Print  

Fakta om efteruddannelse

Ordensregler for AARHUS TECH

For at sikre et godt undervisningsmiljø og en god trivsel på skolens erhvervsuddannelser og kurser er det vigtigt, at eleven og kursisten ved sin daglige adfærd medvirker til, at skolehverdagen kommer til at forløbe konstruktivt. Vi forventer derfor, at elever og kursister behandler deres medmennesker og omgivelser med respekt.

AARHUS TECH forventer, at

 • du kommer til tiden, er forberedt og deltager aktivt i undervisningen
 • du holder de aftaler, du laver
 • du er åben for at lære
 • du ikke forstyrrer andre
 • du følger lærernes og andre ansattes anvisninger
 • du viser dine stærke sider og tænker positivt om dig selv og andre
 • du respekterer andre og hinandens forskelligheder
 • du er venlig og hjælpsom
 • du kender dine grænser og siger til og fra på de rigtige tidspunkter
 • du taler pænt
 • du ikke mobber andre
 • du koncentrerer dig
 • du rydder op efter dig selv
 • du overholder de sikkerhedsregler, der gælder i værksteder og laboratorier
 • du spiser i kantinen og andre dertil indrettet lokaler
 • du behandler udstyr og lokaler med respekt og efterlader det klar til brug for andre
 • din brug af beklædning ikke forhindrer andre i at se dit ansigt eller er til hinder for udøvelse af dit fag

Rygning

Formålet med skolens rygepolitik er at sikre, at ingen ufrivilligt udsættes for passiv rygning.

Politik

 • På Teknisk Gymnasium er rygning forbudt på skolens matrikel
 • På adresser, der grænser op til Teknisk Gymnasium, er rygning forbudt på skolens matrikel
 • På skolens andre adresser tillades rygning på nærmere fastsatte udendørs rygesteder
 • Rygning i øvrigt skal foregå udenfor skolens matrikel.

Rusmidler

Alkohol, hash eller andre rusmidler kan ikke accepteres. Det er en grov overtrædelse af skolens ordensregler at være i påvirket tilstand, indtage eller opbevare stoffer og rusmidler på skolens område.

Dog kan der ved særlige arrangementer nydes alkohol i begrænset mængde efter aftale med ledelsen. Eksempelvis svendeprøver og fredagscafé.

Overgreb og trusler

Overgreb og trusler kan ikke accepteres. Det er en grov overtrædelse af skolens ordensregler, og det gælder uanset om det er overfor medarbejdere, elever, kursister eller besøgende.

Sanktioner

Skulle du mod forventning overtræde skolens ordensregler, kan det medføre advarsel, midlertidig bortvisning eller i værste fald permanent bortvisning.

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok