Print  

Vedtægter, mission, vision og værdier

Vores mission er at uddanne flere, så erhvervslivets behov dækkes, og mennesker kan få den karriere, de drømmer om, med en stærk faglig og teknisk orienteret profil.

Vision

  • AARHUS TECH er den mest eftertragtede erhvervsskole i Danmark. 
  • AARHUS TECH er organiseret, så vi har en brancheklogskab, en faglig synergi og et tværgående kendskab mellem de enkelte uddannelser og uddannelsesniveauer til glæde for de uddannelsessøgende og for erhvervslivet.
  • Virksomheder, elever, studerende og kursister foretrækker AARHUS TECH som uddannelsessted på grund af den høje faglighed og studiekompetence, den åbne dialog og det udviklingsorienterede undervisningsmiljø.
  • AARHUS TECH inviterer til samarbejde og dialog. Vi er en handlingsorienteret organisation, der aktivt er med til at forme uddannelsesbilledet og kompetenceudviklingen til morgendagens globale arbejdsmarked. 

Værdier

Mening Ansvar Indflydelse Læring

De ting, vi beskæftiger os med, skal give MENING. Når hverdagen giver mening, har man mulighed for at brænde for det og dem, man beskæftiger sig med. På AARHUS TECH skal der være noget at brænde for! Derfor skal det give mening for de uddannelsessøgende og for medarbejderne at være på AARHUS TECH.

Vi har et stort ANSVAR for de elever, der vælger en uddannelse hos os. Og som medarbejdere har vi et stort ansvar for, at de, vi selv og andre trives - fagligt som socialt. På AARHUS TECH er det en fælles opgave for alle medarbejdere at leve op til det ansvar. Medarbejdere har både ret og pligt til at tage ansvar. Det gør skolen muligt ved at have en rummelig og gennemsigtig organisation med plads til undren, gode idéer og konstruktiv dialog.

De uddannelsessøgende har INDFLYDELSE på egen uddannelse og læring. Medarbejdere har indflydelse på egen faglighed og funktion. Trivsel og udviklingsmuligheder diskuteres med afsæt i den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse og ved tilbagevendende job- og medarbejderudviklingssamtaler. AARHUS TECH vægter, at medarbejdere flytter sig fagligt og har mulighed for at udvikle jobmuligheder i organisationen. 

LÆRING er grundstenen på AARHUS TECH. Det er forudsætningen for, at vores elever kan gå herfra som kvalificerede og kompetente kandidater til et job i erhvervslivet eller en videregående uddannelse. Læring er også forudsætningen for, at medarbejdere kontinuerligt udvikler og forbedrer sig - såvel fagligt som personligt. Derfor organiserer vi os, så der er gode muligheder for videndeling og -udvikling i teams og på tværs af organisationen.

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok