Print  

KURSER

Kursusguide

Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen
For mere information kontakt
Fag til kurset:

Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen

Skolefagkode: 45651
Varighed: 1,0 dage

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte personer der har eller søger beskæftigelse, hvori der forekommer arbejde med kold asfalt og bitumen.

Formål:
Deltagerne kan træffe de nødvendige sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger ved forskellige typer arbejde med kold asfalt og bitumen.

Indhold:
Deltageren skal kunne arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder ved arbejde i trafikerede områder, i henhold til gældende regler samt kende til sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold og nødvendige beskyttelsesforanstaltninger ved arbejde med uopvarmet asfalt og bitumen ved bygge- og anlægsarbejde.Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med arbejde med farligestoffer og materialer jf. AT´s Bekendtgørelse arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017. De særlige kvalifikationskrav, der skal opfyldes for at arbejde inden for området fremgår af bekendtgørelsens bilag 9, stk. 2.3 Arbejde med uopvarmet asfalt og bitumen ved bygge- og anlægsarbejde. Efter endt uddannelse skal deltageren1) kende til sikkerheds- og sundhedsrisici ved kontakt med asfaltmaterialer, bitumenholdige materialer og asfaltdampe,2) kende til brugsanvisninger, substitutionspligten og eventuelle forbud for anvendelse,3) kunne træffe de nødvendige sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger, herunder ventilation, ved forskellige typer arbejde med uopvarmet asfalt og bitumen,4) kunne vælge og anvende de rigtige personlige værnemidler inklusiv åndedrætsværn ved hjælp af bl.a. brugsanvisning og eventuelt kodenummer,5) vide, at man skal sørge for, at andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet med stofferne og materialerne, ikke opholder sig så nær arbejdet, at de kan blive udsat for sundhedsfarlig påvirkning,6) kende til og anvende hygiejniske forholdsregler og velfærdsforanstaltninger,7) kende til uhelds- og skadesbehandling, være i stand til at yde førstehjælp ved kontakt med asfaltmaterialer og kunne bruge øjenskyllestation, og8) være i stand til at instruere andre om sundheds- og sikkerhedsforhold ved asfaltarbejde.I uddannelsens praktiske del skal bl.a. indgå foranstaltninger mod påvirkning og forurening.Personer med gennemført uddannelse for uopvarmet asfalt og bitumen ved bygge- og anlægsarbejde må kun arbejde med uopvarmet asfalt og bitumen ved bygge- og anlægsarbejde, men ikke med tagdækning, broisolering og andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumenprodukter, hvor der svejses i, sker opvarmning af eller arbejdes med varme bitumenprodukter eller uopvarmede asfaltmaterialer, som indeholder organiske opløsningsmidler.

Certificering:
I AT´s Bekendtgørelse 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser fremgår, at arbejdet kun må udføres af personer, der har gennemgået en særlig uddannelse og er i besiddelse af et uddannelsesbevis, der beskriver de kvalifikationskrav, som deltageren er i besiddelse af og som fremgår af bekendtgørelsens bilag 9, stk. 2.3 Arbejde med uopvarmet asfalt og bitumen ved bygge- og anlægsarbejde.
Det er en forudsætning for at arbejde inden for området, at deltageren har modtaget instruktion af en person, der har gennemført uddannelsen, og deltageren skal være tilmeldt det først ledige kursus. Indtal da gentages instruktionen om den sikkerheds- og sundhedsmæssige fuldt forsvarlige udførelse af arbejdet.

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok