Print  

KURSER

Transport og logistik

KØREKORT TIL LASTBIL OG BUS - løbende holdstart

ALL INCLUSIVE - alt i én pakke til din virksomhed. Vi holder styr på opdatering af lovpligtige kurser, hjælper med det administrative og meget mere!

Nedenfor finder du kommende fælleskurser inden for transport og logistik. Alle priser på kurserne er med forbehold for lovændringer.

Se også: Seks ugers jobrettet uddannelse - positivlisten

Kommende kurser 

Ledige pladser 

Kursusdato 

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 3 ledige pladser 03-12-2018
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank 3 ledige pladser 03-12-2018
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1 1 ledige pladser 03-12-2018
ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. 3 ledige pladser 03-12-2018
ADR Repetition - Grundkursus 3 ledige pladser 12-11-2018
Se alle planlagte hold
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1 2 ledige pladser 12-11-2018
Se alle planlagte hold
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1 + Klasse 7 2 ledige pladser 12-11-2018
Se alle planlagte hold
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 7 1 ledige pladser 12-11-2018
Se alle planlagte hold
ADR Repetition - Grundkursus + Tank 1 ledige pladser 12-11-2018
Se alle planlagte hold
ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1 2 ledige pladser 12-11-2018
Se alle planlagte hold
Enhedslaster 6 ledige pladser 09-11-2018
EU efterudd.gods, køretekn.ajourf, ajourf stykgods 6 ledige pladser 26-11-2018
EU efteruddannelse for buschauffører 1 ledige pladser 12-11-2018
Se alle planlagte hold
EU-efteruddannelse for godschauffører 22 ledige pladser 07-01-2019
Se alle planlagte hold
Gaffeltruck - Forklift in English 0 ledige pladser 22-11-2018
Gaffeltruck, certifikatkursus B, 7 dage 8 ledige pladser 26-11-2018
Se alle planlagte hold
Godstransport med lastbil 3 ledige pladser 05-11-2018
Se alle planlagte hold
International godstransport 6 ledige pladser 10-12-2018
Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm 10 ledige pladser 11-02-2019
Se alle planlagte hold
Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring 0 ledige pladser 06-11-2018
Se alle planlagte hold
Kørsel med vogntog, kategori C/E 0 ledige pladser 19-11-2018
Lagerindretning og lagerarbejde 5 ledige pladser 02-11-2018
Lagerstyring med it - udvidede funktioner 3 ledige pladser 12-11-2018
Lagerøkonomi 4 ledige pladser 19-11-2018
Logistik og samarbejde 2 ledige pladser 26-11-2018
Se alle planlagte hold
Manuel lagerstyring 3 ledige pladser 07-11-2018
Manøvrering gaffeltruck, stabler og færdselslære 6 ledige pladser 04-02-2019
Mobile kraner >30 tonsmeter 2 ledige pladser 03-12-2018
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis 12 ledige pladser 05-11-2018
Personbefordring med bus 1 ledige pladser 05-11-2018
Se alle planlagte hold
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling 7 ledige pladser 08-11-2018
Stregkoder og håndterminaler 6 ledige pladser 06-05-2019
Se alle planlagte hold
Teleskoplæsser - Certifikat 1 ledige pladser 14-01-2019
Se alle planlagte hold
Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter 1 ledige pladser 03-12-2018

Ikke datofastsatte kurser 

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 + 7
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 7
ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank
ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 7+Tank
ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Kl.1 + Kl.7
ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 7
ADR Specialiseringskursus - Klasse 1
ADR Specialiseringskursus - Klasse 7
ADR Specialiseringskursus - Tank
Anhugning af byrder
Anvendelse af RFID i lagerarbejdet
Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer
Befordring af bevægelseshæmmede
Befordring af fysisk handicappede passagerer
Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik
Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.
Billettering og check af rejsehjemmel
Billettering og god kundebetjening
Brancherettet kørsel, m. high fidelity simulator
Defensiv kørsel og manøv. m. high fidelity simul.
Direkte prøve gaffeltruckcertifikat A eller B
Energirigtig kørsel
Energirigtig kørsel, m. high fidelity simulator
Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører
EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del
EU-Efteruddannelse for rute- og bybuschauffører
Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage
Gaffeltruck B for erfarne førere
Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.
Grundlæggende flakkøretøjer
Grundlæggende kvalifikationer for varebilschauffør
Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil
Håndtering af mælk og mejeriprod. under deltransp.
Håndtering af olie- og kemikalieaffald
Håndtering af olie- og kemikalieaffald
Individuel kompetencevurdering i AMU
Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil
Introduktion til offentlig servicetrafik
Kommunikation og kulturforståelse
Konflikthåndtering for personbefordringschauffører
Kundeservice
Køre- og hviletidsregler
Køreteknik
Køreteknik - vanskelige trafikale situationer
Køreteknik ajourføring
Køreteknik ajourføring
Køreteknik for to/tre-hjulede køretøjer
Køreteknik og manøvrering
Køreteknik og ny teknologi
Kørsel med lastbil - uheldsforebyggelse
Kørsel med modulvogntog
Kørsel med specielle busser
Kørsel med sættevogn
Kørsel med vogntog, kategori D/E
Lastsikring og stuvning af gods
Manøvrering gaffeltruck, stabler og færdselslære.
Manøvrering, forsikringer og færdselsregler
Natdistribution for godschauffører i byområder
Personbefordring for lastbilchauffører
Personbefordring med bus - ordinær kvalifikation
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Ren- og vedligehold af busser
Rutebilkørsel udbud
Rutebuskørsel
Sikker adfærd - nul arbejdsulykker
Sikker adfærd - nul arbejdsulykker
Sikkerhed ved anvendelse af lagerreoler
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
Sundhed for erhvervschauffører
Sundhed for godschauffører
Sundhed for personbefordringschauffører
Sundhed, sikkerhed, service og logistik
Transport af fødevarer med kølevogn
Transport af mælk og mejeriprodukter
Transport af temperaturfølsomt gods
Transportpapirer inden for vejtransport
Udvidelse af GK for buschauffører
Udvidelse af GK for godschauffører
Uheldforebyggelse for erhvervschauffører
Uheldforebyggelse for erhvervschauffører
Vedligeholdelse af transportmateriel
Vejgodstransport for buschauffører
Vurdering af basale færdigheder
Værdibaserede arbejdspladser

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok