Print  

KURSER

Facility services (vagt, ejendomsservice, rengøring)

Nedenfor finder du kommende fælleskurser inden for facility services. 

Se også: Seks ugers jobrettet uddannelse - positivlisten

Alle priser på kurserne er med forbehold for lovændringer.


Kommende kurser 

Ledige pladser 

Kursusdato 

Affaldshåndtering 22 ledige pladser 11-09-2017
Ajourføring af retsregler og sikring for vagter 0 ledige pladser 29-08-2017
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 12 ledige pladser 22-08-2017
Se alle planlagte hold
Byggesagsforløb - ejendomsservice 16 ledige pladser 25-09-2017
Bygningens installationer - ejendomsservice 16 ledige pladser 16-10-2017
Direkte prøve til Grundlæggende vagt 8 ledige pladser 06-09-2017
Se alle planlagte hold
Dørmandsudd. - grundlag for autorisation 15 ledige pladser 18-09-2017
Ejendommens vedligeholdelse 16 ledige pladser 16-10-2017
Energioptimering i bygninger, daglig drift 14 ledige pladser 19-09-2017
Grundlæggende beskæring 16 ledige pladser 09-10-2017
Grundlæggende vagt 13 ledige pladser 20-11-2017
Se alle planlagte hold
Grundlæggende vagt - Kolding 0 ledige pladser 02-10-2017
Hospitalshygiejne 16 ledige pladser 06-11-2017
Indendørs tekniske hjælpemidler - ejendomsservice 16 ledige pladser 20-12-2017
Kommunikation og konflikthåndtering for vagter 20 ledige pladser 09-10-2017
Konflikthåndtering ved operativ myndighedsudøvelse 0 ledige pladser 20-11-2017
Kundefokus og valg af klimaløsninger. 24 ledige pladser 26-10-2017
Se alle planlagte hold
Magtanvendelse under konflikter for vagter 19 ledige pladser 03-10-2017
Se alle planlagte hold
Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere 2 ledige pladser 06-11-2017
Optimering af rengøringsmetoder og arbejdsgange 16 ledige pladser 09-11-2017
Periodisk rengøring 18 ledige pladser 09-10-2017
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling* 16 ledige pladser 13-09-2017
Rengøring af transportmidler 18 ledige pladser 25-09-2017
Se alle planlagte hold
Security Awareness for vagter 19 ledige pladser 22-12-2017
Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 15 ledige pladser 13-12-2017
Teknisk opdatering i alarmsystemer for vagter 19 ledige pladser 12-09-2017
Teknisk service v. konferencer mv. ejendomsservice 15 ledige pladser 11-12-2017
Tilberedning og servering samt diæter 22 ledige pladser 18-12-2017
Trappevask 16 ledige pladser 18-12-2017
Tryghedsskabende aktiviteter - ejendomsservice 16 ledige pladser 29-11-2017
Udvidet beskæring 16 ledige pladser 18-12-2017
Værkstedsteknik, gartnerområdet 16 ledige pladser 20-11-2017

Ikke datofastsatte kurser 

Affaldshåndtering - ejendomsservice
Ajourføring af retsregler og sikring for vagter
Anretning, servering og brugerbetjening
Anvend informationer fra internettet til jobbrug
Arbejde på patienthotel
Beboerkommunikation i hverdagen, ejendomsservice
Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask
Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave
Borgere med misbrugsproblemer
Bygningsdrift og budgetlægning - ejendomsservice
Daglig erhvervsrengøring
Databasevedligeholdelse til jobbrug
Drift og omkostninger
Drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg
Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation
Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme
Energirigtig kørsel, kategori B
Etablering af selvstyrende grupper
Event sikkerhed
Formidling til brugere og beboere, ejendomsservice
Gerningsstedsbevaring for vagter
Grundlæggende rengøringshygiejne
Græs, vækstforhold og pleje
Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver
Hygiejnestandarden
Højderengøring og industriservice
Indeklima
Indretning og vedligeholdelse af legepladser
Institutions- og boligservice
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
Kommunikation i teams
Konflikthåndtering for erfarne vagter
Kontakt med psykisk syge
Kontorsupport
Kulturforståelse for vagter
Kundeservice og kommunikation for vagter
Kundeservice og kvalitetsstyring
Køreteknik, miljø og arbejdsfunktioner
Mad og kultur
Magtanvendelse under konflikter for vagter
Miljø i praksis, ejendomsservice
Måling og vurdering af rengøringskvalitet
Oliebehandlede gulve
Patienttransport og forflytning m.v.
Periodisk rengøring
Personlig planlægning af rengøringsarbejdet
Planteservice
Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje
Polishbehandlede gulve
Rengøring af boligtekstiler
Rengøring af fødevarevirksomhed
Rengøring af maskiner i non-food industrien
Rengøring af rene rum
Rengøring af renrum
Rengøring og skadeservice: Løsøre
Rengøring og skadeservice: Midler og maskiner
Rengøring og skadeservice: Sikkerhed
Rengøring og skadeservice: Skade dokumentation
Rengøring og skadeservice: Vand, fugt, skimmel
Rengøringsmidler og materialekendskab
Rengøringsudstyr og -metoder
Salg og administration
Samarbejde i grupper i virksomheden
Security Awareness for vagter
Selvevaluering i produktionsgrupper
Service af el-låse og video, ejendomsservice
Service i rengøringsarbejdet
Service og betjening af maskiner, ejendomsservice
Sidemandsoplæring
Skadedyr i ejendomme, arter og skade - ejd.service
Skadedyr i ejendomme, problemløsning - ejd.service
Særlige specialbehandlinger
Teambuilding for selvstyrende grupper
Teknisk opdatering i alarmsystemer for vagter
Ukrudtbekæmpelse uden kemi
Vagtens opgaver ved store ulykker og katastrofer
Vask og vedligehold af brugstekstiler
Vedligeholdelsesopgaver
Ventilation og indeklima - ejendomsservice

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok