Print  

Skolens bestyrelse

Bestyrelsesperiode: 1. maj 2014 til 30. april 2018. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har godkendt, at funktionsperioden for bestyrelsen for AARHUS TECH udpeget for perioden 2014-2018 forlænges til den 30. september 2018 i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om fusionen mellem AARHUS TECH og Langkaer Gymnasium. Der er fjorten medlemmer i bestyrelsen - heraf er otte udpeget af arbejdsmarkedets parter. Desuden har Aarhus Kommune en plads, og bestyrelsen har udpeget et selvsupplerende medlem. Yderligere er to medarbejdere medlemmer - en med stemmeret og en uden. Endelig er der to repræsentanter udpeget af eleverne - en med stemmeret og en uden. Bestyrelsen ansætter skolens direktør og godkender bl.a. skolens årlige budget, udbud og uddannelsesaktiviteter.

Bestyrelsesmedlemmer med stemmeret

LO Århus

Fagforeningsformand Torben Gadegaard (Dansk Metal)

Afdelingsformand Jesper Emanuel Jensen (Dansk El-Forbund)

Anders Munk (LO Århus)

Fagforeningsformand Peter Bæk (3F, Transport, Logistik og Byg) Bestyrelsesformand

Arbejdsgiverforeninger

Peter Nordheim (Dansk Byggeri)

Senior Director Søren Kjær (DI)

Adm. direktør Jakob Beck Wätjen (Dansk Erhverv)

Redningschef Lars Holm Sørensen (DI)                                             Næstformand for bestyrelsen                                 

Aarhus Kommune

Hans Sig Nielsen 

Selvsupplerende

Fremtidsforsker Marianne Levinsen (Center for fremtidsforskning)

Medarbejderrepræsentant

Peter Ølgaard (Lærerne på AARHUS TECH)

Elevrepræsentant

Vakant

Bestyrelsesmedlemmer uden stemmeret

Medarbejderrepræsentant

Rikke Nielsen (Det tekniske administrative personale på AARHUS TECH)

Elevrepræsentant

Vakant

Forretningsudvalg

Peter Bæk (Formand)

Lars Holm Sørensen (Næstformand)

Vakant 

Vakant

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok