlagte hold
Rengøringsudstyr og -metoder 16 ledige pladser 26-11-2018
Security Awareness for vagter 20 ledige pladser 07-06-2018
Service i rengøringsarbejdet 16 ledige pladser 17-12-2018
Sikkerhedsreceptionist 20 ledige pladser 06-11-2018
Teknisk opdatering i alarmsystemer for vagter 20 ledige pladser 24-05-2018
Teknisk service, konferenceudstyr, ejendomsservice 14 ledige pladser 12-02-2018
Tilberedning og servering samt diæter 15 ledige pladser 09-04-2018
Trappevask 16 ledige pladser 06-07-2018
Tryghedsskabende aktiviteter, ejendomsservice 16 ledige pladser 30-04-2018
Ukrudtbekæmpelse uden kemi 16 ledige pladser 22-10-2018
Vagtens arbejde med forskellige grupper i samfundet 0 ledige pladser 06-02-2018
Se alle planlagte hold
Vagtens opgaver ved store ulykker og katastrofer 20 ledige pladser 15-05-2018
Se alle planlagte hold

Ikke datofastsatte kurser 

Affaldshåndtering - ejendomsservice
Ajourføring af retsregler og sikring for vagter
Anretning, servering og brugerbetjening
Anvend informationer fra internettet til jobbrug
Arbejde på patienthotel
Beboerkommunikation i hverdagen, ejendomsservice
Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask
Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave
Borgere med misbrugsproblemer
Byggesagsforløb - ejendomsservice
Bygningens installationer - ejendomsservice
Bygningsdrift og budgetlægning - ejendomsservice
Daglig erhvervsrengøring
Databasevedligeholdelse til jobbrug
Drift og omkostninger
Drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg
Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation
Ejendommens vedligeholdelse
Energioptimering i bygninger, daglig drift
Energirigtig kørsel, kategori B
Etablering af selvstyrende grupper
Event sikkerhed
Formidling til brugere og beboere, ejendomsservice
Gerningsstedsbevaring for vagter
Græs, vækstforhold og pleje
Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver
Hygiejnestandarden
Højderengøring og industriservice
Indeklima
Indendørs tekniske hjælpemidler - ejendomsservice
Institutions- og boligservice
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
Kommunikation i teams
Konflikthåndtering ved operativ myndighedsudøvelse
Kontakt med psykisk syge
Kontorsupport
Kundeservice og kvalitetsstyring
Køreteknik, miljø og arbejdsfunktioner
Mad og kultur
Magtanvendelse under konflikter for vagter
Miljø i praksis, ejendomsservice
Oliebehandlede gulve
Patienttransport og forflytning m.v.
Periodisk rengøring
Planteservice
Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje
Polishbehandlede gulve
Rengøring af fødevarevirksomhed
Rengøring af maskiner i non-food industrien
Rengøring af rene rum
Rengøring af renrum
Rengøring og skadeservice: Løsøre
Rengøring og skadeservice: Midler og maskiner
Rengøring og skadeservice: Sikkerhed
Rengøring og skadeservice: Skade dokumentation
Rengøring og skadeservice: Vand, fugt, skimmel
Salg og administration
Samarbejde i grupper i virksomheden
Security Awareness for vagter
Selvevaluering i produktionsgrupper
Service af el-låse og video, ejendomsservice
Service i rengøringsarbejdet
Service og betjening af maskiner, ejendomsservice
Sidemandsoplæring
Skadedyr i ejendomme, arter og skade - ejd.service
Skadedyr i ejendomme, problemløsning - ejd.service
Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger
Særlige specialbehandlinger
Teambuilding for selvstyrende grupper
Teknisk opdatering i alarmsystemer for vagter
Teknisk service v. konferencer mv. ejendomsservice
Tryghedsskabende aktiviteter - ejendomsservice
Udvidet beskæring
Vask og vedligehold af brugstekstiler
Vedligeholdelsesopgaver
Ventilation og indeklima - ejendomsservice
Værkstedsteknik, gartnerområdet

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok