Print  

KURSER

Kursusguide

Affald - fraktioner
For mere information kontakt
Kundeservice
89373200
kundeservice@aarhustech.dk
Fag til kurset:

Affald - fraktioner

Skolefagkode: 41947
Varighed: 2,0 dage

Målgruppe
Min. ½ års relevant brancheerfaring.Uddannelsesbevis fra ¿Introduktion til miljøteknologi, AF 12 50 05300¿, eller tilsvarende dokumenterede kvalifikationer.

Formål:
Formålet med uddannelsen er at deltagerne kan identificere og afværge de arbejdsmiljømæssige problemer, som er specifikke for de enkelte fraktioner, således at deltagerne kan medvirke til en miljømæssig og økonomisk optimal udnyttelse af de enkelte fraktioner.Deltagerne får mulighed for at vælge sig ind på den eller de fraktioner, som er relevante i forhold til den nuværende eller fremtidige arbejdssituation.

Indhold:
På baggrund af viden om de love og bekendtgørelser, som er af betydning for behandlingen af en affaldsfraktion, kan deltagerne:- Indplacere fraktionen i det gældende afgiftssystem - Ud fra kendskab til de mulige behandlingsformer, vælge den optimale behandlingsform for fraktionen under hensyntagen til økonomi, miljø og kvaliteten af slutproduktet - Tage højde for fraktionsspecifikke arbejdsmiljøproblemer - Afgrænse fraktionen ud fra oprindelse og kemisk sammensætning.- Anvende (AB92/ABT93) i forbindelse med sikkerhedsstillelse, tidsfrister, aflevering, mangler, ansvar og tvister ved bygge- og anlægsarbejderUddannelsen kan gennemføres for fraktionerne: Organisk affald, plast, glas, papir samt beton og tegl.

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok