Det pædagogiske og didaktiske grundlag på AARHUS TECH

  • Skolen har et tæt samarbejde med erhvervslivet i forhold til at udvikle og planlægge uddannelser og kurser. Vi tror på, at samspillet skaber den bedste kvalitet i uddannelser og kurser.
  • Skolen har en læringskultur, der har fokus på høj faglighed. Vi tror på, at alle vinder ved at sætte fokus på dygtiggørelse af den enkelte.
  • Skolen har en læringskultur, hvor anerkendelse er et bærende princip. Vi tror på, at en anerkendende tilgang både understøtter den enkeltes udvikling og giver plads til mangfoldighed.
  • Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte og bygger videre på vedkommendes faglige og personlige kompetencer, individuelle ønsker og muligheder, samt forbereder den enkelte til erhvervslivet eller videreuddannelse. Vi tror på, at differentiering skaber motivation og udfordrer den enkeltes læring og udvikling.
  • Undervisningen tilrettelægges, så der er kobling mellem teori og praksis. Vi tror på, at koblingen giver konkrete færdigheder og en helhedsforståelse for den virkelighed, den enkelte agerer i.
  • Undervisningen planlægges og evalueres i dialog med eleverne, de studerende eller kursisterne. Vi tror på, at dialog støtter medansvar for egen læring og læring i samspil med andre.

Det pædagogiske og didaktiske grundlag bygger på skolens værdier mening, ansvar, indflydelse og læring og er samtidig en afspejling af skolens mission, vision og strategi.

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok