Print  

KURSER

Kursusguide

Vejbygning - Bygning af mindre veje - ubundne mat.

Vi samarbejder med nedenstående

For mere information kontakt
Kundeservice
89373200
kundeservice@aarhustech.dk
Fag til kurset:

Vejbygning - Bygning af mindre veje - ubundne mat.

Skolefagkode: 40493
Varighed: 10,0 dage

Målgruppe
Struktører og andre, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Formål:
Deltagerne kan med udgangspunkt i projektbeskrivelse planlægge og udføre bygning af vejarealer.

Indhold:
Deltagerne kan med udgangspunkt i en projektbeskrivelse planlægge og udføre bygning af vejarealer. Deltagerne kan således indgå i detailafsætning for og etablering af vejens delelementer ved udgravning og opbygning på bæredygtig bund efter gældende normer, så kravene til komprime-ring, højder, fald og jævnhed er overholdt. I den forbindelse kan deltagerne indgå i valg af hen-sigtsmæssigt udstyr og materialer til arbejdets udførelse og kan indgå i renholdelse og vedligehold af maskiner og udstyr. Deltagerne kan medvirke ved kvalitetssikring af udført arbejde og deltage i den nødvendige afspærring og afmærkning af arbejdsstedet m.h.p. overholdelse sikkerhedsbestemmelser ved arbejdets udførelse. Endelig kan deltagerne medvirke ved indretning af arbejdspladsen, herunder sørge for opdeling, placering af materialer og udstyr samt etablering af vinterforanstaltninger.

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok