Print  

KURSER

Indhentning af tilbud på mødebooking / rekruttering

KOMPETENCEFORSYNINGMIDT - logo (1)

Opgaven

I projektet er der mulighed for at ringe eller besøge vækstvirksomheder for at afdække om virksomheden kunne have et behov og er interesseret/har tid/lyst til at medvirke omkring kompetenceudvikling. Ønsker virksomheden ikke pt. at deltage / få besøg skal rekrutteringsarbejdet dokumenteres ved ”ringelister” over hvem, der har kontaktet hvilke vækstvirksomheder og konklusionerne herpå.

Læs evt. mere om projektet på: kompetenceforsyningmidt.dk

Omfang

VEU-center Østjylland ønsker Jeres afgivelse af tilbud på henholdsvis op til 100 og op til 200 virksomhedsmødebookinger eller forsøg på rekruttering til deltagelse i projektet. Der ønskes endvidere tilbud på online kalender til registrering af konsulenternes mødeaftaler samt nærmere beskrivelse af bookingprocedurer.

Periode

Aktiviteterne skal gennemføres snarest i 2018 – primo 2019 efter nærmere aftale.

Konsulenter

Der bliver knyttet konsulenter fra beskæftigelses- erhvervsservice og uddannelsesområdet på opgaven. Dataliste over konsulenternes kontaktadresser vil tilgå efter evt. indgåelse af kontrakt på opgaven. Mødebooking/rekruttering og omfang skal tilrettelægges og aftales for hver af de deltagende nedenstående kommuner.

Virksomheder og brancheområder

Målgruppen er udelukkende vækstrettede private små og mellemstore virksomheder (SMV) med min. 5 og max. 249 ansatte på eget CVR.nr. eller koncernniveau – dog ikke virksomheder inden for de primære erhverv.

Geografi

Virksomhederne skal være beliggende inden for en af følgende 6 kommuner: Aarhus, Skanderborg, Odder, Silkeborg, Horsens og Hedensted.

Tilbud

Tilbuddet skal som minimum indeholdende følgende oplysninger:

Priser og prisbetingelser for udsøgning af virksomheder i målgruppen, mødebooking, rekrutteringsforsøg, kalendersystem samt for øvrige specificerede udgifter.

Kvalifikationsliste med beskrivelse af kendskab til det lokale arbejdsmarked og erfaringer fra tilsvarende opgaver.

Der vil blive lagt vægt på følgende kriterier i.f.t. udvælgelsen af tilbudsgiver:

Pris pr. aftalt booking / rekrutteringsforsøg (ved 100 og ved 200 virksomheder).
Pris for evt. øvrige tjenester (specificeres nærmere)

Kvalitet (bookingprocedurer, dokumentation og opfølgning)

Tidsrammer (opstart af konkrete mødebookinger)

 

Tilbud skal sendes/mailes til:

VEU-center Østjylland / AARHUS TECH

Hasselager Allé 2 8260 Viby J

Att.: Aage Krogsdal

Mail: aak@aarhustech.dk 

Tilbud skal være modtaget senest den 2. februar 2018 kl. 12:00, hvorefter der evt. snarest herefter indgås kontrakt.

 

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok