Print  

KURSER

Transport og logistik

KØREKORT TIL LASTBIL OG BUS
holdstart hver 2. uge.

Nedenfor finder du kommende fælleskurser inden for transport og logistik. 

Se også: Seks ugers jobrettet uddannelse - positivlisten

Alle priser på kurserne er med forbehold for lovændringer.

Kommende kurser 

Ledige pladser 

Kursusdato 

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 4 ledige pladser 16-04-2018
Se alle planlagte hold
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank 4 ledige pladser 16-04-2018
Se alle planlagte hold
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1 3 ledige pladser 16-04-2018
Se alle planlagte hold
ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. 4 ledige pladser 16-04-2018
Se alle planlagte hold
ADR Repetition - Grundkursus 2 ledige pladser 30-04-2018
Se alle planlagte hold
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1 2 ledige pladser 30-04-2018
Se alle planlagte hold
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1 + Klasse 7 2 ledige pladser 30-04-2018
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 7 2 ledige pladser 30-04-2018
ADR Repetition - Grundkursus + Tank 2 ledige pladser 30-04-2018
ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Kl.1 + Kl.7 2 ledige pladser 30-04-2018
Se alle planlagte hold
ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1 1 ledige pladser 30-04-2018
Se alle planlagte hold
ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 7 2 ledige pladser 30-04-2018
Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik 3 ledige pladser 22-01-2018
Se alle planlagte hold
Direkte prøve gaffeltruck - teori 10 ledige pladser 31-01-2018
Se alle planlagte hold
Enhedslaster 1 ledige pladser 14-05-2018
EU efterudd.gods, energiøko.kørsel, uheldsforebyg. 0 ledige pladser 22-01-2018
EU efterudd.gods, køreteknik ajourf, uheldsforebyg. 9 ledige pladser 29-01-2018
Se alle planlagte hold
EU efteruddannelse bus, obl. del., buspas., uheld 3 ledige pladser 05-02-2018
Se alle planlagte hold
Gaffeltruck, certifikatkursus B, 7 dage 6 ledige pladser 01-03-2018
Se alle planlagte hold
Godstransport med lastbil 2 ledige pladser 12-02-2018
Se alle planlagte hold
Godstransport med lastbil - afkortet 0 ledige pladser 22-01-2018
Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus 1 ledige pladser 29-01-2018
Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil 1 ledige pladser 29-01-2018
Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil 1 ledige pladser 29-01-2018
International godstransport 4 ledige pladser 21-06-2018
Intro off. servicetrafik, BAB-sygdom, BAB-fysik 4 ledige pladser 19-03-2018
Konflikthåndtering 4 ledige pladser 16-04-2018
Kundebetjening - lager 1 ledige pladser 21-02-2018
Kvalitetsstyring i virksomheden 1 ledige pladser 07-06-2018
Se alle planlagte hold
Kørsel med modulvogntog 2 ledige pladser 05-02-2018
Kørsel med sættevogn 4 ledige pladser 12-04-2018
Kørsel med vogntog, kategori C/E 2 ledige pladser 26-02-2018
Kørsel med vogntog, kategori D/E 0 ledige pladser 12-02-2018
Lagerindretning og lagerarbejde 0 ledige pladser 03-05-2018
Lagerstyring med it 1 ledige pladser 23-04-2018
Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner 0 ledige pladser 29-01-2018
Lagerstyring med it - udvidede funktioner 0 ledige pladser 23-05-2018
Lagerøkonomi 0 ledige pladser 30-05-2018
Logistik og samarbejde 1 ledige pladser 25-06-2018
Manuel lagerstyring 1 ledige pladser 08-05-2018
Mobile kraner >30 tonsmeter 1 ledige pladser 18-06-2018
Se alle planlagte hold
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis 1 ledige pladser 29-01-2018
Se alle planlagte hold
Modulvogntog sammenkobling og regler 1 ledige pladser 05-02-2018
Opbevaring og forsendelse af farligt gods 4 ledige pladser 05-02-2018
Personbefordring for lastbilchauffører 0 ledige pladser 29-01-2018
Personbefordring med bus 2 ledige pladser 29-01-2018
Se alle planlagte hold
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling. 10 ledige pladser 23-04-2018
Udvidelse af GK for buschauffører 1 ledige pladser 15-02-2018
Udvidelse af GK for godschauffører 1 ledige pladser 15-02-2018
Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter 2 ledige pladser 12-02-2018
Se alle planlagte hold
Vejgodstransport for buschauffører 0 ledige pladser 29-01-2018

Ikke datofastsatte kurser 

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 + 7
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 7
ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank
ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 7+Tank
ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Kl.1 + Kl.7
ADR Specialiseringskursus - Klasse 1
ADR Specialiseringskursus - Klasse 7
ADR Specialiseringskursus - Tank
Anhugning af byrder
Anvendelse af RFID i lagerarbejdet
Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer
Befordring af bevægelseshæmmede
Befordring af fysisk handicappede passagerer
Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.
Billettering og check af rejsehjemmel
Billettering og god kundebetjening
Brancherettet kørsel, m. high fidelity simulator
Defensiv kørsel og manøv. m. high fidelity simul.
Direkte prøve gaffeltruckcertifikat A eller B
Energirigtig kørsel
Energirigtig kørsel, m. high fidelity simulator
Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører
EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del
EU-Efteruddannelse for godschauffører
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del
EU-Efteruddannelse for rute- og bybuschauffører
Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage
Gaffeltruck B for erfarne førere
Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.
Grundlæggende flakkøretøjer
Grundlæggende kvalifikationer for varebilschauffør
Håndtering af mælk og mejeriprod. under deltransp.
Håndtering af olie- og kemikalieaffald
Håndtering af olie- og kemikalieaffald
Individuel kompetencevurdering i AMU
Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil
Introduktion til offentlig servicetrafik
Kommunikation og kulturforståelse
Konflikthåndtering for personbefordringschauffører
Kundeservice
Køre- og hviletidsregler
Køreteknik
Køreteknik - vanskelige trafikale situationer
Køreteknik ajourføring
Køreteknik ajourføring
Køreteknik for to/tre-hjulede køretøjer
Køreteknik og manøvrering
Køreteknik og ny teknologi
Kørsel med lastbil - uheldsforebyggelse
Kørsel med specielle busser
Lastsikring og stuvning af gods
Manøvrering gaffeltruck, stabler og færdselslære.
Manøvrering, forsikringer og færdselsregler
Natdistribution for godschauffører i byområder
Personbefordring med bus - ordinær kvalifikation
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Ren- og vedligehold af busser
Rutebilkørsel udbud
Rutebuskørsel
Sikker adfærd - nul arbejdsulykker
Sikker adfærd - nul arbejdsulykker
Sikkerhed ved anvendelse af lagerreoler
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
Stregkoder og håndterminaler
Sundhed for erhvervschauffører
Sundhed for godschauffører
Sundhed for personbefordringschauffører
Sundhed, sikkerhed, service og logistik
Transport af fødevarer med kølevogn
Transport af mælk og mejeriprodukter
Transport af temperaturfølsomt gods
Transportpapirer inden for vejtransport
Uheldforebyggelse for erhvervschauffører
Uheldforebyggelse for erhvervschauffører
Vedligeholdelse af transportmateriel
Vurdering af basale færdigheder
Værdibaserede arbejdspladser

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok