Print  

KURSER

Kursusguide

Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger
For mere information kontakt
Fag til kurset:

Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger

Skolefagkode: 40000
Varighed: 5,0 dage

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske teknisk servicemed-arbejdere

Formål:
Du lærer om regler og administrative procedurer for lejemål på det private, almene og institutionelle boligområde. Du lærer at kende forskel på begreberne ¿almindelig slid og ælde¿ og ¿misligeholdel-se¿. På baggrund heraf lærer du at foretage syn af lejemål.Du lærer også at vejlede om installations- og råderetten samt om reglerne for boligens vedligeholdelse i boperioden

Indhold:
Efter endt uddannelse er deltageren fortrolig med de regler og administrative procedurer, der til en hver tid er gældende på det private, almene og institutionelle boligområde. På denne baggrund kan deltageren i en professionel atmosfære foretage syn af lejemål i forbindelse med indflytning og ved fraflytning. Ved fraflytning kan deltageren foretage en nødvendig vurdering af, hvad der er almin-delig slid og ælde og hvad der er misligeholdelse og efterfølgende udfylde en synsrapport.Deltageren kan endvidere foretage beregning af omkostninger forbundet med syn af lejemål. Endelig kan deltageren vejlede lejerne om installations- og råderetten samt vejlede om reglerne for boligens vedligeholdelse i boperioden.

Certificering:
Ingen

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok