Print  

KURSER

Kursusguide

Vejbygning - Tilsyn med vej- og sidearealer
For mere information kontakt
Fag til kurset:

Vejbygning - Tilsyn med vej- og sidearealer

Skolefagkode: 47310
Varighed: 5,0 dage

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte anlægsarbejdere, tilsynsfolk, vejmænd og andre som har eller søger beskæftigelse indenfor vejtilsyn.

Formål:
Deltagerne kan udføre tilsyn med vej- og sidearealer, vurdere evt. skader og skadesårsag samt i samarbejde med bygherre foreslå mulige metoder til udbedring af skader samt rapportere anmærkninger på relevante blanketter til videre sagsbehandling

Indhold:
Deltagerne kan ud fra kendskab til Vejdirektoratets regler for vejopbygning og gældende standarder føre tilsyn med kantsten og fortov, grøfter, rabatter, cykelstier, tunneller, belysning, signalanlæg, autoværn og beplantning, øvrigt vejinventar samt vejbelægning. Deltagerne kan på den baggrund vurdere omfang af eventuelle skader, anslå skadesårsag samt i samarbejde med bygherre/vejmyndighed indstille og foreslå mulige metoder til udbedring af skader. I forbindelse med tilsynsopgaven kan deltagerne på forståelig måde rapportere og registrere anmærkninger på relevante blanketter til videre sagsbehandling. Endvidere kan deltagerne vurdere, om der ved arbejdets udførelse er taget fornødent hensyn til overholdelse af krav til miljø og arbejdsmiljø.

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok