Print  

Referat fra generalforsamlingen 2016

 1. Valg af dirigent

  Anton Sørensen blev valgt til dirigent.

  Der var 15 deltagere til generalforsamlingen

 2. Beretning

  K.E. Sønderskov fortalte om året, der var gået og uddelte beretningen. Der havde i årets løb været 8 arrangementer, hvor julemødet og sommerturen er de største tilløbsstykker med henholdsvis 43 og 41 deltagere.

  Beretningen blev godkendt med applaus.

 3. Regnskab

  Da kassereren Jørgen Munk var bortrejst, fremlagde formanden Sønderskov regnskabet. Det blev godkendt.

 4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent

  Der var ikke indkommet noget forslag.

  Kontingentet fastholdes på 100 kr. årligt og 25 kr. for deltagelse i et arrangement. Dog betales ekstra til sommerturen bl.a. for mad.

 5. Valg

  5 medlemmer til bestyrelsen

  2 suppleanter

  2 revisorer

  Jørgen Munk har været med fra starten af Seniorklubben for 20 år siden og ønsker nu at træde ud af bestyrelsen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vil godt fortsætte.

  Tommy Frænde blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

  Den nye bestyrelse konstituerede sig således:

  Formand Knud Erik Sønderskov

  Kasserer Knud Iversen

  Sekretær Johannes Jensen

  Vedligeholde hjemmesiden mm. Hanne Hansen

  Tommy Frænde

  Som suppleanter valgtes Anni Linger og Frode Underlien

 6. Eventuelt 

Der var forslag om, at vi ønsker, at julemødet fremover afholdes i Halmstadgade, idet kantinen der leverer en meget lækker juleplatte.

 Der blev ytret irritation over, at kun nuværende ansatte på AarhusTech har adgang til skolens Intranet. Man savner mulighed for at følge med i nyheder, jubilæer, runde fødselsdage, fratrædelser, så man har mulighed for at sende en hilsen.

Seniorklubben har af og til brug for at kunne kopiere. Hidtil har det været muligt på skolens kopimaskiner. De kræver nu et personalekort. Da man er ked af at forstyrre medarbejderne, ønsker klubben en kopimaskine eller printer, der kan kopiere i Oasen. Knud Iversen undersøger mulighederne.

Formanden afsluttede med at fortælle om mulige arrangementer, som vi arbejder med:

 •  Besøg på Håndværkermuseet i Randers
 •  Julemødet
 • Foredrag om den dansk/norske søhelt Jens Munk, der blev sendt af sted for at finde "Nordvestpassagen"  - Hans Thøger Jensen fortæller om denne spændende mand d. 26. januar 2017
 • Evt. besøg på Vestas
 • Evt. besøg på Terma
 • Da Seniorklubben fylder 20 år august-september 2017 undersøges muligheden for at   spise på Skolen for Trends og Gastronomi (Levnedsmiddel)

 Generalforsamlingen sluttede med applaus til bestyrelsen.

 Referent Hanne Hansen


 

 

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok