Print  

Klagevejledning

Procedure for klager

Vi gør vores bedste for, at elever og andre med tilknytning til skolen får en god oplevelse og en fair behandling af skolen.

Elever har ret til at klage over forhold på skolen, som de er utilfredse med. Se hvordan klagerne skal udformes her.

 

Klager over optagelse til eller ophør med skolepraktik

  • Du sender en skriftlig og begrundet klage til skolen senest en uge efter du har modtaget skolens afgørelse på mail til: mail@aarhustech.dk
  • Hvis skolen fastholder sin afgørelse indbringes sagen for det faglige udvalg, som behandler og afgør sagen.

Sagsbehandlingen sker jf. § 66j i Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 271 af 24.03.2017. https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=186661

 

Klager over afgørelser vedrørende optagelse til en erhvervsuddannelse eller udelukkelse fra fortsat undervisning, midlertidig hjemsendelse m.v.

  • Du sender en skriftlig og begrundet klage til skolen senest 4 uger efter du har modtaget skolens afgørelse.
  • Hvis skolen fastholder sin afgørelse, udarbejder skolen en redegørelse.
  • Du får mulighed for at kommentere skolens redegørelse.
  • Skolen fremsender klagen til ministeriet, som behandler og afgør sagen.

Sagsbehandlingen sker jf. § 135, stk. 2 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen), af 03.01.2018:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197009

 

 

Klagefrist

Generelt gælder det for alle klager over prøver og eksamener, at de skal meddeles hurtigst muligt og senest indenfor en frist på 14 dage.

 

 

 

 

 

 

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok