Print  

KURSER

Kursusguide

Service og betjening af maskiner, ejendomsservice

Vi samarbejder med nedenstående

For mere information kontakt
Kundeservice
89373200
kundeservice@aarhustech.dk
Fag til kurset:

Service og betjening af maskiner, ejendomsservice

Skolefagkode: 45620
Varighed: 5,0 dage

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Formål:
Du lærer at udføre fejlfinding og service på udendørsmaskiner inden for ejendomsservice og at bruge de nødvendige personlige værnemidler.Du lærer at håndtere de olier og væsker, der anvendes, sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt. Endvidere lærer du at bruge maskiner og tilbehør korrekt samt at instruere i brug af disse. Endelig lærer du at give førstehjælp ved de ulykker, der kan opstå ved brug af maskinerne.

Indhold:
Deltageren kan udfra viden om fysisk arbejdsmiljø, gældende love og regler fejlfinde og udføre service på almindeligt forekommende maskiner og tilbehør, der anvendes til ren- og vedligeholdelse af udendørsarealer ved boliger og institutioner. På baggrund af kendskab til kemisk arbejdsmiljø og miljøpåvirkninger kan deltageren håndtere olier og væsker til maskinerne korrekt. Endvidere kan deltageren under hensyntagen til sikkerhed og ergonomi betjene samt instruere kolleger og brugere i anvendelse af maskiner og tilbehør. I forbindelse med betjening af maskinerne kan deltageren anvende relevante personlige værnemidler f.eks. handsker, sikkerhedsfodtøj, beskyttelsesbriller og høreværn.Ved ulykker opstået i forbindelse med brug af maskiner og tilbehør kan deltageren give den fornødne førstehjælp.Endelig kan deltageren søge information om relevant lovgivning inden for området.

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok