Print  

Love og regler for kvalitetsarbejde

Eksterne krav til kvalitetsarbejdet

Vi er som uddannelsesinstitution underlagt en række krav i love og bekendtgørelser til arbejdet med kvalitet. Fælles for kvalitetskrav til EUD og HTX er, at institutionen som udbyder de pågældende uddannelser skal have et kvalitetssystem, som sikrer en systematisk tilgang til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring/resultatvurdering. Den gældende lovgivning finder du i nedenstående tekst.

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen), kapitel 2, (BEK nr 367 af 19/04/2016)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 1050 af 07/09/2015)

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser Kapitel 10  - Institutionens kvalitetssystem og målinger af elevernes/kursisternes trivsel

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. (LBK nr 771 af 10/06/2015)

Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (LOV nr 166 af 14/03/2001)

Interne krav til kvalitetsarbejdet

Udover de eksterne krav til kvalitetsarbejdet stiller skolen desuden en række krav til arbejdet med kvalitet. Disse er udmøntet i politikker og procedurer, hvoraf nogle fremgår på disse kvalitetssider.

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok